De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-337 Brancheorganisatie biogas distantieert zich van KRO-uitzending

Brancheorganisatie biogas distantieert zich van KRO-uitzending

Vrijdag 16 november 2012

Nog voordat de uitzending van KRO Reporter, vanavond op Ned. 2 om 21.20 uur is begonnen staat de biogas branche al op de achterste benen. De tv-uitzending over misstanden in de biogasbranche zou een vertekend beeld geven. Brancheorganisatie BBO spreekt van ‘insinuatie’ en ‘distantieert zich nadrukkelijk’ van de inhoud van het programma. Natuurlijk, je word niet graag negatief in het daglicht geplaatst in een sector die van faillissementen en fraude aan elkaar hangt en waar nieuwe initiatieven nog nauwelijks of helemaal geen financiering van de banken meer kunnen krijgen. Waarom? Omdat het zo goed gaat met de biomassasector?

Volgens de brancheorganisatie BBO worden alle biogasinstallaties over één kam geschoren, terwijl er grote verschillen bestaan tussen industriële en agrarische vergisters.

De regels voor agrarische vergisters zijn strenger dan voor industriële, omdat het eindproduct, digestaat, op landbouwgrond wordt uitgereden, meestal op het land van de biogasondernemer zelf.

En daar zit nu juist het probleem. Waarom op het land van de ondernemer zelf? Omdat het digestaat misschien verontreinigd is met gif en schadelijke producten? Het is bekend dat er nogal wat co-producten worden meevergist die het daglicht niet kunnen verdragen en om die reden op de verboden lijst staan. Omdat de temperatuur bij het vergistingsproces niet hoger is dan een graad op 38 worden de giftige stoffen niet vergist en verschijnen vrijwel 1 op 1 in het restant met de mooie naam digestaat.

Het digestaat dat in feite onverkoopbaar is wordt dan maar bij de ondernemer zelf maar op het land gestrooid. De mais die er vervolgens op groeit is niet meer als veevoer te gebruiken en wordt dan weer vergist.

BBO-voorzitter Aike Maarsingh vindt dat de uitzending van Reporter een eenzijdig en negatief beeld geeft van de sector. “Het is een kwalijke zaak als een publieke omroep een sector in diskrediet brengt die een potentiële bijdrage levert aan een duurzame toekomst, zeker wanneer dit gebeurt op basis van uit haar verband gerukte informatie. De vergistingssector houdt zich juist aan strenge regels.” De sector staat aan de vooravond van de invoering van een certificeringssysteem voor biogasinstallaties en toeleveranciers. Volgens Maarsingh wordt dat nog deze maand afgerond en zal het binnen enkele maanden zijn ingevoerd. De sector heeft hiervoor zelf het initiatief genomen.

Hans van den Boom, sectormanager bij de Rabobank, zegt verrast te zijn over het nieuws. “Ik ken deze geluiden niet. De aantijgingen van KRO Reporter onderstrepen het belang van een goed certificeringssysteem voor de biogasketen. Het is zonde dat een jonge sector die probeert afval te verwaarden zo in het nieuws moet komen.”

Beste meneer van den Boom. Hoeveel honderden miljoenen Euro’s heeft de Rabobank de afgelopen vijf jaar bij faillissementen in deze sector verloren?

Uw organisatie heeft in 2011 een rapport geschreven, Rendement door markt in verdrukking!, waarin staat dat het vergisten van biomassa niet rendabel is. Uw naam staat er zelfs onder. De link naar het rapport staat op de pagina die hierboven wordt genoemd.

Uit het rapport:

De ontwikkeling van een economisch gezonde Nederlandse biogassector komt niet van de grond. Van de 100 boeren met een vergister draait de helft al twee jaar met verlies terwijl dat in 2010 jaar al driekwart was, zo blijkt het rapport van uw werkgever.
Veel vergisters staan stil, de boeren zijn failliet en binnen een half jaar zullen er nog verschillende failliet gaan, zo voorspelt de Biogas Brancheorganisatie. Desgevraagd geeft uw bank, meneer van den Boom toe dat er veel faillissementen onder de vergisters zijn.