De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-394 Vleermuizenleed door windmolens

Vleermuizenleed door windmolens

Maandag 31  december 2012

De rechter in Breda heeft kritiek op de vergunning van het windmolenpark in Heijningen. Er zouden te veel vleermuizen doodgaan door de wieken. Het gaat in totaal om zeven windmolens van energieproducent RWE. Er moet nu nader onderzoek komen naar de gevolgen van de windmolens op de plaatselijke natuur. De windmolens kunnen in de tussentijd gewoon blijven draaien, zegt energiebedrijf RWE. Ook de rechtbank heeft geen beperkingen opgelegd.

Volgens de rechtbank Breda komen er jaarlijks te veel vleermuizen om het leven. Deskundigen spreken van 59 gewone vleermuizen en 17 ruige dwergvleermuizen. De dieren sterven vooral in de zomermaanden. Dat is een overtreding van de Flora- en Faunawet. Daarom moet de minister van economische zaken daar opnieuw onderzoek naar doen, vindt de rechtbank Breda.

“Iedereen die zelfs maar per ongeluk een beschermd exemplaar doodt, overtreedt de wet. En als dat opzettelijk gebeurt, is het zelfs een misdrijf”, zo motiveerde de rechter het vonnis.

De tegenstanders van het windturbinepark aan de Sabinadijk, in de Sabinapolder bij Heijningen zijn blij met de uitspraak. De advocaat van de tegenstanders is wel benieuwd hoe het verder moet.

Uitspraak heeft grote gevolgen
Windmolens kunnen gedraaid worden om de vleermuizen te sparen maar mogelijk zijn ze dan minder rendabel, zegt de advocaat in de krant. De advocaat verwacht dat deze uitspraak grote gevolgen heeft omdat er nog meer molens gepland staan in de polder.

RWE Innogy
Niet alleen in het noorden van Nederland realiseert RWE windparken. Momenteel wordt gewerkt op de landtong bij Dintelmond (gemeente Moerdijk) aan de uitbreiding van Windpark Sabinapolder met één windturbine. De nieuwe windturbine wordt geplaatst in aanvulling op de bestaande rij van zeven turbines aan de Volkerakweg. Tegen eind november zal de mast worden geplaatst, gevolgd door het hijsen van gondel en rotorbladen. Met de realisatie van deze turbine is Windpark Sabinapolder compleet.

Nieuwe turbine heeft vermogen van 850 kilowatt
De windturbine is van hetzelfde type als eerder voor het windpark is ingezet. De Vestas-turbine heeft een vermogen van 850 kilowatt. De ashoogte is 48 meter. Daarmee is hij aanzienlijk kleiner dan onze windturbines in Eemshaven, die met vermogens van 3.000 en ruim 6.000 kilowatt tot de reuzen behoren.

Groene stroom voor 4.200 huishoudens
Na voltooiing met de achtste turbine zal het park voldoende groene stroom leveren voor ruim 4.200 huishoudens. Windpark Sabinapolder ligt vlakbij Windpark Volkerak, nabij Willemstad in de provincie Noord-Brabant. Windpark Volkerak is een van de locaties waar Essent bezoekers ontvangt voor rondleidingen.

Vraag: mag de industrie hier geen gebruik van maken?
We lezen namelijk altijd iets over huishoudens en dat zijn nu net de kleinste energiegebruikers.

Er is al langer gerommel met deze windmolens

Al vanaf 2007 is er strijd om deze windmolens.

Energieproducent Essent, nu dus RWE, zat in oktober 2008 zo omhoog met zeven windturbines die noodgedwongen waren opgeslagen dat het bedrijf zelf naar de Raad van State stapte.
Essent vroeg in oktober 2008 aan de Raad van State om toestemming voor het opbouwen van de turbines. De gevaartes lagen opgeslagen sinds 2007 toen de Raad van State de Stichting Buurtcomité Sabinapolder voorlopig in het gelijk stelde. Het Buurtcomité vond dat Essent eerst een natuurbeschermingsvergunning moest aanvragen. Dan kon onderzocht worden of turbines schadelijke gevolgen zouden hebben voor de vogels in de polder.

Essent vond zo’n vergunning niet nodig.

Tot 2006 stonden er twaalf jaar lang zes molens op de dijk. Die waren verouderd en zijn gesloopt. De nieuwe molens zijn niet meer dan een vervanging, zei  het energiebedrijf. Maar het Buurtcomité stelt dat het om een ander type turbine ging en dat het aantal vogels de laatste jaren fors is toegenomen. De Raad van State gaf het Buurtcomité in 2007  het voordeel van de twijfel.
Essent vroeg de Raad van State deze uitspraak buiten werking te stellen. “Opslag kost 20.000 euro per maand en we missen elke maand inkomsten uit windenergie”, zei een woordvoerder van het bedrijf.

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank in Breda

Alle overige uitspraken met betrekking tot deze zaak kan men per email opvragen bij de Stichting Buurtcomité Sabinapolder, gevestigd te Heijningen, gemeente Moerdijk.