De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-326 Doelstelling windenergie onrealistisch

Doelstelling windenergie onrealistisch

Vrijdag 9 november 2012

De nieuwe doelstelling voor windenergie van het kabinet Rutte II is niet realistisch zonder een forse verhoging van de investeringen. Om de doelstelling voor windenergie te halen is circa € 13 miljard tot € 15 miljard aan investeringen in windmolens nodig tot 2020 en dan zijn de miljarden kostende  aansluitingen van windparken op zee op het landelijke hoogspanningsnet nog niet eens meegenomen.
Dat blijkt vandaag  uit berekeningen van het economische bureau van ING.

Het nieuwe kabinet heeft het doel voor hernieuwbare energie verhoogd van 14 procent naar 16 procent in 2020. Windenergie is belangrijk voor het halen van deze doelstelling. ING wijst erop dat de uitbreiding van het windmolenpark in Nederland sinds 2009 bijna tot stilstand is gekomen.
Het aandeel hernieuwbare energie steeg vorig jaar naar 4,2 procent van het totaal. Het jaar daarvoor was dat nog 3,8 procent.

Opgesteld aantal windmolens in Nederland

Anno 2011 staat er in Nederland 2.316 MW windenergie opgesteld; 228 MW op zee en 2.088 MW op land. Om het huidige doel van 16% duurzame energie in 2020 te behalen moet het opgestelde vermogen aan windenergie met minstens 12.000 MW toenemen. In de komende acht jaar moet er jaarlijks dus 1.500 MW bijgeplaatst worden. Dit staat in schril contrast met de toename van het opgestelde vermogen in recente jaren. Sinds 2009 is de uitbreiding van het windmolenpark in Nederland bijna tot stilstand gekomen. Het aantal windmolens nam in 2009 zelfs met 66 stuks af. Toch nam het opgestelde vermogen nog met 73 MW toe omdat de bijgeplaatste windmolens een hoger vermogen hadden dan de molens die uit gebruik genomen werden.

Financieringsbronnen

Een belangrijke voorwaarde voor de beoogde uitbreiding van het aantal windmolens is dat er nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord, bijvoorbeeld bij pensioenfondsen of verzekeraars.

ING wil ook dat de overheid moet inzetten op hulp bij financiering, het beschikbaar stellen van nieuwe locaties en vervanging van oude turbines door nieuwe met een groter vermogen.
”De bankensector kan namelijk niet alleen in de omvangrijke financieringsvraag voorzien”, aldus ING.
Toe maar, wil de ING staatsgarantie op leningen die het wil verstrekken?
Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler betalen voor de wensen van ING?
Heeft de Nederlandse belastingbetaler de afgelopen jaren nog niet genoeg steun aan ING gegeven? Waar blijft het vrije ondernemerschap?

Wil de ING over een aantal jaren mede verantwoordelijk zijn voor een verandering van het weer dat veroorzaakt wordt door dit soort mega grote offshore windparken?
Lees dit even: De invloed van windmolens op ons klimaat

Zie ook ons artikel De niet realistische energieplannen van kabinet Rutte 2 van zaterdag 2 november 2012

De vraag is natuurlijk of pensioenfondsen en/of verzekeraars in deze sector willen investeren. Pensioenfondsen hebben tegenover hun deelnemers de verplichting zo rendabel mogelijk te beleggen.

De Nederlandse windsector is niet rendabel zolang daar miljarden subsidie per jaar voor nodig zijn.

We vragen ons af waarom de ING er zo op gebrand is dat de overheid meer geld ter beschikking moet stellen.

Na enig onderzoek komt de aap uit de mouw: ING is belanghebbende.

Global Tech 1

ING heeft in juli 2011 samen met 12 andere banken de financiering voor het Duitse Global Tech 1 windmolenpark, dat op 180 kilometer ten noordwesten van Bremerhaven in 40 meter diep water gebouwd moet worden, voor een bedrag van € 1.047 miljard voor rekening genomen.

Global Tech I is het grootste projectgefinancierde offshore-windmolenpark ooit en een van de meest uitdagende offshore-windprojecten ter wereld met het oog op de afstand tot de kust en de waterdiepte, de multi-contractstructuur en het gebruik van windmolens die hun sporen nog moeten verdienen. De projectfinanciering dekt zowel de bouw als de operationele fase. Het project bestaat uit het plaatsen van 80 windmolens met een totale capaciteit van 400 MW, genoeg om 445.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het windmolenpark wordt in de Noordzee gebouwd, circa 180 km ten noordwesten van het Duitse Bremerhaven in een waterdiepte van 40 meter. Het offshore-installatieproces zal volgens de planning tegen juni 2013 gereed zijn. Binnen de financiering van offshore-windprojecten is de € 1,047 miljard financiering de grootste transactie ooit gesloten met de grootste groep commerciële geldschieters ooit.