De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-50 Denemarken scherpt geluidsnormen windmolens aan; gevolgen voor Nederland

Denemarken scherpt geluidsnormen windmolens aan; gevolgen voor Nederland

Dinsdag 14 februari 2012

Denemarken heeft sinds 1 januari van dit jaar de geluidsnormen van windmolens aangescherpt. De limiet voor het laag frequente geluid ligt nu op 20 decibel. In de praktijk betekent deze nieuwe norm dat windmolens aanzienlijk verder van bewoonde gebieden moeten worden gebouwd.

Denemarken ziet met de nieuwe geluidsnorm zijn doelstelling om in 2020 50 procent van z’n opgewekte elektriciteit via hernieuwbare energie op te wekken, in duigen vallen omdat minstens 20 procent van het geplande aantal windmolens nu niet geplaatst kan worden.
De overheid, die zelf verantwoordelijk is voor de nieuwe geluidseisen gaat nu bekijken of de woningbouw in dunbevolkte gebieden beperkt kan worden om in plaats daarvan windparken te bouwen.
Deze benadering is echter niet populair omdat grote gebieden dan onteigend moeten worden.
Welke benadering ook wordt gekozen, de verwachting is dat de nieuwe geluidsnormen negatieve gevolgen  voor de windenergie-industrie in Denemarken zullen hebben.
Maar niet alleen dat.

Normen
Denemarken geldt in Europa als voorbeeldland op het gebied van windmolens. De geluidsnormen die Denemarken hanteert worden door veel Europese landen als voorbeeld gehanteerd.
De Deense windmolenfabrikant Vestas maakt zich nu zorgen over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de export van windmolens naar het buitenland.

Windmolens bij Maastricht
Vestas is in de markt voor de levering van vier windmolens in het Lanakerveld bij Maastricht waar overigens nogal wat bezwaren tegen zijn ingebracht.
Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Maastricht zijn tegen de plaatsing van windmolens op het grondgebied van de gemeente. In maart 2012 wordt een definitief besluit verwacht, maar algemeen is de verwachting dat de vier windmolens er niet komen.
Wethouder Nuss van Maastricht heeft begrip voor de felle weerstand die heerst in Malberg en Oud-Caberg. “De mensen zijn bezorgd om hun gezondheid en dat snap ik. Het is dus mogelijk dat de gemeenteraad straks kiest voor bijvoorbeeld twee of helemaal geen windmolens.”
De wethouder staat voor een lastig dilemma. Hij moet schipperen tussen het belang van duurzame energie voor een beter milieu enerzijds en anderzijds het belang van de direct omwonenden. Die verwachten hinder door het geluid van de ronddraaiende wieken en andere nadelige gevolgen.
Vooral dat laatste, de geluidshinder van de draaiende wieken is interessant geworden nu Denemarken de geluidsnormen flink heeft aangescherpt.

Geluidshinder
In Maastricht staan 4075 woningen binnen de risicozone ‘ernstige geluidshinder’ als er vier 178 meter hoge windturbines in het Lanakerveld komen. Dat blijkt uit het onderzoek dat de GGD heeft gepresenteerd.
De GGD had eerder al de gezondheidsrisico’s van de combinatie van de vier bestaande Belgische met vier nieuwe Nederlandse turbines berekend, maar toen gebeurde dat met een kleiner formaat molens als uitgangspunt. Wethouder Albert Nuss van Maastricht gaf daarom begin december 2011 opdracht het onderzoek opnieuw te doen, nu met turbines van 178 meter als uitgangspunt.

Mogelijke gezondheidsklachten zijn hoofdpijn, slaapproblemen, stress en hart- en vaatziekten. Dat de ongeveer 10.000 bewoners van 4075 woningen in de risicozone wonen, betekent niet dat ze allemaal ernstige hinder zullen ondervinden. Dat percentage varieert van 16 tot minder dan 3 procent in tuinen en op balkons, en het gaat om 7 tot minder dan 1 procent in woningen.

Een aantal woningen zal straks in de schaduw staan van de ronddraaiende wieken. Hoeveel konden gemeente en GGD niet zeggen. “Als dit langer dan twintig minuten duurt, moet de molen stilgezet worden. Frequent flikkerend licht kan epilepsie veroorzaken”, zegt Paola Esser van de GGD. Een sensor moet dit registeren. Als het gaat om ‘hinder’, dus geen ‘ernstige hinder’, is de verwachting dat het risico in Malberg en Caberg straks schommelt tussen 6 en 9 procent; in België kan dit plaatselijk 20 procent zijn.

Bij de buurtbewoners overheerst wantrouwen. Zij vrezen dat de praktijk nog veel ernstiger zal zijn, omdat de GGD zich heeft gebaseerd op cijfers van exploitant Imtech. Deze zouden wel eens afgezwakt kunnen zijn, stellen sommige bewoners. Ze vinden dat de GGD in de praktijk metingen bij een 178 meter hoge turbine moet verrichten en niet met rekenmodellen moet werken.