De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-31 Land van boeren in Tanzania moet worden beschermd

Land van boeren in Tanzania moet worden beschermd

Maandag 30 januari 2012

Regelmatig verschijnen er in de Tanzaniaanse pers artikelen over de wijze van zaken doen van het Nederlandse bedrijf BioShape. Twee weken geleden was het weer raak. Het artikel toont aan dat de hele gang van zaken rondom BioShape nog veel mensen in Tanzania behoorlijk dwars zit.

Uit alle hoeken van de wereld wordt er op de regeringen van Afrikaanse landen druk uitgeoefend om land ter beschikking te stellen ten behoeve van de teelt van gewassen die voor biobrandstoffen worden gebruikt.
Zelfs de Amerikaanse ambassadeur in Tanzania probeerde eind vorig jaar het Amerikaanse bedrijf Agrisol te promoten en deed voorkomen alsof Agrisol al een uitnodiging van de Tanzaniaanse regering had ontvangen.

Dit soort ‘uitnodigingen’ moeten als waarschuwing dienen om te voorkomen dat Tanzaniaans land in de handen van buitenlandse speculanten valt.
In ontelbare kranten  en door veel internationale organisaties is uitgebreid aandacht besteed aan het BioShape debacle in Tanzania.
De gevolgen van dit BioShape debacle worden nog dagelijks ondervonden.

BioShape, een Nederlands bedrijf kreeg in 2006/2007 toegang tot 81.000 hectare grond in het district Kilwa, het armste gebied van het land in het zuid oosten van Tanzania.
Het land werd aan zakelijke aandeelhouders omschreven als ‘waardeloos miombo bos’ en het tropische hout van de bomen werd gewaardeerd op $ 50 miljoen tot $ 150 miljoen.

Het plan was om alle bos te kappen en de kale vlaktes te beplanten met een exotische giftige plant,  jatropha. De zaden van de jatropha zouden na de oogst naar Nederland en België worden getransporteerd om daar tot olie verwerkt te worden. Veel politici in Tanzania zijn nog steeds boos dat BioShape de verwerking van de zaden niet in Tanzania zou laten uitvoeren.

Een paar jaar na de start van de activiteiten van BioShape in Tanzania ondergaat het bedrijf een faillissementsprocedure als gevolg van het mislukte jatrophaproject, waarin naar verluidt $ 9.6 miljoen is besteed.

De journalist van het artikel zou graag de kasboeken van BioShape in willen zien om te kijken naar wat en wie al dit geld gegaan is.
Het land dat BioShape in gebruik had werd eerder gebruikt door de lokale boeren die er maïs, fruit- en notenbomen kweekten en de bossen gebruikten voor brandhout om houtskool van de maken.
Deze boeren voorzagen volledig in het eigen levensonderhoud van henzelf en familieleden, maar werden door de activiteiten van BioShape van hun land verdreven.

Van de $ 9.6 miljoen die BioShape in Tanzania besteedde werd volgens goed ingelichte bronnen $ 676.000 in het District Kilwa besteed. De helft van dit bedrag ging naar het Districts Bureau van Kilwa en van het resterende deel zou uiteindelijk 40% naar de landbouwers waar het land op illegale wijze werd onteigend moeten gaan.

Van de 81.000 hectare land die BioShape op het oog had is 34.000 hectare daadwerkelijk betaald voor het aangaan van een leaseperiode van 99 jaar tegen een prijs dus van bijna $ 20 per hectare.

Aan veel boeren werd een bedrag van $ 0.20 per jaar per hectare geboden. In de praktijk kregen ze maar $ 0.10 per hectare per jaar. De rest van het geld is vermoedelijk aan veel strijkstokken blijven hangen en in diepe zakken van corrupte politici en ambtenaren verdwenen.

Veel boeren klagen over de lage lonen die ze van BioShape ontvingen, over achterstallige lonen en de werkloosheid die BioShape heeft gebracht. En de kale plantages die met onkruid zijn overwoekerd.
Een landschap dat tot voor enkele jaren een gezond miombo bos was toont nu een maanlandschap met hoog onkruid en boomstronken. De bossen zijn door BioShape gekapt.

Volgens de REM, een Britse organisatie die wereldwijd toezicht houdt op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen heeft BioShape het hout illegaal gekapt zonder kapvergunning.
De REM heeft de Tanzaniaanse overheid geadviseerd BioShape te vervolgen voor deze illegale activiteiten.

BioShape verkocht het hout aan een timmerbedrijf in Arusha dat er vervolgens meubels van maakte en de meubels naar Nederland exporteerde.
Het is niet realistisch, schrijft de journalist, dat de Tanzaniaanse boeren in Kilwa worden opgelicht door zich investeerders noemende bedrijven als BioShape. In plaats van dat de lokale boeren hun land duurzaam kunnen bewerken worden hun eigendommen, die vaak eeuwen familiebezit  zijn, op illegale wijze ontnomen.

De journalist van het artikel vraagt zich ook af waar de Forest and Beekeeping Division van het ministerie van Landbouw zich schuil houdt.

Deze instantie is er  voor verantwoordelijk dat de Tanzaniaanse boeren in een eerlijk en transparant, duurzaam proces de voordelen van hun eigen land genieten.
De journalist nodigt de FBD uit om in dit nieuwe jaar te laten zien waarvoor de instelling bedoeld is.