De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-38 De koude zon – waarom de klimaatkatastrofe niet komt

De koude zon – waarom de klimaatkatastrofe niet komt

Woensdag 8 februari 2012

Deze week wordt in Duitsland een boek gepubliceerd: Die kalte Sonne – Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet.
Reacties op de publicatie en zeker op de inhoud brengen in Duitsland nu al een schokgolf teweeg.
Het boek is geschreven door energie expert Prof. Dr. Fritz Vahrenhof en aardwetenschapper Dr. Sebastian Lüning en wordt uitgegeven door een in Duitsland gerenommeerde uitgever, Hoffmann und Kampe in Hamburg.
Internationale wetenschappers van naam geloven dat het boek in Duitsland een politieke storm zal veroorzaken en dat ook in andere Europese landen de mening over opwarming van de aarde drastisch zal veranderen.

Grote Duitse bladen als Der Spiegel en Bild besteedden er de afgelopen week uitgebreid aandacht aan. Bild was al enkele weken bezig met een serie over de CO2 leugen en schrijft nu een uitgebreid artikel over Die kalte Sonne.
Ook de online edities van Welt en Zeit geven alle ruimte aan het boek en zijn schrijvers.

De betekenis van dit boek is niet te overschatten. Het klakkeloze overschrijven van alles wat het IPCC voorkauwt is in steeds meer media al verleden tijd. Nu giganten als Bild en Der Spiegel er met gestrekt been ingaan brokkelt in Duitsland de steun voor de AGW hypothese in sneltreinvaart verder af.

Dat het juist in Duitsland gebeurt is de ironie ten top. Onder invloed van de Groenen koos de regering Merkel daar voor een hardcore romantische eco-koers, met de menselijke invloed op het klimaat als stok achter de deur. Wanneer miljoenen Duitsers dan teksten onder ogen krijgen als ‘Klima-Katastrophe ist Panik-Mache der Politik’ zullen de politieke strategen zich nogmaals achter de oren krabben.
De schrijvers hebben alle onderzoeken zelf uitgevoerd en wat blijkt? De uitkomst van de praktijkmetingen blijkt heel anders te zijn dan alle computermodellen ons de afgelopen jaren wilden doen geloven.

Zo staat de temperatuurstijging van de aarde als sinds 1997 stil, terwijl de uitstoot van CO2 is toegenomen.
Eenzelfde temperatuur stabiele periode was tussen 1947 en 1977. Dat was een periode dat de CO2 uitstoot ook sterk toenam.
En, wat altijd ontkend, genegeerd of onderschat werd, de zon heeft een onvoorstelbaar grote invloed op het klimaat op aarde. Aan de hand van temperatuurschommelingen in het verleden tonen de schrijvers van die kalte Sonne aan dat de zon een grotere factor in het geheel is dan CO2.

Redenen waarom het kouder wordt

De auteur geeft drie redenen aan waarom hij verwacht dat het kouder wordt in de toekomst.

1.) We zitten of komen binnenkort op de neerwaartse flank van de Gleissberg en Suess cycli.
2.) De getijdebewegingen van de oceanen zijn de komende decennia in hun negatieve fase, en
3.) Zitten we momenteel in de zwakste fase van de zonne-activiteit in 80 jaar, waardoor de volgende zonnecyclus een zeer zwakke cyclus zal zijn.

Gleissberg en Suess waren wetenschappers die bepaade zonnecycli ontdekten.
Gleissberg vond een zonnecyclus van 87 jaar (70 – 100 jaar) terwijl Suess een zonnecyclus van 210 jaar ontdekte.

De rol van het IPCC in dit CO2 bedrog

Het IPCC, een orgaan van de Verenigde Naties, waarvan de rapporten als leidraad dienen voor veel overheden, heeft tot nu toe categorisch geweigerd aandacht te besteden aan de invloed van zon, maan en getijdebewegingen op ons klimaat. De IPCC beslissers vechten met hand en tand tegen het accepteren van de rol van oceanen en zon op het klimaat.

Het resultaat van dit alles is dat de burger zich niet alleen walgend zal afwenden van alles wat groen is maar ook van wetenschap en dat is iets wat nog lang nadelig zal doorspelen.

Nederlandse klimaatprofeten

Charlatans en klimaatprofiteurs hebben het label ‘de wetenschap’ gebruikt om de burger angst aan te jagen en geld uit de zak te kloppen. Deze klimaatprofiteurs schreven boeken met als titel De Aarde heeft koorts en andere van dit soort grappige titels. De schrijver van dit boek en ex voorzitter van de Raad van Commissarissen van de failliete BioShape Holding B.V. ziet een groen (= met megawindturbines bezaaid) Nederland waarin iedereen zich blauw betaalt voor energie, die alleen uit je stopcontact komt als het waait of de zon schijnt. Dan zijn we pas ‘duurzaam’.

Onder supervisie van deze broodschrijver werd een rapport voor BioShape opgesteld waarin werd beschreven dat de teelt van jatropha door BioShape in Tanzania CO2 neutraal was.
Gezaghebbende onderzoeksinstituten hebben vervolgens dit rapport volledig afgebrand want wat bleek?
De teelt van jatropha was helemaal niet zo CO2 neutraal als het rapport ons wilde doen geloven. Als je al dan niet bewust enkele feiten weg laat, zoals de invloed van de kap van tropische bossen, waarbij per hectare tonnen CO2 vrij komen, dan kom je uit op iets dat op CO2 neutraliteit lijkt.