De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-378 Sanering stortplaats Apeldoorn mogelijk vertraagd

Sanering stortplaats Apeldoorn mogelijk vertraagd

Zondag 16 december 2012

Door de ontdekking van illegale lozingsbuizen van drinkwaterbedrijf Vitens dreigt de sanering van de voormalige stortplaats aan de Amersfoortse weg  ernstige vertraging op te lopen. De kans bestaat dat de provincie het saneringsplan niet goedkeurt omdat de buizen niet in het plan genoemd worden.

De Grondbank Midden-Gelderland diende samen met grondeigenaar begin deze maand een concept-saneringsplan in voor het ernstig verontreinigde ‘Gat van Zevenhuizen’, zoals de voormalige grondwinning aan de Amersfoortseweg in de volksmond heet.

De illegale afvoerbuizen

De illegale afvoerbuizen. (Klik op de foto voor een vergroting)
Eigen opname Fibronot van 11 december 2012

Omdat de buizen en een put niet in officiële registraties voorkomen, namen de grondeigenaar en de GMG ze niet in de plannen op.

De grondeigenaar heeft de provincie gevraagd handhavend op te treden tegen de volgens hem illegale aanwezigheid van de lozingsvoorziening en hij wil dat de gemeente Apeldoorn een einde maakt aan het door Vitens illegaal lozen van water op de voormalige vuilstort.

Dat de voorziening van Vitens niet in het concept-saneringsplan staat, betekent niet dat de provincie de buizen en de put simpelweg kan negeren. Pas als daar een oplossing voor is gevonden kan de sanering tot in detail worden uitgewerkt. De grondeigenaar en Vitens zijn wel in gesprek over eventuele maatregelen, maar kwamen er tot dusver niet uit. Dat heeft consequenties voor de sanering, vreest de grondeigenaar.

Een woordvoerster van de Provincie Gelderland zei afgelopen vrijdag  in een reactie niet te kunnen inschatten in hoeverre de twist tussen de grondeigenaar en Vitens het saneringsplan vertraagt. De betreffende milieuambtenaar was namelijk niet aanwezig.

De grondeigenaar heeft de wijkvereniging Berg en Bos inmiddels op de hoogte gesteld van zijn plannen, die hij omschrijft als ‘de laatste mogelijkheid om deze oude stortlocatie te ontwikkelen’. ,,Terwijl deze stortplaats eigenlijk veertig jaar geleden al afgedekt had moeten zijn”, voegt hij er aan toe.

Hij wil de sanering zonder subsidie uitvoeren.

De opbrengst van de verschillende onderdelen van het plan maakt dat mogelijk. Op de website van wijkvereniging Berg en Bos staat inmiddels een schets van hoe de voormalige stortplaats er over een jaar of zes zou moeten uitzien, nadat het twaalf meter diepe gat via de Grondbank Midden-Gelderland is opgevuld.
Onderdelen zijn een parkeerplaats, stadscamping en recreatiegebied, het Waltersbergje. Dit Waltersbergje maakte in de jaren ’50 onderdeel uit van de zandafgraving. Vanaf deze heuvel kon je in oostelijke richting alle kerktorens van Apeldoorn zien.

Zie ook ons artikel Waterleidingbedrijf en schaliegas is als water en vuur