De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-294 Grote biogasinstallatie in Gemert

Grote biogasinstallatie in Gemert

Donderdag 18 oktober 2012

Overheid, agrariërs en bedrijfsleven gaan gezamenlijk de plannen voor een grote biogasinstallatie uitwerken. Daarvoor hebben zij een intentieverklaring getekend. De installatie moet komen op een bedrijventerrein in de gemeente Gemert-Bakel. Ook de provincie wordt betrokken bij de ontwikkeling. Op het bedrijventerrein wil het Duitse bedrijf Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) een biogasinstallatie bouwen voor een bedrag van € 20 miljoen tot € 40 miljoen.

De herstructurering van de locatie Unidek maakt daar deel van uit, evenals het herstel van de Peelse Loop en de aanleg van de Noord-Om. Deze initiatieven zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Ook de provincie zal bij de ontwikkeling betrokken worden. Op 22 oktober gaat de gemeente daarover in gesprek met de provincie.

Producent van isolatiematerialen Unidek wil aan de zuidkant van de eigen accommodatie een nieuwe, compacte fabriek bouwen. Daardoor komt aan de oostkant ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Het Duitse bedrijf Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) overweegt om daar een installatie van € 20 miljoen tot € 40 miljoen neer te zetten die energie uit mest en groenafval haalt. Unidek wil energie gaan afnemen. Met de productiecapaciteit die RMS voor ogen heeft zou de helft van de Gemert-Bakelse huishoudens van stroom voorzien kunnen worden.

Woordvoerder Barry Wopereis van RMS verwacht dat het transport en de verwerking van de mest en het groenafval dertig arbeidsplaatsen oplevert. Volgens financieel directeur René Koppert gaan er bij Kingspan Unidek geen banen verloren als gevolg van deze ontwikkeling.

RMS wil jaarlijks 400.000 ton mest en 100.000 ton biomassa (groenafval en gemaaid bermgras) gaan verwerken in Gemert. De mest komt van boeren uit de omgeving. De milieueisen voor intensieve veehouderijen worden komend jaar verder aangescherpt. Ruim zestig lokale agrariërs hebben zich daarom verenigd in MACE. Deze coöperatie streeft ernaar om de afvoer en duurzame verwerking van mest gezamenlijk te regelen, zodat er aan de strengere eisen voldaan kan worden. MACE is volgens mede-initiatiefnemer Meulenmeesters bereid om aan de vergisting mee te betalen.

Volgens de wethouder staat voor alle betrokken partijen vast dat de ontwikkeling niet tot extra verkeersoverlast, geur- en geluidshinder of gezondheidsproblemen mag leiden.

Met de verplaatsing van de Unidek-activiteiten is al een begin gemaakt. De plannen voor de biogasinstallatie worden zo snel mogelijk uitgewerkt. “Het mag geen jaren duren voordat er duidelijkheid komt”, aldus Meulenmeesters. “Deze intentieverklaring is een stap in de goede richting”, besluit burgemeester Jan van Zomeren aan, “maar voordat het licht op groen gaat, er moet nog het nodige werk verzet worden.”

Het is opmerkelijk dat steeds meer Duitse bedrijven naar Nederland komen om hier biomassavergisters te bouwen

Na Coevorden, waar het Duitse Regenerative Energie Münster (REM) een biomassavergister wil bouwen die 40 miljoen kuub biogas produceert is nu Gemert met Raps-Mühle-Seligenstadt (RMS) aan de beurt.
Opmerkelijk.
Misschien omdat de stemming in Duitsland ten aanzien van biomassavergisters aan het omslaan is nadat er verschillende negatieve rapporten over zijn verschenen?
In Nederland zijn toch op z’n minst enkele bedrijven die heel goed biomassavergisters kunnen bouwen.
We wachten rustig af, immers het zijn slechts plannen.