De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-58 Bijna 1 miljoen huishoudens in Duitsland zonder stroom

Bijna 1 miljoen huishoudens in Duitsland zonder stroom

Vrijdag 24 februari 2012

De Duitse oplossing voor energiebesparing en het verminderen van de carbon footprint maakt dat elektriciteit slecht voor de rijken is weggelegd. Veel huishoudens in Duitsland zijn  niet meer in staat om hun elektriciteitsrekening te betalen. Daarom zitten bijna 1 miljoen huishoudens in het donker.
En dat in het land van de windmolens en biomassavergisters. De ‘feed in wet’ heeft ervoor gezorgd dat energie haast onbetaalbaar is geworden.

De Feed in Act
Onder de ‘feed in wet’ worden energiebedrijven gedwongen dure hernieuwbare energie bij de producenten te kopen en hen exorbitante tarieven te betalen. Dit heeft ertoe geleid dat de Duitse energietarieven inmiddels tot de duurste in de wereld zijn gaan behoren, zozeer zelfs dat inmiddels bijna 1 miljoen huishoudens in het donker zitten.
De onmiddellijke sluiting van zeven kerncentrales na de ramp in Japan en het voornemen om de resterende kerncentrales in 2020 te sluiten baren veel burgers grote zorgen. De Duitse regering denkt met het plaatsen van ruim 20.000 windmolens de pijn te kunnen verlichten, maar dat lijkt een welhaast onuitvoerbaar plan.

Duitsland importeert stroom
Inmiddels importeert Duitsland stroom uit Frankrijk die met kerncentrales is opgewekt, stroom uit Tsjechië die ook met een oude kerncentrale wordt opgewekt en stroom uit Oostenrijk die met een oude oliegestookte centrale wordt opgewekt. Ook overtollige stroom uit Nederland wordt door de Duitsers gretig geïmporteerd.
Veel Duitsers manipuleren uit nood het elektriciteitsnet in huis. In wat men noemt ‘Volksstrom’ wordt de bedrading buiten de meter om gemanipuleerd om toch niet continue in het donker hoeven te zitten.
De energiemaatschappijen willen om die reden versneld de ‘slimme’ energiemeter introduceren zodat zwartgebruikers eerder gesignaleerd kunnen worden.

Australië
Duitsland is niet het enige land waar burgers worden getroffen door exorbitante prijsstijgingen voor hun energie.
In een energierijk land als Australië schieten de prijzen voor elektriciteit omhoog. Op 1 juli a.s. zullen de prijzen voor elektriciteit nog verder stijgen als gevolg van het in werking treden van een wet die een nieuwe CO2 belasting inhoudt. Deze CO2 belasting is de hoogste ter wereld.
Veel Australiërs hebben al aangekondigd tijdens de volgende verkiezingen op de oppositie te stemmen die beloofd heeft de CO2 belasting weer af te schaffen.

Een dergelijke beweging zien we ook in Duitsland ontstaan. Steeds meer Duitsers raken ervan overtuigd dat het sluiten van kerncentrales en het voorrang geven aan stroom die met windmolens is opgewekt, de prijzen tot onaanvaardbare hoogtes doet stijgen. Ook hier hebben belangenorganisaties al aangekondigd tijdens de volgende verkiezingen de hoge energieprijzen en de inzet van duurzame energie als verkiezingsonderwerp te gaan gebruiken.
Netbeheerders in Duitsland hebben de regering al verzocht op z’n minst enkele kerncentrales open te houden om reservecapaciteit achter de hand te houden.

Torenhoge subsidie op zonne-energie wordt afgeschaft
De Duitse overheid gaat de uit de hand gelopen subsidie voor zonne-energie drastisch beperken. Tot nu toe kregen mensen of bedrijven voor stroom uit zonnepanelen een door de staat gegarandeerde prijs, die ver boven de marktprijs lag. Deze opslag wordt nu stapsgewijs afgeschaft.
De eerste prijsverlaging volgt over twee weken. De stroomprijs voor kleinere PV installaties wordt dan verlaagd met 20%. Grotere installaties krijgen te maken met prijsverlagingen die kunnen oplopen tot 30%.
En daar blijft het niet bij, want vanaf mei gaat er elke maand nog eens 1,5 cent per kilowattuur van de prijs af. Bovendien wordt aangenomen dat mensen minstens 10% van de door hun zonnepanelen opgewekte stroom zelf gebruiken. Voor dat deel krijgen ze geen subsidie. In 2017 is er van de subsidie bijna niets meer over.

Dat hebben de ministeries van Milieu en Economische Zaken gisteren bekendgemaakt. De Duitse solarindustrie — een van de grootste ter wereld — reageerde onthutst. ‘Dit is een slag in het gezicht’, zei ceo David Wortmann van First Solar. ‘Hiermee wordt de markt voor met name de grote installaties kapotgemaakt’, zei directeur Andreas Hänel van Phoenix Solar. Carsten Körnig van brancheorganisatie BSW voorspelt zelfs ‘het einde van de solarsector in Duitsland’. Volgens hem staan er duizenden arbeidsplaatsen op het spel. In de Duitse zonnesector werken naar schatting 100.000 mensen. Veel experts zijn het er echter over eens dat er iets moest gebeuren aan de wel erg gunstige subsidieregeling. In Duitsland wordt duurzame stroom gestimuleerd met de zogenoemde EEG-wet, die vastlegt welke prijzen mensen kunnen krijgen voor stroom uit windmolens, biomassa en zonnepanelen.

Iedere Duitser die een zonnepaneel op zijn dak plaatst, krijgt 20 jaar een gegarandeerde prijs. In totaal staat de overheid op die manier nu al voor € 100 miljard in het krijt bij eigenaren van zonnepanelen.

De publicatie van het boek, die Kalte Sonne, heeft in Duitsland heel wat aandacht gekregen.