De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-52 Gedeputeerde Drenthe verwijt regering Russische mentaliteit bij plannen windmolens

Gedeputeerde Drenthe verwijt regering Russische mentaliteit bij plannen windmolens

Woensdag 15 februari 2012

Gedeputeerde Rein Munniksma van Drenthe vindt dat de regie over windmolenplannen terug moet naar de provincies. Hij heeft daarvoor een plan ontwikkeld waarover hij donderdag 16 februari 2012 overleg wil plegen met collega’s van het Interprovinciaal Overleg.

Met het ‘Sovjetmodel voor ruimtelijke planning’ dat het rijk provincies oplegt, brokkelt het draagvlak voor windmolens af, waarschuwt Munniksma. ‘Het rijk is met een verkeerde volgorde van start gegaan: Windmolens plaatsen zonder visie.’
Weliswaar werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan een Rijksstructuurvisie Wind op Land, maar die is nog niet klaar. Ondertussen beoordeelt een ander ministerie, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de aanvragen voor grote windmolenparken van meer dan 100 megawatt.
Te veel
Het rijk wil met de rijkscoördinatieregeling de regie houden over de omvangrijke plannen. Maar dat leidt er in Drenthe toe dat voor een gebied waar de provincie 200 tot 280 megawatt aan windmolens wil realiseren, nu drie plannen liggen die samen het dubbele aan capaciteit opbrengen. Te veel, vindt de provincie, maar zij heeft daarover nu weinig te zeggen.
Weerstand
Dat moet anders, vindt Munniksma. Vooral omdat deze werkwijze heel veel weerstand geeft onder de bevolking. ‘Mensen begrijpen de noodzaak van groene energie, maar door deze aanpak met de rijkscoördinatieregeling voelen ze zich overvallen en buitenspel gezet.’
Driedimensionale maquettes
Samen met de vier betreffende gemeenten is Drenthe nu een gebiedsvisie Wind in Drenthe aan het maken. Daarin geven de partijen aan waar windmolenparken kunnen komen en hoe groot die mogen zijn. Met driedimensionale maquettes op internet kunnen alle betrokkenen en inwoners de verschillende modellen bekijken en erop reageren, zegt Munniksma.
Weigerachtig
Wat hem betreft kunnen provincies op deze manier prima zelf beoordelen welke plannen passen op hun grondgebied. Pas wanneer een provincie weigerachtig blijkt en geen bijdrage wil leveren aan de landelijke doelstelling van 6000 megawatt windenergie, komt het rijk met een coördinatieregeling weer in beeld, stelt Munniksma.
Interprovinciaal Overleg
Volgens hem is voor deze werkwijze veel animo onder andere provincies. Donderdag 16 februari 2012 bespreekt hij zijn plan binnen het Interprovinciaal Overleg. Hij hoopt dat daarna een gezamenlijke brief namens de provincies naar Den Haag kan. ‘De teneur bij provincies is: Liever 5900 megawatt windenergie in goed overleg geregeld, dan 6000 megawatt met gezeur. Want het stopt niet daarna. Ook in de toekomst moeten we verder met wind. Dan is draagvlak onontbeerlijk.’
Wel overleg
Volgens minister Verhagen is er overleg met betrokken gemeenten en provincies geweest over windmolenplannen die onder de rijkscoördinatieregeling vallen.