De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-4 Het wil maar niet vlotten met Typhoon

Het wil maar niet vlotten met Typhoon

Woensdag 4 januari 2012

Op dinsdag 23 november 2010 besteedde de redactie van Fibronot.nl in een artikel aandacht aan het bedrijf Korwind dat in Duitsland is gevestigd. Met veel tamtam in de media werd aangekondigd dat Korwind  een minderheidsbelang zou nemen in Typhoon Offshore.
Korwind is een Duitse rechtspersoon die enkele Koreaanse bedrijven als Samsung en Hyundai  vertegenwoordigt bij het krijgen van toegang tot de Europese windenergiemarkt.
Typhoon kreeg vorig jaar echter ruzie met Korwind en zelfs de rechter moest er aan te pas komen.
Geen beste zaak als je € 2,5 miljard zoekt voor de financiering van enkele windparken boven Schiermonnikoog. En al helemaal niet omdat Korwind voor de rechter verklaarde dat Typhoon hen had misleid en om die reden geen belang meer wilde nemen in Typhoon Offshore.

Typhoon gaat het nu zonder Korwind proberen om Samsung en Hyundai zover te krijgen om de benodigde miljoenen te financieren. Volgens de directeur, tevens woordvoerder van Typhoon, Michael van der Heijden, staat de ruzie tussen Korwind en zijn bedrijf een relatie met Samsung en Hyundai niet in de weg.

En geheel in de arrogante en bluffende stijl die bijvoorbeeld bij een bedrijf als Econcern het einde inluidde, vervolgt de woordvoerder: “Wij hebben Korwind helemaal niet nodig om zaken te doen in Zuid Korea.”

Nou, dat valt nog te bezien. Waarom kondig je als bedrijf dan met veel tromgeroffel aan dat Korwind voor € 25 miljoen aandeel neemt in je bedrijf?
Zoals de wind waait verandert de stemming bij Typhoon.

Typhoon heeft in mei 2011 een Memorandum of Understanding getekend met de Koreaanse overheid waarin stond dat Typhoon zou gaan samenwerken met  Koreaanse bedrijven.
Volgens van der Heijden zou de MoU in mei 2011 nooit getekend zijn als er een probleem was, maar op 5 augustus 2010 doet de Rechtbank in Amsterdam uitspraak in een kort geding dat Typhoon Capital had aangespannen tegen Korwind.
Lees hier deze uitspraak

Typhoon vorderde in kort geding een betaling van € 25 miljoen van Korwind inzake een overeenkomst van 25 november 2010 dat Korwind een belang van 25 procent zou nemen in Typhoon. Overeengekomen was dat Korwind uiterlijk op 31 maart 2011 het complete bedrag betaald zou hebben.
Maar Korwind betaalde niet wat voor Typhhon reden was om in kort geding te eisen dat Korwind alsnog zou betalen. Typhoon had kennelijk een spoedeisend belang bij de vordering gezien de omvang van de transactie.
Voor de rechter voerde Korwind echter aan dat het bedrijf door Typhoon misleid was en om die reden onder de overeenkomst uit wilde. Korwind had aangevoerd dat zij is misleid omdat haar door Typhoon een verkeerde voorstelling van zaken is gegeven omtrent de invloed van de vennootschap binnen het BARD-project.

Echter, de rechter besloot in het nadeel van Typhoon.
Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is.
Kortom, Typhoon werd veroordeeld voor de proceskosten en salaris van de advocaat van Korwind.

Hoe gaat het nu met Typhoon?

De redactie van Fibronot.nl heeft het afgelopen jaar in een vijftal artikelen aandacht besteed aan Typhoon en de wijze waarop Typhoon geld bij elkaar tracht te schrapen.

De artikelen zijn terug te vinden op

Moet afvalverwerker HVC Typhoon uit het drijfzand trekken?

Typhoon op de Noordzee?

Noordzee moet een groene energiecentrale worden

Windpark Noordzee in Nederlandse handen

Heeft Typhoon de wind tegen?

De redactie zette vorig jaar al grote vraagtekens bij alle pogingen om financiering te vinden en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

De financiering van de circa € 2,5 miljard loopt kennelijk erg moeizaam. Alleen afvalverwerker HVC heeft een 15 procent belang in Typhoon ter waarde van € 75 miljoen.

De druk op de ketel is nu zo hoog opgelopen dat Typhoon de hulp van enkele Zuid Koreaanse bedrijven heeft ingeroepen, maar de vraag is of deze bedrijven dit wel willen nu er steeds meer vragen van operationele aard zijn over windparken op de volle zee.
Bovendien hoeft er maar één letter of cijfer in de contracten niet begrepen te worden of de bedrijven hebben een rechtszaak van Typhoon aan hun broek.

Typhoon had ooit aangekondigd dat de financiering in 2011 afgerond zou zijn. Dat streven werd in de loop van vorig jaar al losgelaten.
Nu hoopt Typhoon dat de financiering in de zomer van 2012 rond is zodat op 1 augustus 2013 met de bouw begonnen kan worden. Deze datum staat als uiterste datum in de boeken omdat wanneer Typhoon de bouw nog later start, de toegezegd subsidie van €  4,4 miljard door de Nederlandse overheid vervalt.