De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-353 Windturbine in Sint Maartensbrug al zes jaar een hoofdpijndossier

Windturbine in Sint Maartensbrug al zes jaar een hoofdpijndossier

Maandag 3 december 2012

Een windmolen die non stop conflicten oplevert. Klagende buren en slepende rechtszaken. In Sint Maartensbrug weten ze er alles van. Een hoofdpijndossier dat duidelijk maakt waarom bestuurders soms helemaal klaar zijn, met ‘wind op land’.
In de stille polder bij Sint Maartensbrug staat sinds zes jaar een grote windturbine. Hij levert stroom voor meer dan twaalfhonderd huishoudens. De eigenaar, agrarier Bernard Schuijt, hoort ‘s nachts met genoegen de wieken suizen van zijn Enercon E70. „Heerlijk. Je hoort de duurzame energie.” De turbine levert hem aardig wat geld op: hij heeft zijn melkvee de deur uit gedaan.

Tweehonderdtwintig meter van de windturbine woont Ina Vonk, oud-Amsterdamse, oud nieuwslezeres, in een prachtig monumentaal huisje. „Ik dacht altijd, windenergie, dat is mooi schoon, daar moet je wat voor over hebben. Maar sinds dat kreng er staat, slaap ik met de radio aan om het geluid te overstemmen. En ik voel de trillingen zelfs in mijn matras. Gek word ik ervan.” Haar huis is nog maar de helft waard, de rechter heeft het vastgesteld.

Het is niet voor niets dat de overheid geen nieuwe windturbines bij boerenbedrijven meer wil zien. Vroeger, toen de molens nog molentjes waren, ging dat prima. Maar de huidige tientallen meters hoge gevaartes zorgen voor te veel problemen.

De windmolen in Sint Maartensbrug

De illegale windmolen in Sint Maartensbrug. (klik op de foto voor een vergroting)

Over de turbine van Schuijt wordt sinds het eerste moment non stop geklaagd en geprocedeerd, door Ina Vonk, door andere buren en door clubjes als Houd Zijpe Leefbaar en Kritisch Platform Windenergie Zijpe. Vele tienduizenden euro’s aan ambtenarenuren zijn er al aan gespendeerd.

De provincie Noord-Holland heeft de turbine illegaal verklaard. Het was, indertijd letterlijk passen en meten om het gevaarte ondanks de nabije aanwezigheid van buren binnen de wettelijke kaders te houden. En omdat er bij dat meten iets mis ging — Ina Vonk: „ik zei tegen de ambtenaar, wat doet u nou?” – is de oorspronkelijke bouwvergunning van de gemeente Zijpe niet geldig. Toen de gemeente dit later probeerde te repareren, stond de provincie inmiddels geen losse windmolens bij boerderijen meer toe.

Zijpe zou de molen nu weg moeten halen, maar voelt daar niets voor totdat 100 procent vaststaat dat dit juridisch de enige juiste weg is. De turbine-eigenaar zal zijn dure investering immers niet zomaar weghalen. Sterker. Dat zal nooit gebeuren”, zegt Schuijt. „Hooguit kan men mij dwingen de turbine iets te verplaatsen om aan de eisen te voldoen. Maar de rekening, die Enercon op een half miljoen schat, gaat wel naar de gemeente.”

Ondertussen mag de molen sinds twee jaar opeens veel meer lawaai maken dan voorheen. Tot 1 januari 2011 zat de Milieudienst van de gemeente Zijpe erbovenop. Er gold een. strenge milieuvergunning om geluidsoverlast in de stille polder te voorkomen. De molen moest ‘s nachts bij sterke wind uit, klachten van omwonenden werden genoteerd, ambtenaren kwamen meten en deelden boetes uit. Maar sinds twee jaar is dat allemaal afgelopen. De landelijke wetgeving rond windturbines is aangepast, de milieuvergunning verviel en Zijpe heeft geen nieuwe regels gesteld. Gemeenten mogen volgens de nieuwe wetgeving alleen nog extra geluidseisen stellen in bijzondere gevallen, zoals ‘stiltegebieden’. De gemeente heeft tegenover de Tweede Kamer haar zorgen geuit, maar durft niets te doen.
„Het is allemaal niet te geloven”, zegt Ina Vonk. „Er staat een illegale windturbine waar niet tegen wordt opgetreden. En omdat onze heerlijke stille polder niet een officieel ‘stilte gebied’ is, mag er opeens van alles.” Zij is – voor de zoveelste keer – naar de rechter gestapt.
Maar Schuijt ziet het anders: „Mijn turbine voldoet aan alle normen. Dat mijn buren zich zo sterk focussen op wat zij als overlast ervaren, is niet mijn schuld. Sommige clubjes hebben blijkbaar alle tijd om bonje te schoppen over windenergie. Maar geloof mij, we hebben in Nederland alle windenergie hard nodig voor de transitie naar duurzame energie.”
Bron: Stichting JAS

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

Geloof ons, we hebben in Nederland alle veehouders met melkkoeien hard nodig. Als ze allemaal een windmolen in de tuin willen en het vee de deur uit doen, wordt de BV Nederland een derderangs ontwikkelingsland.
Deze boer is alleen op het geld uit.