De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-32 Akkoord over windmolenparken op zee

Akkoord over windmolenparken op zee

Dinsdag 31 januari 2012

Initiatiefnemers krijgen meer tijd voor het ontwikkelen van windmolenparken op zee. Dat maakt staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag bekend. Rijkswaterstaat kwam hierover tot een akkoord met de energiebedrijven en de havens.

In 2009 kregen twaalf initiatiefnemers een vergunning voor het ontwikkelen van een windmolenpark op zee. Deze vergunningen lopen eind 2012 af. Atsma wil nu dat de negen parken die zonder subsidie werken meer tijd krijgen om hun plannen te realiseren.

Overleg

Om deze verlenging mogelijk te maken was overleg nodig met de havens van Rotterdam en Amsterdam. Zij vreesden dat meer windmolens ook meer overlast voor de scheepvaart betekent.
Uiteindelijk is een compromis bereikt, waarbij aanpassing van vaarroutes zijn doorgevoerd alsmede het verplaatsen van een vergunningslokatie.

Streven

Het kabinet geeft met deze maatregel invulling aan het streven om in de toekomst 6000 megawatt aan energie via windmolens op zee te realiseren. Momenteel zijn er twee parken gerealiseerd, samen goed voor 228 megawatt.

Atsma wil wel monitoren dat de vergunningslokaties ook daadwerkelijk worden ingevuld rond 2020. Blijkt dat niet haalbaar, dan zal de vergunning worden ingetrokken om het gebruik van de Noordzee niet onnodig te belemmeren.

Kabinet

Het kabinet heeft altijd benadrukt weinig te zien in windmolens op zee vanwege de hoge kosten om deze te realiseren. Atsma laat weten dat de windsector verwacht dat deze kosten in de nabije toekomst naar beneden kunnen.

De staatssecretaris wil zelf ook meewerken aan deze kostenreductie door de regelgeving te optimaliseren en daarmee bureaucratie te beperken.

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Zou de staatssecretaris ook hier op letten?

De invloed van windmolens op het klimaat

en

De dodelijke keerzijde van windenergie

Nee natuurlijk niet. Zet de hele Noordzee maar vol met windmolens. De negatieve effecten die dat mogelijk kan hebben zijn voor latere generaties.

Maar er is nog hoop. De staatssecretaris wil dat de negen windparken die zonder subsidie werken meer tijd krijgen om hun plannen te realiseren.

In de praktijk betekent dat dat er door die negen nog geen financiers zijn gevonden om de tientallen miljarden Euro’s even voor te schieten.