De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-392 Bio Energy Partner (BEP) kan totale mestoverschot aan

Bio Energy Partner (BEP) kan totale mestoverschot aan

Donderdag 27 december 2012

Bio Energy Partner (BEP), de combinatie die de vergister in Heeten heeft gekocht, kan volgend jaar 1 miljoen ton mest verwerken tot groene energie, droge korrel en digestaat-granulaat, zegt het bedrijf. Zo kan het met een serie van zes bestaande vergisters het volledige Nederlandse mestoverschot verantwoord wegwerken.

Dat is per volgend jaar ook een verplichting van de overheid. Boeren krijgen in ruil voor de geleverde mest een certificaat dat de mest verantwoord is verwerkt. Ook kunnen ze groene stroom terugkopen. Dit stellen Yupp Schucking, algemeen directeur van de Schucking Energy Group, Ton Keuken van Sepa Green Energy en Maikel Speijers van BKC International.

Gedrieën zijn ze, ieder vanuit een eigen invalshoek, in de mestverwerking gestapt. Speijers wil de kalverhouders waarvan hij rosékalveren koopt ‘ontzorgen’. Hij wil zowel de kalveren als de mest van hen. Dat is in het eigen belang, erkent hij, want door mestverwerking aan te bieden, kunnen de vleeskalverhouders hun mest kwijt en daarmee hun bedrijf ook draaiend houden. Keuken is ook adviseur van Speijers en biedt via Sepa Green Energy groene stroom aan uit de vergiste mest. Schucking bouwt vergistingsinstallaties, maar heeft sinds enkele jaren ook een aantal vergisters in eigen beheer staan. In de zes vergisters die Schucking nu heeft draaien, wordt 25 Megawatt (Mw) aan energie opgewekt. De installatie in Heeten heeft een capaciteit van 2 Mw, die in Terneuzen, de grootste van Europa, 10 Mw. Nu kan in deze installaties 700.000 ton mest per jaar worden verwerkt, maar Schucking is bezig de capaciteit te vergroten naar een miljoen ton.

Schucking garandeert dat hij de mest ook echt kan verwerken. “Andere bedrijven zeggen dat ook te kunnen, maar wat zij doen, komt vaak neer op het afpompen van de dunne fractie, die dan alsnog overblijft. Wij verwerken alles en hebben daar ook een markt voor. Daarbij geven wij boeren die met ons in zee gaan de garantie dat hun mest altijd wordt opgehaald. Een probleem bij een van onze vergisters zet de afzet niet stil.”

Afhankelijk van de soort mest en de markt, kost een ton te verwerken mest bij BEP ongeveer 18 euro. Schucking: “Er zijn er die zeggen het goedkoper te kunnen, maar dan zijn er volgens ons geen garanties dat alles goed gaat.”

De reden dat BEP wel rendabel vergisters kan exploiteren, terwijl anderen dat vaak niet kunnen, ligt volgens Schucking in de combinatie van professionaliteit, goed onderhoud en het eerst gezorgd hebben voor een goede afzet van de reststromen.

De redactie van Fibronot.nl is benieuwd naar de resultaten. We hebben de afgelopen jaren diverse gelijk luidende plannen gezien die stuk voor stuk mislukt zijn.
Ook bij BEP loopt het woord ‘garantie’ als een rode draad door het verhaal.
We gunnen de nieuwe eigenaren het voordeel van de twijfel en we hopen dat de omwonenden van de vergister in Heeten niet net zo erg in de stank komen te zitten als ze de afgelopen twee jaar voorafgaande aan het faillissement van de vorige eigenaar hebben gezeten.