De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-59 Deense Vestas in mineur om nieuwe regels laagfrequent geluid bij windturbines

Deense Vestas in mineur om nieuwe regels laagfrequent geluid bij windturbines

Zaterdag 25 februari 2012

De Deense windmolenfabrikant Vestas heeft in een brandbrief aan de Deense minister van Milieu zijn bezorgdheid uitgesproken en gewaarschuwd voor de de enorme gevolgen van de nieuwe regelgeving voor laagfrequentgeluid in Denemarken die per januari 2012 van kracht zijn geworden.

Een paar opmerkelijke punten uit de brief
Vestas geeft toe dat de huidige nieuwe generatie windturbines van 3 MegaWatt enorm veel lawaai produceren en dat er geen mogelijkheid is om dit te verminderen. Verder maakt het bedrijf zich ernstige zorgen om het eventuele “kopieer” gedrag van deze nieuwe regelgeving naar omringende landen zoals Nederland. In Nederland wordt namelijk stelselmatig ontkend dat er sprake is van een laagfrequent geluid. De huidige regelgeving houdt geen rekening met laagfrequent geluid van windturbines. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er bij veel omwonenden ernstige overlast bestaat.

Overlast
In diverse streken in Nederland waar grote windmolens staan hebben omwonenden last van het irritante laagfrequent geluid dat de windmolens produceren. In Noord Holland is dat bijvoorbeeld het geval bij windmolens in Zijpe, de Wieringerwaard en bij Anna Paulowna. In deze gemeenten ervaart meer dan 25% van de omwonenden het geluid als een ernstige overlast.

Volgens het Platform Windenergie Zijpe is het noodzakelijk dat de Provincie deze nieuwe geluidsnormen serieus neemt. De huidige coalitie in de Provinciale Staten van Noord Holland heeft duidelijke voorwaarden beschreven waaraan eventuele nieuwe windturbines in Noord Holland aan moeten voldoen. Citaat uit het coalitieakkoord: “een nieuwe windturbine mag niet leiden tot meer overlast”.

De nieuwe inzichten uit Denemarken geven weer duidelijk aan waar de Nederlandse regelgeving ten aanzien van geluid van windturbines, tekort schiet.

Lees ook ons artikel Denemarken scherpt geluidsnormen windmolens aan; gevolgen voor Nederland