De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-43 Draagvlak windmolens in Drenthe door Rijk verprutst

Draagvlak windmolens in Drenthe door Rijk verprutst

Donderdag 9 februari 2012

De Natuur- en Milieufederatie Drenthe heeft zich op 8 februari opgesteld als tegenstander van het huidige windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën. Directeur Reinder Hoekstra stelde tijdens een debat in Exloo, dat “de maat volstrekt zoek is”. De organisatie verzet zich met name tegen de manier waarop het Rijk de windmolens oplegt, zonder overleg met de regio en de bewoners in het bijzonder.

Overmatig groot windpark
De provincie Drenthe is verklaard voorstander van wind energie en wil dan ook 280 Megawatt gaan bouwen. Het Rijk gaat daar echter fors overheen met een plan voor een windpark van 420 Megawatt. “Daarmee kiest dit door het rijk gecoördineerde plan voor een maximale confrontatie met het landschap en zijn bewoners,” stelde Hoekstra.

Plannen in de ijskast
Door de werkwijze van het Rijk is er in het gebied geen enkel draagvlak voor windmolens. De Natuur en Milieufederatie pleit ervoor dat de huidige plannen in de ijskast worden gezet en dat de mensen in het gebied samen een energieontwerp voor de veenkoloniën gaan maken. Het gaat daarbij om inwoners, overheden en bedrijven (dus ook de initiatiefnemers van windparken) die gezamenlijk gaan ontwerpen hoe in de Veenkoloniën duurzame energie kan worden opgewekt. De Natuur en Milieufederatie pleit ervoor dat de beslissing over het uiteindelijke ontwerp in de regio zelf genomen wordt.

Wind: bron van duurzame energie
De Natuur en Milieufederatie realiseert zich dat er een enorme opgave ligt om de energievoorziening te verduurzamen. In 2020 moet 14% van de energie duurzaam zijn opgewekt volgens Europese afspraken. Verder realiseren we ons dat windenergie broodnodig is om de doelen te halen. En dat veel duurzame energie bovengronds wordt opgewekt, met alle gevolgen voor landschap, natuur en leefomgeving, die daarbij horen. Juist om die reden verwacht de Natuur en Milieufederatie van de overheid een verstandig beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. En aandacht voor de belangen van omwonenden. En aandacht voor de kwetsbaarheid van gebieden die geschikt zijn voor windenergie. Tot voor kort was dat verstandige beleid er ook, maar met de Crisis- en Herstelwet maakt de overheid het zichzelf onmogelijk om verstandig te opereren en rekening te houden met andere belangen dan bedrijfsbelangen.