De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-367 Waterleidingbedrijf en schaliegas is als water en vuur

Waterleidingbedrijf en schaliegas is als water en vuur

Dinsdag 11 december 2012

Waterleidingmaatschappij Vitens heeft boter op het hoofd. Het bedrijf loost al jaren lang illegaal water op een voormalige stortplaats in Apeldoorn. Het gevaar is volgens deskundigen levensgroot aanwezig dat het water de chemicaliën, zware metalen en PAK´s die zich in ruime mate op de stortplaats bevinden zal meenemen naar de drinkwaterbronnen die zich op ongeveer 1100 meter afstand bevinden.
Bij het horen van het woord schaliegas springt het bedrijf op tilt, behalve als ze zelf het drinkwater vervuilen.

Het gat van Zevenhuizen

Het gat van Zevenhuizen. In de jaren ´50 van de vorige eeuw tot meer dan 12 meter onder het maaiveld uitgegraven om zand te winnen voor de bouw van Apeldoorn. Daarna is er 15 jaar lang illegaal afval gestort. Voordat het zand werd uitgegraven bevond zich op deze plaats een heuvel van waaruit je op 80 meter boven NAP een mooi uitzicht had op Apeldoorn. (Klik op de foto voor een vergroting)
Eigen opname Fibronot van 11 december 2012

Als het om schaliegas boringen gaat staat Vitens vooraan in de rij om te roepen dat er gevaren zijn voor de drinkwatervoorzieningen, maar zodra Vitens zelf wordt verdacht van illegale praktijken geeft het bedrijf niet thuis.

Vitens heeft vorig jaar en begin dit jaar hard stelling genomen tegen het boren naar schaliegas omdat, volgens Vitens, onduidelijk is wat de gevolgen voor het drinkwater zijn.
Hieronder drie koppen uit de kranten van juni 2012:

Vitens maakt zich zorgen over plannen voor winning van schaliegas in  Gelderland

Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich zorgen over de plannen die er liggen om schaliegas te gaan winnen in de provincie Utrecht

Vitens, ‘s lands grootste drinkwaterbedrijf, maakt zich zorgen over de wensen die er liggen bij het Kabinet om schaliegas te winnen

De eigenaar van de voormalige stortplaats aan de Amersfoortseweg heeft bij de Provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn melding gedaan van de lozingen. Dat deed hij nadat bij boswerkzaamheden niet geregistreerde leidingen en een put werden ontdekt die afkomstig bleken te zijn van Vitens.

Hoewel het bij de lozingen zou gaan om schoon water, zijn ze in strijd met de voorschriften voor voormalige vuilstortplaatsen. De grondeigenaar heeft Vitens nu aansprakelijk gesteld voor eventuele schade. Vitens vindt zelf dat er niets verkeerd gebeurd.

De pijpen die illegaal het water in het Gat van Zevenhuizen lozen

De pijpen die illegaal het water in het Gat van Zevenhuizen lozen. Op 6 meter hoogte, halverwege het talud, verborgen tussen de braamstruiken. (Klik op de foto voor een vergroting)
Eigen opname Fibronot van 11 december 2012

De stortplaats is het ‘Gat van Zevenhuizen’, een voormalige zandafgraving pal naast familiepretpark Koningin Juliana Toren. Tussen 1955 en 1970 werd er illegaal huishoudelijk, bedrijfs- en bouw- en sloopafval gestort.

De provincie Gelderland deed in 2000 onderzoek naar de samenstelling van de grond. Bij laboratoriumonderzoek werd vastgesteld dat er sterk verhoogde concentraties cyanide, chroom, koper, nikkel, lood, zink, arseen en PAK’s werden aangetroffen.
In rapportages wordt dan ook gesproken over een ‘gifwolk onder de stortplaats’.

De Provincie waarschuwde in 2000 dat de verontreinigingen zich waarschijnlijk zullen verspreiden en terecht zullen komen in de bronnen waaruit Vitens voor een groot deel van de Veluwe het drinkwater oppompt.

Een deskundige van de Universiteit Utrecht, bodemexpert en drinkwaterdeskundige, die geraadpleegd is zegt dat er wel degelijk gevaar is voor verontreiniging van de drinkwaterbronnen.
De drinkwaterbronnen bevinden zich dan weliswaar op ongeveer 1100 meter afstand ten oosten van de vuilstortplaats, maar vanwege de draaiing van de aarde zal de ondergrondse waterstroom vanaf de vuilstortplaats zich naar het oosten bewegen, precies in de richting van de drinkwaterbronnen.
Verontreiniging van het drinkwater is daarom zeer aannemelijk.

Gaat u maar rustig slapen

Volgens Vitens loopt het allemaal zo’n vaart niet. Een reactie die je vaker ziet van grote monopolie bedrijven en vervolgens blijkt er later toch van alles aan de hand te zijn.
Volgens Vitens kan het dus geen kwaad, deskundigen slaan bij het horen van het nieuws juist alarm.

Het water zou volgens Vitens slechts één maal per jaar uit een overstort kelder gepompt worden wanneer die kelder gereinigd moet worden. Het gaat dan om een hoeveelheid van 100 tot 200m³ water.
Dat is een hoeveelheid, zegt Vitens, die kleiner is dan de jaarlijkse neerslag in dat gebied. De invloed daarvan op de verontreinigingen in de bodem zou ‘verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de invloed van de neerslag’, zegt Vitens.

De jaarlijkse hoeveelheid neerslag op de stortplaats van 7.7 hectare groot wordt geschat op ongeveer 23.000 m³.
Het lijkt dan dat 100 of 200 m³ weinig is in verhouding tot de hoeveelheid neerslag, maar dit water wordt op één plaats geloosd waardoor de concentratie water die ter hoogte van de pijpleidingen in de bodem zakt aanzienlijk groter is. De kans dat chemicaliën, zware metalen en PAK’s zich naar de grondwaterstroom verspreiden is dan ook erg groot, zegt het gespecialiseerde bureau Acorius Beheer dat door de eigenaar van de grond om advies is gevraagd.
De eigenaar heeft ook de gemeente Apeldoorn en de Provincie Gelderland gevraagd handhavend op te treden.

De gastvrije toegang tot de waterbunker

De gastvrije toegang tot de waterbunker. Van hieruit lopen over een afstand van bijna 100 meter de twee pijpen naar de voormalige stortplaats die zwaar is verontreinigd met cyanide, chroom, koper, nikkel, lood, zink, arseen en PAK’s.

De twee illegale pijpen met rechts in de diepte de voormalige stortplaats

De twee illegale pijpen met rechts boven in de diepte de voormalige stortplaats