De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-322 Vestas ontslaat opnieuw duizenden medewerkers

Vestas ontslaat opnieuw duizenden medewerkers

Donderdag 8 november 2012

De Deense windmolenbouwer Vestas schrapt nog eens 3000 banen. Het bedrijf heeft last van het wegvallen van veel overheidssubsidies op windenergie en stevige concurrentie uit China.
Vestas zal dit jaar eindigen met 16.000 werknemers, terwijl er begin dit jaar nog ongeveer 23.000 mensen werkten. In januari en augustus van dit jaar kondigde Vestas ook al twee saneringsrondes aan van 2335 en 1400 arbeidsplaatsen. Zie hier en hier.

In het derde kwartaal verkocht Vestas windmolens met een opge(s)teld vermogen van 401 MW. Een kwartaal eerder was dit nog 945 MW. In dezelfde periode vorig jaar verkocht Vestas zelfs het tienvoudige: 4,2 GW.

Het bedrijf leed in het derde kwartaal een verlies van € 175 miljoen, tegen € 60 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.
Het kasgeld stroomt met de snelheid van de wind weg.
Zo verbrandde Vestas in het derde kwartaal ruim € 142 miljoen en verwacht het bedrijf voor heel 2012 een uitstroom van kasmiddelen van ruim € 500 miljoen. Dit houdt natuurlijk niemand vol en de vraag is dan ook niet of Vestas helemaal het loodje legt, maar wanneer.

Analisten zeggen dat de verschuiving van de bouw van windmolens op land naar windmolens op zee slecht is voor de Deense fabrikant. Vestas zou hier een veel minder sterke positie hebben.
Is dat zo? Of is die slechte positie aan Vestas zelf te wijten?
Wij denken er anders over.
Kijk naar het offshore windpark Egmond aan Zee waar Vestas alle lagerkasten binnen één jaar moest vervangen wegens defecten. Dat was geen beste reclame en kostte Vestas miljoenen.

Een kat in het nauw…
Slecht geplande uitbreidingsplannen en verkeerde beslissingen van het management zijn volgens ons de reden dat Vestas het niet gaat redden. In eerdere artikelen hebben we daar al op gewezen.

Dus wat doet Vestas?
Het gaat de grootste windturbine ter wereld bouwen. Een generator van 8 MW en een bladlengte van de wieken van 80 meter moeten er voor zorgen dat de buitenwereld nog enthousiaster over windenergie wordt. Maar diezelfde buitenwereld is niet dom meer.
En dit nadat de inkt nauwelijks droog is van het bericht dat Siemens de grootste windmolen gaat bouwen.
Zowel Siemens als Vestas zullen zich vertillen aan dit soort megalomane plannen. Op de tekentafel ziet het er mooi uit, maar de mechanische krachten op de wieken en rotor zullen dermate hoog zijn dat zo’n windmolen zijn derde levensjaar niet zal halen.

CEPOS
CEPOS, het Center for Politiske Studier is een Deense instelling en vergelijkbaar met de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. CEPOS adviseert de Deense regering gevraagd en ongevraagd op allerlei gebied, dus ook windenergie.
De wetenschappers hebben in 2009 een rapport gemaakt, WIND ENERGY, the case of Denmark.

In het rapport staat een conclusie die aan duidelijkheid niets te wensen over laat:

Het feit dat het windkracht systeem, dat zo kostbaar aan de consument is opgedrongen, de simpele doelstellingen, waarvoor het is gebouwd, niet haalt en niet kan halen, zou de energiewereld op alle niveaus moeten waarschuwen voor de aanzienlijke kloof tussen ambitie en realiteit.

Vooral de financiële sector, banken en private investeerders, hebben dit rapport goed gelezen en de conclusie in hun oren geknoopt.

Behalve dat het rapport verhaalt over de verborgen kosten van windenergie, staat het ook bol van de interessante grafieken en aangezien 1  grafiek meer zegt dan 1000 woorden zullen we hieronder een grafiek laten zien over de hoeveelheid windmolens die in Denemarken zijn gebouwd en de conclusie die wij daaraan verbinden.

Aantal windmolens in Denemarken

Het aantal gebouwde windmolens in Denemarken. (Klik op de grafiek voor een vergroting)

Wat valt er uit nevenstaande grafiek op te maken?
Laten we beginnen met te vermelden dat er in Denemarken op 1 oktober 2012 4964 windmolens stonden. Onshore en offshore.
De bouw van windmolens begon pas echt op gang te komen in 1988. Tot 1995 werden er per jaar gemiddeld 200 windmolens gebouwd.
De grootste ‘boom’ was echter  in de jaren 1996 t/m 2002 toen er gemiddeld 500 per jaar werden gebouwd, maar plotseling stortte de bouw in 2004 volledig in.

We zien ook dat de windmolens die t/m 1995 gebouwd zijn zo langzamerhand aan vervanging toe zijn. De levensduur van een windmolen wordt door fabrikanten vaak optimistisch op 20 jaar gesteld, maar in de harde praktijk onder slechte omstandigheden lijkt een termijn van 12 tot 15 jaar een aardig gemiddelde te zijn. Dit betekent dat de ongeveer 2000 windmolens die tussen 1988 en 1996 gebouwd zijn moeten worden vervangen. Een miljarden verslindende operatie. Veel coöperaties in Denemarken hebben dat geld niet en ook de regering is terughoudend geworden om deze windcoöperaties opnieuw van miljarden subsidie te voorzien in de veronderstelling dat ze best de afgelopen jaren financiële reserves hadden aan kunnen leggen. Dat is niet gebeurd. Het geld is in de zakken van een enkeling verdwenen.
We hebben al vaker gezegd, subsidies maken lui, het ontwikkelen van nieuwe producten blijft uit, men vindt het wel mooi zo.

Nadat het CEPOS rapport in 2009 is verschenen stortte de bouw van windmolens in Denemarken helemaal in elkaar.
Vestas probeerde de ingezakte verkoop in het thuisland nog enigszins in het buitenland te compenseren, maar moest lijdzaam toezien dat in landen als Spanje, de VS en Engeland de verkoop om diverse redenen ook in elkaar stortte, met als gevolg dat er duizenden medewerkers sinds begin dit jaar zijn ontslagen.
Nu volgt dus de derde ontslagronde binnen één jaar en we verwachten dat het niet de laatste zal zijn.
De windsector bevindt zich in zwaar weer. Niet alleen in beide landen, Duitsland en Denemarken, die door de groene beweging altijd als voorbeeld werden genoemd, maar wereldwijd worden steeds minder windmolens gebouwd omdat langzaam het besef begint door te dringen dat windmolens nauwelijks iets bijdragen aan de economische ontwikkeling van een land. Het kost miljarden en levert nauwelijks wat op.

Het gezegde dat windmolens vooral op subsidie draaien wordt in het geval Vestas pijnlijk duidelijk gemaakt. Geen subsidie, geen windmolens, geen Vestas. De vraag is of je dit soort bedrijven moet helpen door opnieuw honderden miljarden belastinggeld ter beschikking te stellen. Wij denken van niet.

We horen alleen niemand uit de groene beweging nu zeggen dat er dit jaar wereldwijd al meer dan 40.000 groene banen in de PV en windsector verdwenen zijn. Banen die met behulp van miljarden belastinggeld werden geschapen en nu de subsidies aflopen of vervallen weer net zo snel wegvallen als ze ontstaan zijn.

In plaats daarvan houden ze vol dat windenergie nieuwe banen schept. De praktijk wijst ander uit.

Dat de Nederlandse overheid nu de grote fout begaat in te zetten op windenergie zal diezelfde overheid over enkele jaren gevoelig opbreken. Men gebruikt Duitsland en Denemarken als voorbeeld hoe de windenergie daar zogenaamd voorspoed zou hebben gebracht.
De Nederlandse overheid zou juist gewaarschuwd moeten zijn door het volledig in elkaar storten van de Duitse en Deense windindustrie. In plaats daarvan luistert men liever naar de windlobby, die met leugenachtige verhalen de politiek heeft beïnvloed.

Lachwekkende toestanden
Het wegvallen van subsidie leidt in Denemarken tot lachwekkende toestanden. Zo heeft de Deense gemeente Rebild een rechtszaak tegen een naburige gemeente aangespannen over de bouw van enkele windmolens. Niet om de bouw tegen te houden, want de windmolens staan er al een aantal jaren, maar omdat de windmolens bij de buren de wind van de eigen drie windmolens weg nemen. Dit is een bekend verschijnsel waar we in ons artikel De invloed van windmolens op ons klimaat al aandacht aan hebben besteed.
De windcoöperatie in Rebild lijdt een schade van ruim 700.000 Deense Kronen, ongeveer $ 134.000 vanwege het ‘vangen’ van de wind door de buren en wil die schade nu op de buurgemeente verhalen.
De gemeente Rebild stelt zich op het standpunt dat zij de oudste rechten op de wind heeft.

Het moet niet gekker worden, want wat te denken van het feit dat er in de grote windmolens van tegenwoordig een dieselmotor is ingebouwd om ervoor te zorgen dat in tijden van windstilte de rotor toch gedraaid wordt om het defect raken van lagers te voorkomen. Dit om de door de fabrikant beloofde levensduur van 20 jaar niet te verkorten naar ongeveer 7 jaar. Een bevoorradingsschip moet dan voorzichtig tussen de windmolens door manoeuvreren om de windmolens van de nodige dieselolie te voorzien.