De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-361 Shell hoopt op Europese schaliegasrevolutie

Shell hoopt op Europese schaliegasrevolutie

Donderdag 6 december 2012

De nieuwe CEO van de Shell productiedivisie Upstream, Andy Brown, sprak gisteren met de media om zijn activiteiten te presenteren. De nadruk lag daarbij op de gasactiviteiten van het concern.
Eén van zijn boodschappen aan de Europese regeringsleiders was dat zij er goed aan zouden doen om in de discussie over schaliegas nu eindelijk eens knopen door te hakken.

In Europa en Engeland heeft schaliegas een enorm potentieel, maar de landen doen er niets mee. Europa zou naar de Verenigde Staten moet kijken en vooral op moeten passen dat ze niet de kans missen om de eigen energiereserves te ontwikkelen.

In de VS wordt dagelijks ruim 50 miljard kubieke voet uit de grond gehaald. Dat komt overeen met de hele Europese gasvraag voor één dag, zegt Brown.

Zoals we uit ons Dossier Schaliegas weten wordt schaliegas op grote diepte uit de grond gehaald. Het schaliegesteente waarin het gas zich bevindt is echter weinig poreus zodat met behulp van water en enkele toevoegingen het harde gesteente worden gekraakt, het fracken. Sommigen vinden deze methode controversieel, het zou leiden tot schade aan het milieu, maar volgens Shell is dat overdreven en niet waar.

In de VS behoort Shell tot de grootste spelers en heeft de afgelopen jaren voor ruim € 17 miljard geïnvesteerd.

De massale run op schaliegas heeft in Noord-Amerika echter niet alleen geleid tot een enorme aanvoer, maar ook tot overaanbod en de bijbehorende prijsval. Grote oliemaatschappijen hebben om die reden vorig jaar al grote bedragen moeten afschrijven.
de Amerikaanse regering bekijkt op dit moment verschillende exportaanvragen van grote oliemaatschappijen, maar heeft nog geen definitieve toestemming voor de export gegeven.

Ook voor de Amerikaanse regering is export van energie een volkomen nieuw verschijnsel omdat het land tot twee jaar geleden de grootste importeur was van olie en gas.

Om die reden verlegt Shell de laatste tijd steeds meer financiële middelen richting schalie-olie en andere petrochemische vloeistoffen.

In Europa is ondertussen sprake van een tegengestelde dynamiek.
Het continent is afhankelijk van een beperkt aantal eigen gasvelden en verder van Russisch gas en van vloeibaar aardgas (lng). De prijzen zijn in Europa dan ook relatief hoog en consumenten en bedrijven betalen in verhouding tot Noord-Amerika substantieel meer voor hun gas.

Een van de gevolgen van de relatief hoge Europese gasprijs is dat energieproducenten als RWE, Vattenfall en EON hun gascentrales steeds vaker uitzetten, terwijl het machinepark dat op kolen loopt overuren draait. Tel daar een niet functionerend systeem met CO2- certificaten bij op en er klopt iets niet, aldus Andy Brown. Volgens de Shell-bestuurder is de kolenexport vanuit de VS naar Europa in relatief korte tijd vervijfvoudigd terwijl de gasvraag flink afneemt.

En dat raakt ook Shell, dat inmiddels meer gas dan olie oppompt. De oplossing kan liggen in de ontginning van de Europese schaliegasreserves, iets waar tot nu toe weinig animo voor was in Europa.

Maar na Polen lijkt ook het Verenigd Koninkrijk klaar te zijn voor schaliegas. Overigens heeft de Engelse regering gisteren besloten massaal in te zetten op het winnen van schaliegas en de bouw aangekondigd van 40 gasgestookte elektriciteitscentrales.
Shell is daar blij mee. Brown wees gisteren op de welvaart die de schaliegasrevolutie de VS heeft gebracht. Zorgen over de gevolgen voor het milieu wuift hij weg.

‘We “fracken” al olie- en gasbronnen sinds de jaren dertig van de vorige eeuw en dat veroorzaakt geen problemen’, zegt hij.

‘Mensen moeten zorgen dat ze de feiten op een rij hebben en zich niet laten leiden door emoties.’

Sinds de ontdekking van die gasbel bij het Groningse Slochteren in 1960, heeft de Nederlandse Staat ruim €  200 miljard aan het aardgas verdiend, waarmee de welvaartsstaat grotendeels is gefinancierd. Nu die gasbel voor meer dan de helft is leeggepompt, is het schaliegas een welkom alternatief.

Verwacht wordt dat indien Nederland naar schaliegas gaat boren de inkomsten voor de Nederlandse Staat de komende decennia meer dan € 300 miljard zullen bedragen.
Dit geld kan voor een groot deel weer in de economie gepompt worden waardoor we er allemaal profijt van hebben.