De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-348 Amerikaanse windindustrie is de wanhoop nabij

Amerikaanse windindustrie is de wanhoop nabij

Woensdag 28 november 2012

De Amerikaanse windindustrie is de wanhoop nabij. De Production Tax Credit (PTC), een subsidie van 2,2 cent per kilowattuur aan producenten van elektriciteit uit windturbines, vervalt eind dit jaar.
De American Wind Energy Association beweert dat 37.000 Amerikanen aan het einde van het eerste kwartaal 2013  hun baan zullen verliezen als het Congres de PTC niet verlengt.

Billboard

Billboard targeting Rep. Chip Cravaack in Minnesota asking why he doesn’t care about extending the Production Tax Credit and protecting 37,000 American wind jobs. (Click to enlarge)

Amerikaanse milieugroeperingen staan op de achterste benen, ze zien een grote inkomstenbron wegvallen. Eén van het, de Sierra Club, zegt dat “in een tijd waarin we schone energie meer dan ooit nodig hebben, we het ons niet kunnen veroorloven de PTC te laten verlopen. De PTC is de hoeksteen van het groene energieprogramma van president Obama en een belangrijk middel om de opwarming van de aarde tegen te gaan.”

De Production Tax Credit werd in 1992 ingesteld met als argument de opkomende windindustrie te ondersteunen.

Maar is deze subsidie 20 jaar later nog nodig?

In de VS stonden eind 2011 ruim 39.000 actieve windmolens en ruim 15.000 die hun levensduur beëindigd hebben. In de hele wereld staan ongeveer 185.000 windmolens, volgens het Internationaal Energie Agentschap. “Dan kun je niet meer spreken van een opkomende industrie.”

Ondanks het grote aantal windmolens in de VS zorgt wind voor minder dan één procent van de Amerikaanse energie en alle windmolens op de wereld zorgen ook voor minder dan één procent van de wereldwijde energie.

Een verlenging van de PTC kost de Amerikaanse belastingbetaler meer dan $ 12 miljard.

Tegenstanders van het verlengen van de PTC zeggen dat je voor die $ 12 miljard ruim 500.000 nieuwe banen kunt scheppen met een gemiddeld inkomen van $ 35.000 en dat het dreigen met 37.000 ontslagen in de windsector geen reden is om subsidies te beëindigen.

Rapport van de American Energy Alliance (AEA)

De Lousiana State University heeft bij monde van Prof. David Dismukes, een rapport gemaakt, Remove Big Wind’s training wheels,  dat door de American Energy Alliance is gepubliceerd. Het rapport is een pleidooi om de Production Tax Credit (PTC) af te schaffen. “Verwijder de zijwieltjes van deze ‘opkomende’ industrie”.
Het AEA rapport stelt dat ‘wind’ de PTC niet meer nodig heeft omdat wind al in veel gevallen kan concurreren met fossiele stroom. Het rapport citeert een onderzoek dat gesubsidieerde wind tussen de $ 60 en $ 90 per Megawattuur kost en dat dit gunstig afsteekt bij de prijzen die gasgestookte centrales kosten, namelijk $ 52 tot $ 72 per opgewekte Megawattuur. In gebieden met hoge windsnelheden is windenergie waarschijnlijk al concurrerend met gas.

Het Amerikaanse bedrijfsleven

Tientallen grote Amerikaanse bedrijven als Johnson & Johnson, Sprint en Starbucks hebben in september j.l. een brandbrief aan de leiders van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gestuurd, waarin ze aandringen op verlenging van de PTC. De bedrijven vrezen dat de prijs die ze voor hernieuwbare energie moeten betalen omhoog gaat als de PTC wordt beëindigd.

Het blijkt nu dat dit soort bedrijven in feite misleid zijn om groene energie te kopen op basis van het dreigen met opwarming van de aarde in de overtuiging dat broeikasgassen door de mens gemaakt zijn en dat de mens de oorzaak is van het vernietigen van het klimaat op aarde.

Een toenemend aantal wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat de klimaatverandering een volkomen natuurlijk proces is en dat de menselijke emissie van broeikasgassen te verwaarlozen is.

Het probleem is dat windturbines niet altijd draaien. Bij windstil weer moeten kerncentrales en conventionele centrales op kolen en gas de energievoorziening voor hun rekening nemen.
De 39.000 Amerikaanse windmolens wekten in 2011 slechts 29% van hun nominale vermogen op.

Elektriciteit die door windturbines wordt opgewekt zorgt niet voor een lagere CO2 uitstoot. Door de snelle variatie in windkracht moeten back-up centrales vaak en inefficiënt op- en afgeregeld worden om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen.

Studies in onder andere Nederland, zie hier en hier en in Texas laten zien dat de combinatie wind en conventioneel meer CO2 uitstoot dan wanneer de conventionele centrales alleen zouden werken. Bovendien verbruiken de laatste aanzienlijk meer brandstof.

Het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) heeft een analyse gemaakt waaruit blijkt dat elektriciteit die opgewekt is met steenkool en aardgas veel goedkoper is dan elektriciteit die opgewekt is alleen uit wind als je alle subsidies er vanaf trekt.

Het DOE schat dat de wereld een voorraad heeft van 200 jaar technisch winbare reserves van aardgas, dankzij de schaliegas revolutie. Dit komt overeen met de schattingen die het Internationaal Energie Agentschap heeft gemaakt.

‘Als blijkt”, aldus het DOE, “dat de opwarming van de aarde een natuurlijk verschijnsel is waarom zou je dan miljarden Dollars belastinggeld aan windturbines betalen? De overheid kan altijd subsidies verstrekken om banen te scheppen op te behouden, maar in dit geval is het geen goede politiek.”

Thomas Jefferson zei: “It is error alone which requires the support of government. Truth can stand by itself.”

De windindustrie moet op basis van eigen verdienste concurreren, zonder subsidie. Zo zou het ook in Nederland moeten zijn.

Sustainable = Profitable. Anything that cannot exist without subsidies cannot be called sustainable.