De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-61 Gemanipuleer rondom het klimaat

Gemanipuleer rondom het klimaat

Zondag 26 februari 2012

Er zijn klimaatalarmisten en klimaatsceptici.
De eerste groep beweert dat de temperatuur op aarde stijgt door menselijk handelen, zoals het uitstoten van CO2.
De tweede groep zegt dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor de stelling dat CO2 de oorzaak van de opwarming zou zijn.

De temperatuursstijging zou alleen in computermodellen bestaan omdat er alleen rekening wordt gehouden met de invloed van CO2. In deze  computermodellen wordt geen rekening gehouden met andere systemen die invloed op ons klimaat hebben zoals de invloed van de oceanen, waterdamp en de zon.

Sinds het boek van Fritz Vahrenholt, die kalte Sonne, in Duitsland is uitgegroeid tot een bestseller, zijn de grote Duitse klimaatinstituten in staat van ontreddering en paniek en proberen te redden wat er te redden valt. Hun opwarmscenario’s die met dure computers worden gegenereerd verschillen namelijk aanzienlijk met de daadwerkelijk waargenomen informatie in het veld.

In plaats van hun fouten te erkennen, zijn ze met een massale mediacampagne begonnen om de paniek in de media verder te voeden met de cijfers van hun allernieuwste rekenmodellen, waaruit zou moeten blijken dat de aarde snel warmer wordt.
Vreemd overigens dat die cijfers nu ineens beschikbaar komen. Als de cijfers inderdaad zo alarmerend waren dan hadden ze die ook eerder kunnen publiceren.

De wereldwijde waargenomen trends vertellen echter het tegenovergestelde verhaal.

Gebaseerd op de meetresultaten van meer dan 30.000 meetstations, is vorige maand, zonder enige fanfare door de Britse Meteo Office en de University of East Anglia Climatic Research Unit, een rapport gepubliceerd dat bevestigt dat er in 1997 een einde is gekomen aan de stijgende temperatuur trend.
In onderstaande grafie is dat duidelijk te zien.

Dalende trend
De gemiddelde wereldtemperatuur is sinds 1997 niet meer gestegen.
(klik voor een grotere afbeelding)

Gelijkblijvende temperatuur
De grafiek is gebaseerd op de meetresultaten van meer dan 30.000 meetstations
(klik voor een grotere afbeelding)

Dalende wereldwijde temperaturen
Dalende wereldwijde temperaturen.
Bovenstaande grafiek is afkomstig van de Climate Research Unit van de
Universiteit van East Anglia, een toonaangevende leverancier van klimaatgegevens
van de IPCC.
(klik voor een grotere afbeelding)

De vraag is: Waar is nu die catastrofale opwarming die ons van alle kanten wordt aangepraat?

De paniek die je onder andere bij wetenschappers van het Max Planck Instituut en het Alfred Wegener Instituut ziet ontstaan was voor hen reden om een ongekende mediacampagne te beginnen waarin werd gesteld dat de temperaturen sneller gaan stijgen dan ooit en dat de ijskappen op de polen smelten. Dit alles gebaseerd op hun nieuwste computermodellen, die deel uitmaken van het IPCC Assessment Report 5.
Waarom negeren deze wetenschappers de realiteit en de werkelijk gemeten cijfers en richten ze zich op kristallen bol projecties? Omdat de mooiste ramp uit de computer kristallen bol – het zogenaamde klimaat model – altijd sappiger is dan de moeilijke blik op de werkelijkheid, die ziet er namelijk heel anders uit.

De bouwers van deze computermodellen negeren natuurlijke factoren zoals zon en oceanen waardoor de invloed van CO2 massaal wordt opgeblazen.

Dus waarom produceren hun modellen alleen opwarming? Dat is omdat ze bewust de belangrijkste klimaat drijvende factoren negeren, zoals de cycli van de oceanen, de zonne-cycli met hun versterkende mechanismen en ten onrechte de opwarmende effecten van deze klimaat drijvende factoren toeschrijven aan door de mens uitgestoten CO2.
Gigantische hoeveelheden meetdata en trends over de afgelopen 15 jaar tonen duidelijk aan dat dit verkeerd is, maar ze blijven het kennelijk met opzet toch doen.

Van verkeerde wetenschap naar fraude wetenschap
Feiten als het bewust negeren van de belangrijkste natuurlijke factoren en het overdrijven van andere factoren zoals CO2, worden al jaren in IPCC modellen gebruikt, ondanks de enorme hoeveelheden meetdata die er op dat gebied zijn.
Het kan niet anders dan dat wetenschappers van jaar tot jaar hebben gemerkt dat de afwijking tussen hun rekenmodellen en de werkelijke meetdata uit het veld steeds groter werd. Toch bleven ze al die tijd de belangrijkste factoren van de invloed van de zon, de oceanen en van roet negeren.
Ze manipuleerden hun modellen wellicht nog meer om nog meer de nadruk te leggen dat CO2 de boosdoener is.
Dit systematisch knoeien en manipuleren met rekenmodellen komt steeds meer in de buurt van criminele fraude.
Tenzij het IPCC snel van koers verandert en begint met de erkenning dat zon, oceanen en roet invloed hebben op het klimaat in het volgende verslag, anders zal het publiek een reden hebben om het IPCC te vervolgen wegens fraude in een class action suit in de VS.
De enorme hoeveelheid meetgegevens waaruit blijkt dat de zon, de oceanen, enz., aanzienlijke gevolgen hebben is overweldigend, en kan in alle redelijkheid gesteld niet langer door het IPCC genegeerd worden.
Een samenleving die zich bedrogen voelt moet beginnen met het nemen van juridische stappen om de status quo omtrent het klimaat weer los te krijgen. De grens tussen slechte wetenschap en fraude wetenschap is lang geleden al gepasseerd. Het wordt daarom tijd dat justitie ingrijpt.

Het IPCC
Het Intergovernmental Panel on Climate Change, het IPCC,  is een VN-organisatie die wetenschappelijke bevindingen van duizenden wetenschappers over de hele wereld over de klimaatverandering vergaart en die ongeveer om de zes jaar in een rapport publiceert.
Het IPCC doet dus zelf geen onderzoek en wordt algemeen als de meest neutrale bron van informatie over klimaatverandering beschouwd door het grote en gevarieerde aantal wetenschappers dat de rapporten schrijft en herschrijft. In 2007 is het meest recente rapport uitgebracht.

Aan enkele onderdelen van dit laatste rapport mankeerde nogal het een en ander. Door sceptici werd aangetoond dat er pertinente onwaarheden in het rapport stonden.
Dit alles veroorzaakte wereldwijd nogal wat verontwaardiging en verontrusting, temeer omdat vele overheden de gegevens in het IPCC rapport als leidraad voor hun klimaatbeleid gebruiken.
De deelnemende wetenschappers zijn voor een deel  aangewezen door overheden, dus in feite niet neutraal en die overheden kunnen zich laten leiden door de belangen die ze hebben bij de resultaten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het klimaat
Op dit moment zijn wetenschappers wereldwijd bezig om het nieuwe rapport no.5 te reviewen.
Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de afgelopen week Nederlands bekendste klimaatscepticus, Marcel Crok,  uitgenodigd om bepaalde onderdelen van het eerste hoofdstuk van het volgende IPCC rapport reviewen. De regering wil niet dat er in een nieuw IPCC rapport weer onduidelijkheden staan.
Marcel Crok is wetenschapsjournalist en heeft twee jaar geleden het boek De Staat Van Het Klimaat geschreven, waarin hij op onnavolgbare wijze vele fouten en onvolkomenheden uit het IPCC rapport 4 boven water haalde.

Nu maken de klimaatalarmisten het  zichzelf niet erg gemakkelijk
Zo konden we enkele jaren geleden meemaken dat er belangrijke e-mails waren gestolen uit de computers van de Climate Research Unit van de Universiteit van East Anglia. Althans dat werd ons door de universiteit verteld. Achteraf is gebleken dat de e-mails van binnenuit waren gelekt.
De 1079 e-mails en 72 documenten wijzen op een schandaal waarbij wetenschappers de menselijke invloed op klimaatverandering overdrijven. De e-mails wezen op samenzwering bij het overdrijven van de temperatuursdata, mogelijke illegale vernietiging van belastende informatie, georganiseerde weerstand tegen het openbaar maken van gegevens, manipulatie van metingen, en nog veel meer.
Een onderzoek door diverse instanties pleitte de wetenschappers voor een deel vrij, maar er is altijd een vreemd luchtje rondom deze zaak, Climategate, blijven hangen.

Ethicus en klimaatalarmist begaat de fout van zijn leven
Afgelopen week werd bekend dat een leidende  Amerikaanse klimaatwetenschapper, Peter Gleick, zich een andere naam had aangemeten, met het voorop gezette doel om via valse voorwendselen interne e-mail in handen te krijgen van het Heartland Institute.
Natuurlijk kwam deze zaak uit. Het gevolg was dat Gleick is afgetreden als voorzitter wetenschappelijke ethiek van de American Geophysical Union (AGU). Hij is inmiddels geschorst door het door hemzelf opgerichte Pacific Institute en voelt inmiddels de hete adem van de FBI in z’n nek.
Hij handelde uit frustratie vanwege de handelwijze van klimaatsceptici.
Kortom, zijn carrière is afgelopen.