De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-302 Biogasturbine RWZI Raalte in 2010 al versleten; overschot biogas werd gewoon verbrand

Biogasturbine RWZI Raalte in 2010 al versleten; overschot biogas werd gewoon verbrand

Dinsdag 23 oktober 2012

Het uit elkaar geknalde turbine gebouw

Het uit elkaar geknalde turbine gebouw. (Klik op de foto voor een vergroting)

De gas turbine die op de RWZI in Raalte biogas omzette naar elektriciteit was in 2010 al aan vervanging toe. De technische staat van de gas turbine was zodanig slecht dat de turbine regelmatig uit viel, onder meer omdat schadelijke stoffen in het biogas voor grote slijtage en vervuiling zorgden. Uit stukken van het Waterschap Salland blijkt dat de staat van de gas turbine in 2010 al zodanig slecht was dat ingrijpen op korte termijn noodzakelijk was. Het bestuur van het Waterschap zal waarschijnlijk gedacht hebben, daar kunnen we nog wel even mee vooruit en hield de nodige miljoenen voor vervanging in de kas.

Een verkeerde bezuiniging die je vaker ziet. Zolang het draait, draait het, zal het bestuur gedacht hebben. Vooral bij biogas moet je daarmee oppassen vanwege de agressieve en schadelijke stoffen die er in biogas zitten.

Behandeling van biogas

Biogas is niet altijd onmiddellijk geschikt voor gebruik. Vaak zijn extra behandelingen nodig, waarvan ontzwaveling en condensatie de belangrijkste zijn.

• Ontzwaveling is nodig om waterstofsulfide (H2S) uit het biogas te verwijderen. In te grote concentraties veroorzaakt het ook corrosie aan de gas turbine. Een veel toegepaste werkwijze om waterstofsulfide af te breken is de toevoeging van een kleine hoeveelheid zuurstof  (lucht).

• Condensatie moet gebeuren om storingen en slijtage te vermijden aan de toestellen die het biogas gebruiken. Biogas heeft een relatieve vochtigheid van 100 %. Door het gas te koelen condenseert een deel van de  waterdamp.

Dit gebeurt in de gasleiding, waar op het diepste punt een condensafscheider is voorzien. Bij een geforceerde  koeling is het mogelijk méér waterdamp te verwijderen.

• Door het gekoelde biogas opnieuw licht te verwarmen, verlaagt de relatieve luchtvochtigheid. Zo wordt  voorkomen dat er zich water afzet in de gasturbine.

De samenstelling van biogas

Uit welke componenten is biogas samengesteld?

Samenstelling biogas

Biogas wordt tot nog toe hoofdzakelijk gebruikt voor elektriciteitsproductie. Als de restwarmte niet goed benut kan worden is dat echter niet de optimale oplossing. Vandaar dat de overheid er naar streeft groen gas bij te mengen in het normale aardgasdistributienet. Voor biogas betekent dit dat het eerst in zuiverheid en energiewaarde moet worden opgewaardeerd, zodat die overeenkomen met de waarden voor het in Nederland aanwezige aardgas.

Door reiniging van biogas kan de kwaliteit van het biogas worden verbeterd, met name door verwijdering van water en waterstofsulfide. Toepassing vindt bijvoorbeeld plaats in WKK‘s en als autobrandstof. In Nederland wordt opgewaardeerd biogas bijgemengd in het aardgasnet. In dat geval is ook verwijdering van het grootste deel van het aanwezige koolstofdioxide (CO2) noodzakelijk om een voldoende hoge verbrandingswaarde te halen.

Vervanging van de complete gasturbine en elektrische installatie

Nu moet het bestuur van het Waterschap Salland binnenkort beslissen over een vele miljoenen kostende operatie, want niet alleen de gas turbine is volledig uit elkaar geknald, ook het turbinegebouw en de volledige elektrische installatie zal vervangen moeten worden. Het zou ons niet verbazen als de schade meer dan € 5 miljoen bedraagt.

De gas turbine is in 1998 geplaatst en draaide op biogas dat vrijkwam bij het reinigen van het rioolwater. Er werd hoofdzakelijk elektriciteit opgewekt.

Overschot biogas werd gewoon in de open lucht verbrand

Uit de stukken van het Waterschap blijkt ook dat de capaciteit van de gas turbine te klein was omdat er meer gas werd geproduceerd dan de turbine aan kon.
Het overschot aan biogas werd daarom gewoon in de open lucht verbrand.

Daar kun je vragen bij stellen, want het gas bevatte schadelijke en vervuilende stoffen. De schadelijke stoffen zijn dus gewoon verbrand en de restanten zijn in het milieu terecht gekomen.
Het bestuur van het waterschap Salland zal wel verklaren dat alles binnen de normen viel. Daar verschuilt men zich altijd achter.

De ATEX richtlijn

In de ATEX richtlijn worden veiligheidsmaatregelen beschreven voor ruimten waar met explosieve stoffen als gas wordt gewerkt.

Volgens het Waterschap Salland voldeed de ruimte waar de gas turbine stond aan de ATEX richtlijn.

ATEX staat voor ATmosphères EXplosives.
Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: Een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Gemeente passief paraat

Het beleidsteam van de gemeente Raalte heeft maandagmiddag, op advies van Waterschap Groot Salland, besloten voorlopig nog passief paraat te blijven voor de problemen rond de rioolwaterzuivering in Raalte.

Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Maandag kwam het bericht dat de rioolwaterzuivering weer werkt. Een gedeelte van de installatie is in bedrijf, waardoor de capaciteit nu voldoende is voor het zuiveren van rioolwater zolang het droog blijft.

Ondertussen wordt gewerkt om de installatie weer optimaal te laten functioneren. Het waterschap verwacht in ieder geval tot het einde van de week nodig te hebben voor reparatie van defecte onderdelen van de installatie. Tot die tijd is het beleidsteam passief paraat, aldus de gemeente.