De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-355 Schaliegas zet concurrentieverhouding Europa op scherp

Schaliegas zet concurrentieverhouding Europa op scherp

Maandag 3 december 2012

Er loopt een diepe breuklijn door de Atlantische Oceaan, het is een breuklijn die de Verenigde Staten van Europa scheidt en die luistert naar de naam schaliegas.
In de Verenigde Staten is dankzij technologische vindingrijkheid en vooruitgang een techniek gevonden om dit schaliegas op grote schaal te exploiteren. Het land heeft dusdanig grote hoeveelheden schaliegas dat het er tientallen, maar waarschijnlijk honderden jaren mee voort kan.

“Schaliegas gaat de wereld op zijn kop zetten. Want door deze goedkope beschikbare energie zal de Amerikaanse economie weer concurrerend worden”, zegt een manager van Kempen Capital Management. “Het negativisme over de Amerikaanse economie is dan ook onterecht.”

De topman van BlackRock, één van de grootste Amerikaanse beleggingsinstellingen voegt eraan toe: “De VS staan aan de vooravond van een industriële renaissance.”

De productie van het goedkope schaliegas heeft de VS volgens een rapport van Bank of America/Merrill Lynch behoed voor een nieuwe recessie.

De bank stelt dat de kostenbesparingen voor bedrijven en consumenten in de VS $ 560 miljoen per dag zijn en dat de CO2-uitstoot nu op het laagste niveau is sinds midden jaren negentig. De gasprijs is in de VS nu $ 4 per million cubic feet (mcf). Dit komt overeen met slechts $ 24 per vat olie. Europa betaalt nog steeds $ 16 per mcf, wat omgerekend $ 100 per vat is.

“Dat zet de concurrentieverhoudingen in Europa op scherp,” waarschuwt een manager van het JP Morgan Natural Resources Fund.

De sterk opgelopen verschillen in de energiekosten waren vorige week voor twee Europese handelsorganisaties reden om de noodklok te luiden. In een industriepamflet schrijven ze dat door deze prijsverschillen in Europa gevestigde chemie-, metaal-, en staalbedrijven op concurrentieachterstand worden gezet en dat zij daardoor minder kunnen investeren.
Zie ons artikel: Europese zware industrie luidt de noodklok over goedkoop schaliegas in de VS

De prijsverschillen in aardgas tussen de VS en Europa worden vooral veroorzaakt doordat het Europese aardgas gekoppeld is aan de olieprijs, en het Amerikaanse schaliegas niet. De elektriciteitscentrales in de VS schakelen daarom massaal over van steenkool op goedkoper aardgas. En de overtollige steenkool wordt naar Europa verscheept tegen lage prijzen om daarmee elektriciteit op te wekken. Die prijzen zijn zo sterk gedaald in Europa, dat energiereuzen als Eon en RWE er onder gebukt gaan. “Eon en RWE hebben hun dividend al verlaagd en de financiële markten twijfelen nu ook aan de houdbaarheid van het dividend bij het Franse Suez”, zegt een fondsmanager van drie fondsen bij ING Investment Management, waaronder het ING Energy en ING Utilities Fund.

De beschikbaarheid van schaliegas in de VS is een ‘game changer’, zegt men dan ook in industriële kringen. Het zou energie- intensieve bedrijven kunnen aanzetten productie te verplaatsen naar de VS, de topman van BlackRock, al van een bestuursvoorzitter van een groot concern zegt te hebben gehoord.

De ‘one million dollar question’ is volgens JP Morgan of de VS het schaliegas ook zullen gaan exporteren. Een besluit daarover is in Washington nog niet genomen.

“Aan de ene kant is er de diepe ambitie om energieonafhankelijk te worden en aan de andere kant levert export veel inkomsten en banen op. Als we in het buitenland kopen, dan gaat welvaart het land uit, als we verkopen dan komt er welvaart naar ons toe”’, stelt de Amerikaanse minister van Energie, Steven Shu.

Schaliegas is banenmotor

Volgens het ministerie van Energie in Washington levert iedere $ 1 miljard aan export 6000 nieuwe banen op. En volgens een recente studie heeft de ontwikkeling van het schaliegas de VS al 1 miljoen banen gebracht in 2010 en groeit dat aantal tot ongeveer 2,5 miljoen in 2035.

Dat is aanzienlijk meer dan de nog geen 50.000 banen die de Amerikaanse windindustrie de afgelopen 15 jaar heeft opgeleverd.

Schaliegas aan het buitenland verkopen, komt behalve banen ook de dollar ten goede, terwijl bondgenoten ermee geholpen kunnen worden, zoals Japan dat oog in oog staat met een potentiële energiecrisis vanwege de sluiting van nagenoeg alle kerncentrales in het land.

Op de langere termijn zal het schaliegas, in combinatie met duurzame energie, ook voor een daling van de olieprijs zorgen, zegt de manager van Kempen Capital Management. Hij stelt dat oliefutures daar al op wijzen. Maar de fondsmanager van ING Investment Management heeft een andere verklaring: de discount komt door de gestegen geopolitieke spanningen, een sterker dan verwachte vraag uit de groeilanden en productieproblemen waardoor de oliemarkt krapper is geworden.

Verbod boren schaliegas Frankrijk op de helling?

In Frankrijk wordt inmiddels openlijk getwijfeld aan het presidentiële verbod op het boren naar schaliegas.
Frankrijk heeft nogal wat zware petrochemische industrie waarvan enkele grote bedrijven al hebben gedreigd naar de VS te verhuizen als de prijs voor energie niet omlaag gaat.
De Franse minister van Industrie, Arnaud Montebourg, zei vorige week donderdag 29 november 2012, dat het boren naar schaliegas tegenwoordig met de modernste technieken geen enkel gevaar voor het milieu meer in houdt.

Het Internationaal Energie Agentschap

Het Internationaal Energie Agentschap heeft een uitgesproken mening over schaliegas: DOEN

Zie ook ons artikel Internationaal Energie Agentschap: Amerika wordt grootste olieproducent ter wereld

en

Amerikaanse economie kan gas geven

en natuurlijk ons Dossier Schaliegas

En Europa? Doet Europa nog wat?

Doet Europa nog wat aan schaliegas behalve dan naar pertinente leugens van de milieubeweging over schaliegas luisteren, die bij de massale inzet van schaliegas het bestaansrecht ziet wegvallen. Deze windmolenfanaten doen er alles aan, desnoods met aantoonbare leugens om schaliegas te laten zitten waar het zit. Menig plaatselijk bestuurder trapt in deze onzin.
Ze maken zich geen zorgen voor de honderd duizenden nieuwe werklozen die de slechte concurrentieverhoudingen voort zullen brengen. Als hun windmolens maar blijven draaien. Hun smoes dat fossiele energie bijna op is wordt met de gigantische hoeveelheden schaliegas volledig de grond ingeboord.

Europa moddert intussen verder met een paar arme landen rond de Middellandse Zee. Stuurt er honderden miljarden Euro’s naar toe en laat de Europese zware industrie in vertwijfeling achter.
Het redden van het gezicht van Europese politici staat kennelijk hoger op de economische ladder dan een gezonde zware industrie die werkgelegenheid biedt.