De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-81 Duitsland stoot meer CO2 uit sinds sluiting 7 kerncentrales

Duitsland stoot meer CO2 uit sinds sluiting 7 kerncentrales

Vrijdag 16 maart 2012

Sinds de sluiting van 7 kerncentrales in Duitsland, vorig jaar maart, stoot Duitsland per opgewekte Kilowatt-uur vier procent méér CO2 uit.
Het is duidelijk dat de energie transformatie van kernenergie en fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie in Duitsland niet werkt en een negatieve invloed heeft op het klimaat.
In plaats van minder CO2 per Kilowatt-uur uit te stoten, stoot Duitsland méér uit.
Het beste advies aan Bondskanselier Merkel om de CO2 uitstoot direct te verminderen zou dan ook zijn: zet onmiddellijk alle windmolens stil.

Na het sluiten van zeven kerncentrales in Duitsland heeft de Bondsregering  een nieuwe energiepolitiek geïntroduceerd die de nadruk legt op ontwikkeling en bouw van duurzame energie zoals zonne- en windenergie. Omdat de ontwikkeling van nieuwe hernieuwbare energie tientallen miljarden Euro’s kost, ligt de nadruk nu vooral op het zoveel mogelijk windmolens plaatsen.

Een deel van het tekort van 23 procent aan elektriciteit dat ontstond door het sluiten van de 7 kerncentrales werd ondervangen  met geïmporteerde stroom.  Atoomstroom uit Frankrijk en Tsjechië en fossiele stroom uit Oostenrijk die met een verouderde oliegestookte centrale wordt opgewekt. De totale hoeveelheid  geïmporteerde stroom in 2011 bedroeg ruim 5 TeraWatt-uur.
Ook werden snel wat oude bruinkoolcentrales uit de mottenballen gehaald en geactiveerd.

Het jaarverslag “Energieverbruik in Duitsland in 2011” bevestigt dat Duitsland een moeilijke tijd tegemoet gaat in het verminderen van zijn aandeel in de CO2 uitstoot na het sluiten van alle kerncentrales in 2022.
Ondanks een lager energieverbruik van 5 procent in 2011 is de CO2 uitstoot per opgewekte Kilowatt-uur met 4 procent gestegen.
Het verbruik aan bruinkool steeg met 4 procent naar 53.5 miljoen ton, hernieuwbare energie, zon en wind, steeg 4.1 procent.
De productie van elektriciteit uit bruinkoolcentrales steeg  met 25 procent.
Het verbruik aan biobrandstoffen daalde met bijna 10 procent.

Energieverbruik in Duitsland in 2011
Het energieverbruik in Duitsland in 2011

De verhoging van de CO2 uitstoot wordt toegeschreven aan het feit dat de integratie van de duurzame energie met het bestaande openbare elektriciteitsnet een ongunstige invloed heeft op het rendement van de conventionele centrales. De conventionele centrales moeten zich namelijk voortdurend aanpassen op basis van het grillige aanbod van duurzame energie.
De afgelopen winter, met de februari kou, ontsnapte Duitsland aan een grote stroomonderbreking. Twee nieuwe kolengestookte elektriciteitcentrales in Neurath, Noord-Rijnland-Westfalen, waren op dat moment aan het proefdraaien maar werden snel aan het openbare net gekoppeld. De 2100 Megawatt waren op dat moment meer dan welkom.

Problemen doemen op
Zoals deze website hier en hier al eerder meldde, doemen grote problemen in de elektriciteitsvoorziening op.
De twee grootste energiebedrijven in Duitsland, RWE en E.on en netbeheerder Tennet hebben enkele weken geleden aangekondigd  dat ze de ontwikkeling van nieuwe windparken opschorten. Ze bouwen nog wel de in aanbouw zijnde windparken af.
In het jaarverslag 2011 van E.on staat dat het bedrijf in 2011 € 146 miljoen minder investeerde in duurzame bronnen. Zo daalden de investeringen in zonne- en windenergie met 11 procent.
Het sprookje dat duurzame energie werkgelegenheid schept loopt ook ten einde want volgens de directie van E.on worden als gevolg van de tegenvallende resultaten en bezuinigingen  11.000 medewerkers ontslagen, waarvan 6000 in Duitsland.

Afschaffing subsidie op PV installaties
Duitsland gaat de subsidie op PV systemen afschaffen. Daartoe werd in maart 2012 de tweede stap gezet met een verlaging van de subsidie van 30 procent. In 2017 zal de subsidie volledig afgeschaft zijn.
De komende tien jaar moet Duitsland nog wel bijna € 120 miljard aan subsidie aan de eigenaren van PV installaties uitkeren.