De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-389 Dossier Schaliegas Fibronot.nl opnieuw getipt

Dossier Schaliegas Fibronot.nl opnieuw getipt

Zondag 23 december 2012

Nadat twee maanden geleden de website EnergyFuture , onderdeel van Shell, aandacht besteedde aan ons Dossier Schaliegas was het afgelopen week de website DeepResource die ons Dossier Schaliegas tipte.
DeepResource observeert de wereld van de geopolitiek, energie en andere natuurlijke hulpbronnen. Ondanks dat we vinden dat DeepResource een licht alarmistische observerende blik op de energiewereld heeft, een soort doemdenken waarmee de Club van Rome is begonnen, staan er regelmatig interessante artikelen op de website.

Deze week een artikel over schaliegas, Schaliegas in Nederland

Nederland is een aardgas land. Bijna alle 7.1 woningen zijn aangesloten op het aardgasnet, dat voor een groot deel wordt gevoed door een gigantisch gasveld bij het Groningse Slochteren dat op 22 juli 1959 werd ontdekt.

Sinds 1960 is door nieuwe en verbeterde winmethodes de aanvankelijke schatting van 1200 miljard m³ opgeschaald  naar een hoeveelheid van 2800 miljard m³ waar nu nog ruim 1100 miljard m³ van over is. Bijna de oorspronkelijk geschatte hoeveelheid in 1960.
Men gaf in 1960 aan dat Nederland nu voor 25 jaar voldoende aardgas had. Mede door de nieuwe en verbeterde winmethodes is dit inmiddels meer dan verdubbeld en het ziet ernaar uit dat opnieuw verbeterde winmethodes er voor zullen zorgen dat we nog decennia lang kunnen genieten van de gasbel in Slochteren.

DeepResource kijkt vooruit en vraagt zich af wat de volgende verrassing wordt die Nederland voor minstens 50 jaar en hopelijk meer, warm zal houden.

Schaliegas misschien?

DeepResource schrijft dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de potentie van schaliegas en verwijst daarbij door naar de website fracking.velaw.com . Deze website is een soort monitor van alle schaliegas en fracking activiteiten over de wereld.

Ook de website Energiepodium krijgt aandacht. Hier doet directeur Frank de Boer van Cuadrilla Resources het woord en legt uit hoe de situatie in Nederland er op dit moment uitziet. De situatie is dat Cuadrilla wacht op het onafhankelijk onderzoek dat het ministerie van EL&I laat uitvoeren.
Het onderzoek is deze maand pas aanbesteed en verwacht wordt dat het eindrapport niet eerder dan juli 2014 zal verschijnen.

Volgens Frank de Boer zit er onder Nederland misschien net zoveel schaliegas als Groninger gas.

Een proefboring in het Brabantse Boxtel zal een eerste indicatie moeten geven, maar zoals gezegd wacht Cuadrilla eerst op het eindrapport van het onderzoek.

Voor speculaties over miljardeninkomsten is het nog veel te vroeg, vertelt Frank de Boer. Hij heeft naar eigen zeggen nog geen idee van de grootte van de Nederlandse voorraad. “De voorraad kan even makkelijk veel kleiner zijn dan die in Groningen. De schattingen lopen uiteen van een paar honderd tot 3.000 miljard kubieke meter gas. We moeten de resultaten van de proefboring afwachten.  We onderzoeken nu wat we over vijf jaar mogelijk kunnen gaan winnen.”

In Engeland hebben recente boringen al wel resultaten opgeleverd. De resultaten daarvan waren erg goed, vertelt De Boer. Maar – mede uit concurrentieoverwegingen – wil hij daar verder niets over kwijt.

Cruciaal voor Cuadrilla is het lokale draagvlak. Daarmee zat het volgens De Boer goed, tot de film Gasland, een keiharde aanklacht tegen de zeer vervuilende Amerikaanse schalie-industrie, uitkwam. “Daarna kwamen de vragen. Na het zien van die film heel begrijpelijk.”, aldus De Boer. Maar volgens hem zal het in Nederland absoluut niet zo gaan als in de Verenigde Staten. “Daar is inderdaad op enkele plaatsen slecht werk geleverd.”

Belangrijk is dat de fracking-vloeistoffen die worden gebruikt in het boorproces niet in het grondwater komen. De Boer: “Daarom gebruiken wij een geavanceerdere boorinstallatie met meerwandige buizen. Daardoor is de kans dat er vloeistoffen lekken geminimaliseerd. Wij passen de techniek beter toe dan in de Verenigde Staten. Bovendien wordt er streng toezicht op ons gehouden vanuit het Rijk, door Staatstoezicht op de Mijnen.”

Ook besteedt DeepResource deze week uitgebreid aandacht aan een schonere manier van boren naar schaliegas waarbij nog nauwelijks zand, water  en chemicaliën worden gebruikt. De methode met LPG gas in gelvorm.
Fibronot.nl besteedde er in mei van dit jaar al uitgebreid aandacht aan:

Schaliegas fracken zonder water, zand en chemicaliën