De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-325 Geen windmolens bij nationaal park Weerribben

Geen windmolens bij nationaal park Weerribben

Vrijdag 9 november 2012

Nationaal Park de Weerribben

Nationaal Park de Weerribben

De Weerribben is een 3500 hectare groot laagveenmoeras. Een bijzonder gebied dat zich onderscheidt door kenmerkende elementen in het landschap. Opvallend hierin is de grote afwisseling in water, rietlanden, hooilanden en moerasbossen. Veel verschillende planten en dieren hebben in die gebied hun verblijfplaats. Sommige daarvan zijn uniek voor Nederland, soms zelfs voor Europa. In 1992 kreeg De Weerribben de definitieve Nationaal Park status. Dit zijn grote aaneengesloten natuurgebieden met bijzondere natuurwaarden. De Weerribben is een erkend wetland (internationale vogelrichtlijn).

In dit Nationaal park wilden een stel onverlaten 4 160 meter hoge windmolens neerzetten.

De provincie Overijssel heeft gisteren een plan voor de plaatsing van windmolens bij nationaal park Wieden-Weerribben afgeblazen. Eerder zei ook de gemeente Steenwijkerland al ‘nee’ tegen het plan.

Bedreiging voor purperreiger
Natuurorganisaties waren meteen tegen het plan, omdat de 160 meter hoge molens een bedreiging zouden vormen voor de internationaal beschermde purperreiger, die in het natuurgebied huist. Toch verleende Overijssel eerder wel een vergunning. De provincie ziet de locatie nu echter niet langer als kansrijk, meldde ze donderdag. ,,We zijn teleurgesteld. Kennelijk is er geen politiek draagvlak meer”, zei Arthur Vermeulen van plannenmaker Raedthuys, producent van duurzame energie.

Geen effect
Jaren geleden ging de gemeente nog wel akkoord met de bouw van windmolens in Scheerwolde. De Raad van State veegde het plan in 2009 van tafel, omdat de gevolgen voor de beschermde purperreigers onvoldoende in kaart waren gebracht. Nader onderzoek wees uit dat de molens geen effect bleken te hebben, waarna de vergunning is verleend, aldus Vermeulen.

Windmolens in zoekgebieden
De provincie wil windmolens nu alleen in zogenoemde zoekgebieden. Scheerwolde valt daar niet onder. De vier windmolens zouden qua uiterlijk een ,,incident in het landschap” zijn, vindt de provincie. De initiatiefnemers onderzoeken nog of ze in beroep gaan tegen het besluit.

 

"Incident in het lanschap"

“Incident in het landschap”. Vier afzichtelijke Raedthuys molens langs de A12 bij Moerkapelle die nogal eens voor gevaarlijke situaties op de snelweg zorgen.
De enige die er beter van wordt is de ontwikkelaar. De natuur is de grote verliezer. (Klik op de foto voor een vergroting)