De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-307 Duitse regering zoekt wanhopig naar een oplossing voor de offshore problemen

Duitse regering zoekt wanhopig naar een oplossing voor de offshore problemen

Donderdag 25 oktober 2012

De Duitse regeringscoalitie zoekt wanhopig naar een oplossing voor de gerezen problemen in de offshore windindustrie. Nadat het Deense Dong eerder deze week berichtte dat het de bouw van het offshore windpark Riffgrund II ten noorden van Borkum heeft opgeschort zijn de alarmbellen in het Duitse parlement eindelijk gaan rinkelen.

TenneT
De regeringscoalitie streeft naar een oplossing die beleggers niet onnodig bang maakt maar die ook de consumenten zo min mogelijk belast. Er is een wetsontwerp in de maak die de juridische aansprakelijkheid regelt voor het geval er ergens in de keten vertraging optreedt.
In feite draait alles om de netwerkaansluitingen van de offshore windparken.  Voor de windparken in de Duitse Bocht en op het Duitse deel van de Noordzee is TenneT verantwoordelijk, maar dit bedrijf heeft al laten weten dat het niet in staat is om op tijd de vele offshore windparken aan te sluiten en de nodige uitbreidingen aan het landelijk netwerk uit te voeren. Een groot gebrek aan specifieke onderdelen en extreem lange levertijden worden door TenneT aangevoerd  als reden voor de vertragingen. Hetzelfde geldt ook voor Nederland.

De woordvoerder van Economische Zaken, Joachim Pfeiffer (CDU) vindt dat het voorgestelde wetsontwerp zodanig moet veranderen dat ook private investeerders in de gelegenheid kunnen worden gesteld in offshore windparken te investeren.

Volgens het wetsvoorstel moet TenneT per jaar voor een bedrag van maximaal € 100 miljoen deelnemen in een fonds waaruit eventuele schade die veroorzaakt wordt door vertragingen, wordt betaald.

De Duitse consument
Maar ook de Duitse consument moet beschermd worden tegen al te grote lastenverzwaringen die te maken hebben met de Energiewende. Volgens het wetsontwerp moeten consumenten echter meebetalen aan de kosten van problemen met het aansluiten van offshore windparken, maar daar wil de regering nu een maximum van € 0,25 per kilowattuur gesteld zien.
De regeringscoalitie is echter bezorgd dat zoals het er nu uitziet, de Duitse consument met terugwerkende kracht moet meebetalen aan de kosten van de vertragingen, die tot nu toe geschat worden op meer dan € 1 miljard.

Conclusie
De redactie van Fibronot.nl denkt dat alle acties waarmee het Duitse parlement nu bezig is slechts afleiding zijn voor een mislukt Energiewende avontuur.
De banken blijven vanwege die mislukking afzijdig, ze willen geen financieringen verstrekken. Private partijen blijven om meerdere redenen afzijdig en nu denkt de regering dat wanneer er een wet is die de juridische aansprakelijkheid regelt wanneer er om wat voor redenen dan ook vertraging optreedt, de banken en private partijen ineens staan te trappelen om miljarden te lenen aan een offshore avontuur, waarvan niemand weet waar het eindigt.
Zelfs niet met een snel in elkaar getimmerde wet.

Zie ook ons Dossier Windenergie waar we het afgelopen jaar de ontwikkelingen rondom de Energiewende hebben gevolgd.