De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-328 Europese zware industrie luidt de noodklok over goedkoop schaliegas in de VS

Europese zware industrie luidt de noodklok over goedkoop schaliegas in de VS

Maandag 12 november 2012

Grote Europese bedrijven uit de chemische-, metaalverwerkende en kunststofindustrie luiden de noodklok over het goedkope schaliegas in de VS. De lage prijs van schaliegas tast rechtstreeks hun bestaansrecht aan.
De Europese bedrijven kunnen niet meer concurreren met Amerikaanse bedrijven vanwege het grote verschil in de gasprijs tussen de VS en Europa.

En dat is vreemd, want in diverse EU landen ligt een enorme hoeveelheid schaliegas te wachten op ontginning, alleen ontbreekt hier de moed nog om het schaliegas aan te boren. Men, de bevolking en bestuurders van gemeenten zoals Boxtel, laten zich liever voorliegen en in de luren leggen door milieu-organisaties als Milieudefensie omdat Milieudefensie het schaliegas als een grote concurrent van de door Milieudefensie nagestreefde ‘duurzame samenleving’ ziet. Milieudefensie ziet liever een ‘duurzame samenleving’ vol armoede, werklozen en mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen dan een bloeiende economie waar volop werkgelegenheid is en die alleen door grote bedrijven in stand kan worden gehouden.

Recent maakte Milieudefensie nog duidelijk dat ze tegen het boren naar schaliegas is.

Op 21 september 2012 maakte een woordvoerder van Milieudefensie op Radio 1 duidelijk dat men niet te beroerd is om daarvoor volstrekt achterhaalde argumenten te gebruiken, in casu de suggestie dat in gebieden waar schaliegas wordt gewonnen er plotsklaps steekvlammen uit de kraan zouden kunnen komen! Het is het ideale verhaal om mensen de stuipen op het lijf te jagen, maar het is al lang ontkracht en enige research brengt zelfs aan het licht dat een Nederlands waterwinningsbedrijf juist dolblij is met een forse partij methaan in het drinkwater.

Aardgas kost in de Verenigde Staten momenteel minder dan een kwart van wat het in Europa kost. Dat prijsverschil zal voorlopig blijven, omdat Amerika het overvloedige nieuwe gas niet op grote schaal kan en wil exporteren. Ook elektriciteit is in de VS goedkoper dan in Europa. Bovendien zal het prijsverschil nog groter worden omdat de EU landen de belastingen en bijdragen voor windmolens elk jaar verhogen, maar kennelijk beseft niemand dat je op die manier je concurrentiepositie sterk uitholt, waardoor bedrijven sluiten en de werkloosheid toeneemt. Het is natuurlijk geen toeval dat de industriële productie in de EU zone al drie kwartalen terugloopt.

Een woordvoerder van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie, VNCI, zegt dat ook de Nederlandse industrie er onder lijdt. Bedrijven uit zijn sector waren vorig jaar goed voor een omzet van € 58 miljard en hadden meer dan 60.000 medewerkers in dienst. De woordvoerder zegt dat de helft van zijn sector gevoelig is voor internationale concurrentie.

De gasproductie in de Verenigde Staten is in een paar jaar tijd fors gegroeid dankzij schaliegas.
In de Europese ondergrond zit veel schaliegas, ook in Nederland. De productie komt echter niet van de grond, omdat er veel maatschappelijk verzet is tegen de winning. Dat komt onder meer door vermeende zorgen over de effecten voor het milieu. Een zorg  die hoofdzakelijk op oude gebeurtenissen in de VS is gebaseerd. De huidige boortechnieken zijn zover verbeterd dat aantasting van het milieu vrijwel uitgesloten is.

Grote chemische bedrijven als Dow Chemical en de chemische bedrijven op het voormalige DSM terrein in Geleen zijn daarom duurder uit in Europa.
Dow Chemical sloot onlangs al een fabriek in Delfzijl.
De hele kunststofindustrie, die producten betrekt uit de chemische industrie ondervindt ook de gevolgen.

Ook een andere belangrijke sector die het moeilijk heeft vanwege de hoge gasprijs in Europa is de kunstmestindustrie. De belangrijkste grondstof voor kunstmest is aardgas. De Finse fabrikant Kemira heeft vanwege de hoge kosten al twee fabrieken in Rotterdam gesloten. Het moederbedrijf kondigde enkele weken geleden al weer prijsverhogingen van enkele door haar geproduceerde grondstoffen aan.

Een grote Nederlandse kunstmestproducent, OCI Nitrogen in Geleen heeft gezegd dat de Europese vestiging last heeft van het concurrentievoordeel voor de VS.

De producent van industriële gassen zoals ammoniak en koolmonoxide, merkt het concurrentienadeel via zijn klanten. Omdat de producten van Air Products zelf nauwelijks worden verhandeld op een wereldmarkt, is er ook geen internationale concurrentie, maar sommige klanten van het bedrijf concurreren met de VS en dat voelt Air Products indirect in de orderportefeuille.
Een manager van Air Products in Rotterdam zegt dat de VS een structureel strategisch voordeel heeft met het goedkopere schaliegas ten opzichte van de rest van de wereld. Air Products verwacht dat de scheve energieprijzen zullen aanhouden omdat er in Europa weinig animo is om zelf naar schaliegas te boren.

De redactie van Fibronot.nl voegt daaraan toe dat de EU in recordtempo bezig is zijn industriële capaciteit om zeep te helpen. Het gedram van milieu-organisaties over vermeende nadelen van schaliegas ligt daaraan ten grondslag. In Nederland is vooral Milieudefensie de gebeten hond. De organisatie vertelt desnoods leugens om maar te voorkomen dat er in Nederland naar schaliegas geboord gaat worden. Milieudefensie haalt oude gevallen uit het begintijdperk van het schaliegas naar voren en presenteert die oude gevallen als een probleem bij de huidige nieuwe moderne boormethoden.

Als de zware-, chemische, kunstof en metaalverwerkende industrie in de EU en vooral in Nederland concurrerend willen blijven en over 5 jaar nog willen bestaan dan moeten ze de zekerheid hebben dat Nederland naar schaliegas gaat boren, anders trekken ze naar landen waar wel goedkopere energie geleverd wordt.
Alleen op die manier kan Nederland blijven concurreren.
Met het volzetten van de Noordzee en het vaste land met windmolens is niemand gebaat. De prijzen van energie in Nederland, Duitsland en Denemarken zijn juist zo hoog vanwege allerlei heffingen die gebruikt worden om de windmolenindustrie in leven te houden.
De energieplannen van het nieuwe kabinet zijn dan ook volstrekt onrealistisch. Als er echter particulieren zijn die graag een grote windmolen in gemeenschappelijk eigendom willen hebben, prima, geen enkel bezwaar tegen, maar dan zonder belastinggeld van de hardwerkende Nederlander.

Het kabinet doet er beter aan de huidige hoogwaardige werkgelegenheid in de bovengenoemde takken van industrie voor Nederland te behouden, dus toestemming te geven voor het boren naar schaliegas, in plaats van samen met andere EU landen af te glijden naar een bedenkelijk laag niveau van werkgelegenheid en armoede.

Zie ook het artikel Amerikaanse economie kan gas geven