De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-338 Politie: Ernstige milieuschade door biogasinstallaties

Politie: Ernstige milieuschade door biogasinstallaties

Vrijdag 16 november 2012

KLPDBiogasinstallaties verwerken op grote schaal illegaal afval. In Nederland ontstaat het risico op grote bodemverontreiniging door biovergisters, als het toezicht op deze sector niet wordt verscherpt. Dat staat in een intern politiedocument dat KRO Reporter vanavond heeft onthuld. Politiecommissaris Roel Willekens waarschuwt voor een nieuwe vorm van milieucriminaliteit. ‘Als het toezicht niet wordt versterkt, is het risico aanwezig dat we dadelijk hele rare dingen op het land vinden of ontdekken dat er mensen ziek worden of dood gaan als gevolg van crimineel gedrag’, aldus de Landelijk programmamanager Milieu in KRO Reporter.

In Nederland staan zo’n 150 biovergisters. Deze duurzame vorm van energie heeft tot nu toe € 345 miljoen subsidie gekost. In de installaties worden mest en restmaterialen vergist. Zo ontstaat biogas, waarmee groene stroom kan worden opgewekt.

De leveranciers van vergistingmateriaal vervalsen documenten van producten om zo illegaal afval te kunnen mengen. ‘De tussenhandelaren doen alles om snel geld te verdienen. Het is noodzakelijk dat er een onderzoek komt naar deze grote groep oplichters die leveren aan de vergistingsindustrie’ , zo staat in het interne politiedocument.

Hoogleraar Milieukunde Lucas Reijnders pleit voor nieuwe wetgeving om fraudeurs in deze sector aan te pakken. Hij bestudeerde de inspectieverslagen van meerdere handhavers met betrekking tot biovergisting.

Leveranciers aan biogasinstallaties blijken dierlijk materiaal te verkopen als plantaardig materiaal. Door het uitrijden van mest uit biovergisters ontstaan risico’s op ziekteverwekkende stoffen en ernstige vervuiling van de bodem. Reijnders noemt het ‘volstrekt onverantwoord’ dat na de inspectie in 2010 geen nieuwe maatregelen tegen frauderende leveranciers zijn genomen. ‘Er wordt duidelijk gerommeld in deze sector en dat maakt ook het toezicht veel moeilijker’, aldus Reijnders in KRO Reporter vanavond.

Hoogleraar Veiligheid Ben Ale van TU Delft wil maatregelen om de veiligheid van biovergisters te vergroten. ‘Boeren worden eigenaren van chemische fabrieken. Ze weten vaak niet wat ze aan het doen zijn’, aldus Ale in KRO Reporter. In Nederland bestaan geen opleidingseisen aan boeren die een biogasinstallatie op hun erf nemen, zo blijkt uit onderzoek van de TU Delft.

Lees hier het interne politiedocument