De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-293 Eindverslag in faillissement Bioshape Holding B.V.

Eindverslag in faillissement Bioshape Holding B.V.

Donderdag 18 oktober 2012

De curator in het faillissement van de Bioshape Holding B.V. heeft zijn vijfde en tevens eindverslag gepresenteerd, maar hij houdt daarbij uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat het faillissement heropend wordt als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Hij schrijft:

“Nu de boedel is vrijgesteld van haar verplichting tot levering van de aandelen, heeft de curator de afwikkeling van het faillissement ter hand genomen. Onderdeel hiervan zal zijn dat de schuldeisers erop gewezen worden dat er mogelijk in de toekomst nog een bate is indien alsnog de financiering verkregen wordt. De schuldeisers worden uitgenodigd om alsdan de curator te berichten zodat indien nodig het faillissement heropend kan worden.”

De redactie van fibronot.nl merkt het volgende op

Wij hebben de stellige indruk dat de curator niet al het mogelijke heeft gedaan om in detail uit te zoeken wat de werkelijke reden van het faillissement is geweest.
In een persoonlijk gesprek met  mede curator, Mr. Hanneke Lamers, heeft zij in juli 2010 verklaard dat wat de directie van Bioshape haar verteld heeft netjes wordt genoteerd en dat ze niet geïnteresseerd was om in Tanzania ter plaatse onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.
“In feite schrijven we alles op wat de directie ons vertelt en of dat verhaal klopt of niet, kunnen we niet controleren. Ons enige doel is om zoveel mogelijk geld in de boedel te krijgen.”

Voor wie de ontwikkelingen rond dit faillissement heeft gevolgd, wat de redactie van Fibronot.nl tot in detail heeft gedaan, blijft er een zweem van vreemde zaken rond dit faillissement hangen. Er resten vragen die de curatoren kennelijk niet willen beantwoorden. Vragen die ze wellicht niet kunnen beantwoorden omdat de directie van Bioshape alleen verteld heeft wat ze kwijt wilden en niet verteld heeft wat ze niet kwijt wilden.

Het vijfde en laatste faillissementsverslag is hier te lezen