De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-7 Groningen krijgt de Europese Energie Academie

Groningen krijgt de Europese Energie Academie

Zaterdag 7 januari 2012

Groningen krijgt een uniek instituut voor onderwijs, onderzoek en innovatie rond het thema energie, de Energy Academy Europe (EAE).
De eerste activiteiten van de Academy zullen starten op 1 september 2012. In de komende jaren zullen, in samenwerking met bedrijven, nieuwe opleidingen en onderzoekprojecten worden ontwikkeld. In de komende 10 jaar zullen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid in totaal 100 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van het instituut. Minister Verhagen heeft hiervoor in het kader van de Green Deal reeds zes miljoen euro van het rijk toegezegd.

De regio Noord-Nederland heeft al veel bedrijvigheid die aan energie gerelateerd is. De gemeente en provincie Groningen hebben zich aan energieprogramma’s gecommitteerd, en universiteit en hogeschool hebben al veel onderzoek en opleidingen over energie in huis. De Energy Academy Europe moet de motor worden van Nederland als centrum van kennis, innovatie en nijverheid op het gebied van energie.
De heer Noé van Hulst is benoemd als directeur van de Energy Academy Europe.  Van Hulst is vanaf 5 januari 2012 verantwoordelijk voor het opzetten van dit unieke, in Groningen gevestigde topinstituut voor energieonderwijs, – onderzoek en -innovatie.
Noé van Hulst is sinds 2007 secretaris-generaal van het International Energy Forum (IEF) in Saoedi-Arabië, het overlegplatform van aardolie producerende en consumerende landen. Daarvoor was hij directeur strategie bij het International Energy Agency in Parijs en directeur-generaal voor energie bij het ministerie van Economische Zaken.
De Energy Academy Europe heeft als doel om Nederland internationaal een vooraanstaande positie te geven op het gebied van energie en de transitie naar duurzaamheid.

Uitgesproken mening
Van Hulst heeft een uitgesproken mening over de potentie van Nederland op energiegebied en over de grote gasvoorraden in Nederland, zowel over het aardgas en over schaliegas.

“We worden in de wereld gezien als een belangrijke factor. Iedereen kent Groningen omdat het gasveld belangrijk is voor heel Europa. Maar de uitdaging voor de toekomst is natuurlijk om ook nieuwe mogelijkheden te benutten, zoals biogas, schaliegas en, op termijn, groen gas. Daar is ongelooflijk veel van te maken.”

Van Hulst is niet bang dat Nederland op termijn niet meer mee zal tellen op het internationale energie toneel. De Groningse gasbel raakt immers leeg en je telt op het wereldtoneel alleen mee als je gas of olie produceert.

Over de olie- en gasvoorraden zegt van Hulst: “Mijn ervaring is dat projecties over toekomstige productie voortdurend worden bijgesteld in opwaartse richting. Ik ben wat dat betreft een optimist die gelooft dat met nieuwe technologieën er meer olie en gas kan worden gewonnen dan velen nu denken. Nederland is een groot land op energiegebied, maar helaas overheerst nog te vaak het calimerodenken.”

Schaliegas
De politieke animo in Nederland voor het winnen van schaliegas is miniem. De vraag kan daarom gesteld worden of Nederland wel een belangrijk energieland wil blijven.

Van Hulst is duidelijk over schaliegas: “In grote landen als de VS en China is men enorm enthousiast over schaliegas. Maar in Europa overheersen, Polen uitgezonderd, vooral pessimisme en een afwachtende houding. Hier worden potentiële problemen als waterverontreiniging tot hoofdverhaal verheven, terwijl de kansen naar de achtergrond verdwijnen.
Bij kansen denk ik onder meer aan het grote aantal banen dat de schaliegasindustrie kan scheppen. In de Verenigde Staten, waar de schaliegasindustrie tot een revolutie in de energiesector heeft geleid, is het een grote banenmachine. Er zijn de afgelopen jaren vele honderdduizenden banen gecreëerd dankzij schaliegas.”

Van Hulst vervolgt: “Ik vind het onbegrijpelijk dat Frankrijk het boren naar schaliegas bij wet heeft verboden. Ik hoop dat we dat in Nederland niet zullen doen. Er kleven problemen aan schaliegas en die moet je heel goed bekijken. We moeten het net zo doen als bij de gasboringen onder de Waddenzee. Dat was ook heel ingewikkeld, maar er zijn oplossingen gevonden om dat op een verantwoorde manier te doen. Daar zou de Energy Academy op de langere termijn ook aan kunnen bijdragen, aan een betere acceptatie van nieuwe technologieën.
De marketing in de energiesector is over het algemeen ontzettend slecht. Dat ligt voor een groot deel aan de sector zelf. In de mediamaatschappij waarin wij leven, moet je voortdurend uitleggen wat je aan het doen bent en waarom.
Ik heb overigens wel de indruk dat er politieke wil is om Nederland als energieland te blijven ontwikkelen.
Zo stelde het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie al € 6 miljoen beschikbaar in het kader van de Green Deal. Ook de Provincie en de stad Groningen steunen ons financieel.”

Nieuwe mogelijkheden
“We moeten nieuwe mogelijkheden benutten zoals biogas, schaliegas en groen gas. Daar is ongelooflijk veel van te maken.” Het is te hopen dat het EAE onder leiding van Noé van Hulst deze nieuwe mogelijkheden goed weet te promoten en dat  het doemdenken in Nederland over schaliegas wordt omgezet naar objectieve waarneming.