De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-55 Windpark Scheveningen mogelijk naar 70 turbines

Windpark Scheveningen mogelijk naar 70 turbines

Dinsdag 21 februari 2012

De Raad van State zal 22 februari uitspraak doen over de vergunning die de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat heeft verleend voor het offshore windturbinepark ‘Scheveningen Buiten’. Het gaat om een wijziging van een eerder verleende vergunning voor het windpark in zee.

In januari 2010 verleende de minister aan Scheveningen Buiten B.V. een vergunning voor het plaatsen van 59 windturbines op 40 kilometer uit de kust, ten noordwesten van het Rotterdamse havengebied. De gewijzigde vergunning maakt het mogelijk het aantal turbines uit te breiden naar 70.

Landingspunt bij Kijkduin
Ook is het tracé van de bekabeling van het windpark naar land gewijzigd. Er wordt nu een nieuw ‘landingspunt’ in Kijkduin gemaakt. De Stichting Bewonersbelangen Kijkduin, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Den Haag kwamen eerder tegen de wijzigingsvergunning in beroep bij de rechtbank in Den Haag. Die verklaarde in juli 2011 het beroep van de stichting ongegrond. In een afzonderlijke uitspraak verklaarde zij het beroep van de gemeente Den Haag niet-ontvankelijk. Naar haar oordeel kon de gemeente niet tegen de vergunning procederen, omdat de Crisis- en Herstelwet daarop van toepassing is. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 7 december in zaaknummer 201107071/1 het hoger beroep van de gemeente tegen die uitspraak van de rechtbank ongegrond verklaard.

Angst gezondheid bewoners Kijkduin

De uitspraak van woensdag 22 februari gaat over het hoger beroep dat de stichting en de gemeente Den Haag hebben ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank waarin het beroep van de stichting ongegrond is verklaard. In die uitspraak heeft de rechtbank verder overwogen dat de gemeente niet kan worden aangemerkt als belanghebbende partij. De gemeente is het daar niet mee eens. Zij vindt dat zij in de gelegenheid had moeten worden gesteld om als belanghebbende aan de procedure deel te nemen. De stichting verzet zich tegen de locatie van het landingspunt. Hiermee zou ook het verdere traject van de kabels over land een gegeven zijn. De stichting vreest schade aan de gezondheid van de inwoners van Kijkduin.

West Rijn Wind Farm

Zie ook de uitspraak met zaaknummer 201109132/1 die de Raad van State eveneens op 22 februari a.s. openbaar maakt. Die uitspraak gaat over de wijzigingsvergunning die de minister aan West Rijn Wind Farm B.V. heeft verleend voor windpark ‘West Rijn’ voor maximaal 72 windturbines. De gewijzigde vergunning heeft betrekking op het type windturbines en het kabeltracé, dat nu ook in Kijkduin aan land komt. De Raad van State heeft beide zaken op 20 januari jl. op zitting behandeld.