De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-364 Typhoon moddert verder, hoopt op oplossing Gemini windparken

Typhoon moddert verder, hoopt op oplossing  Gemini windparken

Zaterdag 8 december 2012

Volgens bestuurder Berkhout van Typhoon Capital is zijn bedrijf zo goed als rond met enkele financiers voor de bouw van beide Gemini windparken boven Schiermonnikoog. De definitieve akkoorden worden in de zomer van volgend jaar ondertekend. Er zijn bij de financiering geen Nederlandse banken betrokken.

Typhoon Offshore is er op hoofdlijnen uit met in totaal vijf kopers, heeft bestuurder Berkhout gisteren gezegd. In januari denkt Typhoon er ook formeel uit te zijn met de investeerders en met de echte namen naar buiten te kunnen komen. De ´financial close´ verwacht Berkhout dan in de zomer van 2013. Dat zal dan voor 1 augustus 2013 moeten zijn. De toegekende subsidie van € 4,5 miljard vervalt namelijk als er niet voor 1 augustus 2013 met de bouw begonnen wordt.

Eén van de  participanten zou netwerkbedrijf Alliander kunnen zijn. Het bedrijf beheert ook de middenspanningsnetten in Friesland, maar ook het afgelopen voorjaar genoemde Taqa uit Abu Dhabi zou mogelijk nog in beeld kunnen zijn. En natuurlijk afvalverwerker HVC uit Alkmaar dat al voor 15% of € 75 miljoen in het project zit en half augustus van dit jaar bekend maakte dat het tien procent van het personeelsbestand gaat ontslaan omdat het zo slecht in de sector gaat.

Beide Gemini windparken

Beide Gemini windparken

Het is de bedoeling dat de 85% waarvan Typhoon Offshore nu eigenaar is,  geheel wordt verkocht. Beide windparken Gemini zullen -onder voorbehoud van kleine wijzigingen- verdeeld worden over vier eigenaren in de verhoudingen 15% (HVC), 20%, 25% en 40%. Het stroomnetwerk krijgt drie aandeelhouders in de verhouding 15% (HVC), 36% en 49%.

Daarnaast hoopt Typhoon Offshore voor de kerst bekend te kunnen maken wie de stroom zal gaan afnemen van het windpark. Volgens Berkhout zou dat een Nederlandse partij zijn.

Kortom, zoals we gewend zijn van Typhoon ligt er nog niets vast. De lening van de Europese Investerings Bank, van € 500 miljoen is nog niet toegekend. Waarschijnlijk worden met deze lening de overige investeerders lekker gemaakt en wordt aan de EIB gemeld dat er enkele investeerders zijn gevonden.

Het 85% aandeel dat Typhoon nu bezit schatten wij op ongeveer € 425 miljoen. Dat wordt verkocht. Met de opbrengst kan Typhoon dan de lening aflossen die is afgesloten toen Typhoon twee jaar geleden het aandeel van BARD kocht.

Het lijkt er ook op dat Typhoon ons advies ter harte heeft genomen en de heer van der Heijden aan de kant heeft geschoven. Deze meneer doet in onze ogen meer kwaad dan goed. In ons artikel Typhoon Capital weer in het nieuws van 30 november hebben wij dat geadviseerd.

Wat moeten we verder nog vermelden?

Dat Nederlandse banken niet bereid zijn om in Typhoon te stappen was ons al vanaf het begin duidelijk en is nu ook door Typhoon bevestigd.

Dat er nog ruzie in de tent komt?

Die mogelijkheid bestaat met zoveel partners die ieder hun eigen belangen hebben.

Dat er rechtszaken komen?

Niet onmogelijk, want het enige contract dat Typhoon ooit afsloot met een Koreaans bedrijf werd gevolgd door een rechtszaak omdat beide partijen het contract anders interpreteerden. De rechter vond uiteindelijk dat de Koreanen gelijk hadden.

Wie betaalt de aansluitkabel? We hebben niet de indruk dat deze kosten bij de € 2.2 miljard zitten die het windpark kost. Alliander als netwerkbeheerder?
Hebben die zoveel geld dan want voor dit soort kabels over deze afstanden moet je toch al snel op € 1 miljard rekenen.

De indruk die de redactie van Fibronot.nl heeft is er één van grote twijfel.
We hebben de laatste jaren zoveel persberichten van Typhoon gezien die in de praktijk stuk voor stuk gebakken lucht bleken te zijn.
Na elk persbericht was er dan weer even rust in de tent en op het front.
We verwachten dat het dit keer niet anders zal gaan en dat de namen van mogelijke partners de komende maanden niet bekend gemaakt zullen worden.