De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-78 Nuon wil biomassacentrale bouwen in Arnhem maar de MER is allesbepalend

Nuon wil biomassacentrale bouwen in Arnhem maar de MER is allesbepalend

Maandag 12 maart 2012

Nuon heeft bij de provincie Gelderland een startnotitie ingediend voor de bouw van een biomassacentrale op het industrieterrein Kleefse Waard bij Arnhem. De nieuwe centrale is bedoeld ter vervanging van de 20 jaar oude gasgestookte gasturbinecentrale die het energiebedrijf daar nu heeft staan.
De bouw is echter afhankelijk van de goedkeuring van de Milieu Effect Rapportage, MER. In de nabijheid liggen Nederlandse en Duitse Natura 2000 gebieden die nogal ovelast kunnen krijgen van een verhoogde stikstofuitstoot door de centrale. Het is dus nog niet zeker of de bouw van de biomassacentrale doorgang kan vinden.

Een Nuon woordvoerder zegt dat het de intentie van Nuon is om de bestaande WKC-installatie te vervangen door een biomassacentrale. Uit het onderzoek dat Nuon nu gaat doen moet blijken of het plan financieel, economisch en ook procedureel haalbaar is.
Nuon wil voor eind 2013 een besluit nemen welke optie er wordt gekozen.
Als er toestemming komt voor de bouw van de centrale dan moet die in 2016 in gebruik worden genomen.

Omgevingsvergunning

Een belemmering voor de bouw van de nieuwe centrale zou de vereiste omgevingsvergunning kunnen zijn. Nuon meldt in de startnotitie een uitgebreide Mer-procedure te zullen doorlopen “aangezien significante effecten op zowel Nederlandse als Duitse Natura 2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie niet op voorhand uit te sluiten zijn”. Het feit dat er op dezelfde plaats nu ook al een energiecentrale in bedrijf is, houdt volgens Nuon niet automatisch in dat de biomassacentrale er dus ook wel zal mogen komen.
Nuon geeft aan dat vooral de aanvoer over de weg van de vereiste biomassa een punt zou kunnen zijn waarover eventuele tegenstanders van het plan zouden kunnen vallen.

Biomasa

Nuon verwacht dat de centrale jaarlijks 165.000 ton biomassa zal verbuiken (maximaal 500 ton per dag). Nuon zegt dat het de bedoeling is zoveel mogelijk houtsnippers te gebruiken uit de directe omgeving, zoals Nuon bij de biomassacentrale bij Lelystad gebruik maakt van tuinafval uit de omgeving.

Vermogen

Nuon geeft voor de biomassacentrale een thermisch vermogen op van maximaal 26 MWth (stoom en stadswarmte) en een elektrisch vermogen van 8 MW. De brandstof input zal maximaal 40 MW zijn, bij een rendement van 85%. De biomassacentrale zal zorgen voor de basislast. Een hulpketel van circa 55 MWth is voorzien om de piek op te vangen bij een grotere warmtevraag in de winterperiode. De bestaande WKC wordt gehandhaafd als noodvoorziening.

De bouw van de nieuwe centrale sluit volgens Nuon aan op de vraag naar stoom bij bedrijven op het industrieterrein Kleefse Waard en naar stadswarmte in Arnhem. De elektriciteit zal ook worden geleverd aan naburige bedrijven en aan het distributienet van Alliander.