De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-374 VN-klimaatorganisatie IPCC erkent belang zon bij opwarming

VN-klimaatorganisatie IPCC erkent belang zon bij opwarming

Vrijdag 14 december 2012

In het nieuwste klimaatrapport van de Verenigde Naties komt wellicht de erkenning dat de zon een veel grotere invloed heeft op het klimaat, dan eerst werd aangenomen. Er is een versie uitgelekt van het vijfde klimaatrapport dat eind volgend jaar verschijnt, waarin de zin is opgenomen dat de variatie in de hoeveelheid zonlicht die op aarde komt vermoedelijk onvoldoende is om de invloed van de zon op het klimaat te verklaren. Dit wordt door klimaatsceptici al een jaar of vijftien verkondigd.

Mens
De opwarming van de aarde (zo’n 0,7 graad in de afgelopen honderd jaar) werd door het IPCC (het Intergovernmental Panel on Climate Change) bovenal toegeschreven aan de invloed van de mens (het versterkte broeikaseffect).

De kritiek dat de zon via de zogeheten zonnevlekkencyclus sterker zou zijn, werd altijd weggewimpeld door er op te wijzen dat de hoeveelheid zonlicht op aarde maar weinig schommelt.

Wolken
In het concept-rapport dat nu via de Amerikaanse website Watts Up With That en het Nederlandse Climategate.nl  is gelekt, staat dat de zonnevlekkencyclus wellicht de hoeveelheid wolken op de aarde kan beïnvloeden.

Als dit vermoeden (dat voor het eerst is gesuggereerd door de Deense natuurkundige Henrik Svensmark) zou kloppen, dan is de invloed van de zon op het aardse klimaat veel groter dan het IPCC in het verleden aannam.
( bron: Elsevier)