De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-368 Schaliegas, media en de leugens van Milieudefensie

Schaliegas, media en de leugens van Milieudefensie

Woensdag 12 december 2012

Schaliegas is hot, vooral in de gedrukte media. De lokale media die in de gebieden waar een zogenaamd verbod op het doen van proefboringen naar schaliegas is afgekondigd, nemen het op voor de tegenstanders van de boortechniek.

Een meer algemenere krant, het Financieel Dagblad was de afgelopen weken druk in de weer met een serie artikelen over schaliegas. Er ging vorige week geen dag voorbij of er verscheen wel een artikel over schaliegas.
Over het algemeen goed gedocumenteerd en neutraal van commentaar. Voor- en tegenstanders kregen evenveel aandacht.

Afgelopen zaterdag, 8 december kwam de klapper. Uitgebreide reportages over alles wat met schaliegas te maken heeft over meer dan drie hele pagina’s.

Zoals het een kwaliteitskrant betaamt krijgen lezers uitgebreid de gelegenheid om te reageren. En afgelopen maandag kwam de eerste reactie, van Geert Ritsema van Milieudefensie. De club die zegt dat liegen in het belang van de zaak geoorloofd is en daar dan ook gebruik van maakt.

Shell
Ritsema had problemen met een interview dat het FD met Shell topman Andy Brown in het FD van 6 december had. Hij vond de woorden van de Shell topman een hoog wc eend gehalte hebben. Zo van “ Wij van de schalie-industrie bevelen schaliegas aan”.

Het kan niet ontkend worden dat Shell hoog heeft ingezet op schaliegas. Tot 2010 investeerde het bedrijf in de VS voor ruim $ 17 miljard in de schaliebusiness. In China investeert Shell ook vele miljarden.
Shell zou Shell echter niet zijn als het bedrijf niet zeker wist waarmee het bezig was. De techniek van het ‘fracken’ wordt al vele tientallen jaren door het bedrijf gebruikt bij olie en gasboringen, zowel op land als offshore. De veiligheidseisen naar olie en gas op de Noordzee zijn stringent. Shell weet dus waar het over spreekt. Zelfs in olie- en gasvelden in Brabant wordt er vlak bij Boxtel stevig op losgefracked zonder dat je daar ooit commentaar op hoort.

Ritsema probeert vervolgens de publieke opinie te bespelen door te roepen “Het zal je maar gebeuren dat er naast jouw huis een boortoren geplaatst wordt.” Afgezien van het feit dat er nergens een boortoren naast een woning wordt gezet, je hoort Ritsema nooit over windmolens die wel  in de buurt van woningen worden gezet en waar de bewoners last van hebben in de vorm van slagschaduw en lage hinderlijke bromtonen, vooral ’s avonds en ’s nachts. De windmolens verstoren de nachtrust in aanzienlijke mate.

En dan verschijnt Ritsema met z’n eerste leugen. Hij schrijft dat in 2010 de Rabobank een procedure had aangespannen tegen de voorgenomen proefboringen in Boxtel uit vrees voor het verstoren van het dataverkeer in een datacenter van de Rabobank in de buurt. “De rechter stelde de Rabobank in het gelijk”, schrijft Ritsema.

Dit is een voorbeeld hoe Milieudefensie de zaak manipuleert, want de Rabobank heeft helemaal geen procedure aangespannen en kon dus ook niets winnen.

De gemeente Boxtel had begin 2011 een ontheffing  aan Cuadrilla verleend om proefboringen te verrichten. Op deze ontheffing kwamen vele bezwaren binnen, ook van de Rabobank. De Rabobank wilde van de gemeente weten wat de risico’s voor haar nieuwe datacentrum in Boxtel zouden zijn als de proefboring slaagt en er gas uit de bodem wordt gewonnen.  De bank vreest dat het betalingsverkeer in gevaar komt door de nog onbekende gevolgen van de boringen.
Milieudefensie had immers gezegd dat er een groot risico op aardbevingen bestaat. Zonder enig seismologisch onderzoek wordt er maar wat geroepen. Het kweken van angst bij de bevolking die technisch gezien niet op de hoogte is wat er allemaal bij schaliegas boringen komt kijken,  staat voorop bij deze organisatie.

De bezwaarmakers en de gemeente kwamen er niet uit en de Rechtbank in Den Bosch moest er aan te pas komen om een oordeel te vellen.

De Rechtbank besliste in november 2011 dat de gemeente Boxtel ten onrechte aan Cuadrilla een ontheffing had verleend. De afwijzing van de Rechtbank had een procedureel karakter. De rechter heeft zich hierbij dus niet uitgesproken over de vrees van Rabobank voor aardbevingen.
De Rabobank liftte dus mee op de uitspraak zonder dat de Rabobank een eigen procedure had gestart.

Verder heeft Ritsema van Milieudefensie kritiek op de chemicaliën die bij het fracken worden gebruikt. Ritsema vervolgt “Als de chemicaliën echt zo onschadelijk zijn, waarom wordt dan angstvallig geheim gehouden welke stoffen er bij de winning van schaliegas de bodem in gespoten worden?”

Dit is een opmerkelijke bewering temeer daar een bedrijf als Cuadrilla op z’n website precies vermeldt welke toevoegingen worden gebruikt. We zouden het geen chemicaliën willen noemen omdat beide stoffen die genoemd worden ook in ons dagelijks leven vrijwel niet meer weg te denken zijn. In voedingswaren, verpakkingen, bij de zuivering van drinkwater, je kunt het zo gek niet verzinnen, of de twee stoffen die Cuadrilla noemt, worden algemeen gebruikt.

Hier dus ook weer de bewering van Ritsema dat de ‘chemicaliën’ geheim zijn. Dat is niet waar, de praktijk wijst anders uit.

Ritsema profiteert van de onwetendheid bij de doorsnee Nederlander die het allemaal wel goed vind.  Hij is een meester in het aanjagen van angst bij de mensen.

Verder doet Ritsema nog wat ongenuanceerde uitlatingen over verontreiniging van drinkwater.

Ritsema refereert naar oude gebeurtenissen in de VS, waar door ondeugdelijk materiaal en gebrek aan kennis van deze nieuwe boortechnieken het inderdaad een paar maal is voorgekomen dat er drinkwater is verontreinigd.  Dit zijn gebeurtenissen van 8 jaar geleden.

Verder gaat Ritsema volledig voorbij aan de nieuwste technieken die bij het boren naar schaliegas worden gebruikt.
Zo worden bij deze nieuwe boortechnieken nauwelijks nog zand, water en toevoegingen gebruikt.
Men pompt een gel naar beneden die louter uit LPG gas bestaat. Na het fracken komt het LPG gas met het schaliegas weer mee omhoog. Maar daar hoor je Ritsema niet over, want dan verliest zijn klaagzang het fundament.

De huidige stand van de boortechniek is zodanig dat het vrijwel uitgesloten is dat drinkwater verontreinigd kan worden.

Brabant Water
Waterleiding bedrijf Brabant Water heeft vijf eisen geformuleerd voor het veilig boren naar schaliegas door de watervoerende lagen.   Cuadrilla heeft in september j.l. schriftelijk aan Brabant water laten weten dat het aan alle door Brabant Water geformuleerde eisen kan voldoen.

Het wachten is nu op een onafhankelijk onderzoek naar alle gevolgen die het boren naar schaliegas mogelijk kan hebben en dat door de vorige minister van Economische Zaken is aangevraagd. Naar verwachting verschijnt dit onderzoek aan het einde van het eerste kwartaal van 2013.

Dossier Schaliegas
Voor wie nog eens alles over schaliegas wil lezen, wat is het, waar zit het in en hoe wordt het gewonnen, plus alle artikelen vanaf februari 2011 tot heden kan op ons Dossier Schaliegas terecht.

Rapport van RoyalHaskoningDHV
Lees ook het rapport van Paul Dekker, consultant Duurzame Industrie van Ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV ´Winnen van schaliegas niet gevaarlijker`

RoyalHaskoningDHV is één van Europa’s toonaangevende projectmanagement-, ingenieurs- en adviesbureaus. Het nieuwe bedrijf behoort wereldwijd tot de top 10 van onafhankelijke, niet-beursgenoteerde ingenieursbureaus en staat in de top 40 overall.