De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-379 Mega investering in biofabriek opsteker voor Noorden?

Mega investering in biofabriek opsteker voor Noorden?

Zondag 16 december 2012

Op donderdag 3 maart 2011 schreven we het artikel Consortium wil honderden miljoenen steken in bioraffinaderij.

Uit het artikel:

Op het Chemiepark in Delfzijl moet de grootste en de meest duurzame bioraffinaderij te wereld komen. Dat wil een consortium aan bedrijven en organisaties, bestaande uit BioMCN, N.V. NOM, Linde Benelux, Siemens Nederland en Visser & Smit. Het consortium hoopt enkele honderden miljoenen euro’s subsidie van de Europese Commissie te krijgen. Energy Valley, de provincie Groningen, Groningen Seaports en de Gasunie steunen het plan.

Afgelopen vrijdag, 14 december 2012 werd bekend dat er een Europese subsidie van € 200 miljoen is toegezegd voor deze biobrandstoffenfabriek.

De fabriek gaat per jaar anderhalf miljoen ton afvalhout verwerken tot 500 miljoen liter bio methanol. De verwerkingsmethode zou zeer geavanceerd zijn. Het afvalhout wordt eerst onder grote hitte gedroogd (torrefactie) en daarna tot pellets verwerkt. Die gedroogde korrels worden vervolgens vergast tot synthesegas, waarmee je bio methanol kunt maken. In de fabriek is plaats voor 100 vaste werknemers. Ook levert het werk 100 indirecte arbeidsplaatsen op.

Volgens het Dagblad van het Noorden wilde BioMCN geen reactie geven op het plan, dat de naam Woodspirit heeft meegekregen. In mei 2011 maakten we al melding van de naam Woodspirit.

De fabriek moet een toonbeeld worden van groene chemie.

Dit zijn de bekende toverwoorden als er iets doorgedrukt moet worden waarvan twijfelachtig is of het zonder subsidie rendabel is te maken.

Nog nergens is dit op zo’n grote schaal beproefd. Het plan zou ook een belangrijke impuls voor de energiesector en de biobased economy in het Noorden van Nederland betekenen.

De redactie van Fibronot.nl vraagt zich het volgende af

Op vrijdag 20 juli 2012 schreven we een artikel Nederland heeft niet genoeg hout voor duurzame energie

Deze nieuwe biodieselfabriek heeft per jaar anderhalf miljoen ton afvalhout nodig. Dat is 1.500.000 ton.
Hoe wordt dat aangevoerd?
Per vrachtwagen?
Laat er nu eens 30 ton afvalhout op een grote vrachtwagen combinatie gaan, dan zijn er 50.000 vrachtwagen bewegingen per jaar nodig. Per werkdag meer dan 200 vrachtwagen bewegingen. Hoeveel CO2 stoten die vrachtwagens uit?
Vooruit, een hele grote combinatie dan? Die laadt 60 ton wat nog altijd goed is voor 25.000 vrachtwagen bewegingen per jaar. Per werkdag meer dan 100 zeer grote vrachtwagen combinaties!

Per schip misschien? Dan komt het hout dus uit het buitenland. Goed voor de Eemshaven, maar hoe staat het met de CO2 en zwavel-uitstoot van deze schepen?

Een beetje bulkcarrier vervoert per keer 40.000 ton afvalhout. Dat betekent dat er ongeveer 38 keer per jaar een bulkcarrier aanmeert.

Kortom, hoe ‘groen’ is dit plan als er rekening mee wordt gehouden met de CO2 en zwavel-uitstoot van vrachtwagens of schepen.

Kennelijk is de subsidie tegengevallen, immers in eerste instantie was er sprake van een subsidie aanvraag van € 300 miljoen.

Behalve de schaarste aan afvalhout die na 2015 onvermijdelijk gaat optreden, hebben we te maken met nogal wat andere afval die meelift met het afvalhout. Zo wordt er nogal eens met wolmanzouten verontreinigd schuttinghout verbrand. In feite is dit verontreinigde schutting hout chemisch afval, maar dat is duur om te verwerken. Misschien zit er ergens wel een afvalverwerker die tegen een kleine vergoeding een oogje dicht knijpt…Dit is geen theorie, zo gebeurt het in het echt omdat een goede controle van de aangeleverde afval in Nederland ontbreekt.

Kennelijk zit de directie van BioMCN ook met veel vragen omdat ze geen commentaar wilde leveren. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe regelgeving uit Brussel omtrent het bijmengen van biodiesel. En nieuwe regel die op het moment van subsidie aanvraag nog niet bestond.

Ter herinnering.

BioMCN werd in 2009 als dochter van Econcern  met het faillissement van Econcern meegezogen.