De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-49 Weer ernstige overlast van biovergister in Coevorden

Weer ernstige overlast van biovergister in Coevorden

Maandag 13 februari 2012

De biovergister in Coevorden blijft voor problemen zorgen. Vorige week woensdag, 8 februari, kregen de omwonenden hierover een brief van de gemeente Coevorden. Op zaterdag was er zo veel stankoverlast van de mestvergister dat de ondernemer op last van de gemeente en de provincie grote hoeveelheden digestaat (een restant van de biogasproductie) heeft moeten afvoeren.

In de brief aan de omwonenden stond dat de ondernemer een verbod opgelegd heeft gekregen van de gemeente en de provincie om grondstoffen aan te voeren.
Pas na uitdrukkelijke toestemming van de provincie mag de ondernemer de toevoer van grondstoffen weer opstarten.
In feite betekent dit dat het bedrijf stil staat.

Vorige maand is na een ernstige storing bij de biovergister een deel van de woonwijk door hulpverleningsdiensten uit voorzorg ontruimd. Een aantal bewoners had hoofdpijnklachten en last van misselijkheid. Er was hevige stankoverlast. Sindsdien staat het bedrijf onder streng toezicht van de gemeente en de provincie.

De biomassavergister in Coevorden

De biomassavergister in Coevorden

Sluiting dreigt

Als de problemen rond de biovergister in Coevorden niet worden opgelost, dan moet het bedrijf dicht. Dat zegt gedeputeerde Henk Brink.
De gedeputeerde geeft daarmee gehoor aan een oproep van de raadsfractie van Progressief Akkoord Coevorden.

Fractievoorzitter Berhard Ensink is de maat vol. Hij vindt dat de overheden krachtiger moeten optreden. De brief, die gemeente en provincie op 7 februari 2012 aan omwonenden stuurden, gaat volgens hem niet ver genoeg. In die brief staat dat via een nieuwe vergunning de regels aangescherpt worden. Want uit controles is gebleken dat de vergister overstroomde.

Zie ook Stank zorgt voor overlast in Coevorden

UPDATE

Donderdag 5 juli 2012

De boerderij en de mestvergister van Henry Kimmann in Coevorden staan te koop. Volgens de ondernemer slaagt hij er door de situatie op de markt voor duurzame elektriciteit nauwelijks meer in om financieel het hoofd boven water te houden.

Bewoners van de nabijgelegen wijk Klinkenvlier klagen over overlast. De gemeente gaat de vergunningseisen voor de biogasinstallatie aanscherpen en mogelijk een gezondheidsonderzoek instellen. “De commotie rond het bedrijf maakt het extra lastig. Ik ben ooit uit idealisme met de productie van groene stroom uit mest begonnen. In 2008 is de vergister in gebruik genomen. De beginperiode liep prima. De installatie kan zo’n 5000 huishoudens van groene stroom voorzien. Dat is half Coevorden.”

Eind 2010 ging het bergafwaarts. “Ineens werd er veel minder betaald voor biogas. Dat terwijl de productiekosten een stuk hoger zijn geworden. Mest en andere producten die nodig zijn voor het maken van biogas zijn enorm in prijs gestegen. In de huidige situatie is het niet meer rendabel.”