De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-372 Provincies willen meer windmolens in Nederland

Provincies willen meer windmolens in Nederland

Donderdag 13 december 2012

De twaalf provincies hebben gisteren besloten waar extra windmolens moeten komen. De provincies zijn het met het Rijk eens geworden.
Nederland krijgt de komende jaren meer windmolenparken. In 2020 staan in Flevoland verreweg de meeste windmolens. Daar leveren ze het meest op. Ook de provincies Groningen en Zuid-Holland hebben er dan relatief veel. Utrecht en Limburg beschikken dan over de minste windturbines.

Nieuwe windmolenparken zullen de komende jaren vooral verrijzen in de kustregio’s van Nederland. In Groningen zullen grote windparken verrijzen op twee locaties vlak bij de Waddenkust. Utrecht krijgt de minste windmolens. Door zelf een voorstel te presenteren, willen de provinciebesturen greep houden op de komst van windmolens.

Nederland wil dat in 2020 drie keer zo veel duurzame energie wordt opgewekt. Nu is 4 tot 5 procent van de Nederlandse energie duurzaam, in 2020 moet dat 16 procent zijn. Het betekent niet dat er drie keer meer parken komen. Windturbines kunnen steeds meer energie opwekken. Er worden de komende jaren vooral grotere, hogere molens neergezet.
Met de verdeling komt een eind aan een jarenlange discussie tussen provincies en het Rijk. De provincies werden feitelijk gedwongen tot het maken van een verdeling: als zij er niet samen waren uitgekomen, dan had het Rijk de verdeling gemaakt.
De regering gaat in principe akkoord met het voorstel van de provincies, zolang ze samen in ieder geval 6000 megawatt aan windenergie genereren.

(Bron: Interprovinciaal Overleg)