De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-86 Schaliegas zorgt volgens Shell voor energierevolutie

Schaliegas zorgt volgens Shell voor energierevolutie

Zondag 18 maart 2012

De stijgende Amerikaanse olie- en gasreserves, die worden gewonnen uit leisteen en diepwaterbronnen en de recente ontdekkingen in het noordpoolgebied, dragen aanzienlijk bij aan de wereldwijde energiezekerheid, aldus Shell Topman Peter Voser tijdens een presentatie in de VS vorige week. Volgens hem is het veelbesproken fracken een beproefde technologie, de gerapporteerde problemen het gevolg van slecht ontworpen boorputten.

De extra reserve, met name onconventioneel aardgas als schaliegas, “heeft de wereldwijde energie dynamiek reeds doen veranderen”, stelt Voser, eraan toevoegend dat de hoeveelheid olie die door het westelijk halfrond wordt geïmporteerd de komende tien jaar met ruim vijftig procent zal afnemen.

Economisch herstel

De toename van de Amerikaanse energiereserves dragen volgens hem tevens bij aan het economisch herstel van de Verenigde Staten door het creëren van banen, een daling van de energiekosten en stimulering van industrieën als de chemiesector.

De exploitatie van onconventionele bronnen kent echter een aantal uitdagingen, waaronder de kritiek op de techniek van hydraulisch fracken, waarbij onder andere chemicaliën in het gesteente wordt gespoten om het gas te kunnen winnen. Milieuactivisten zijn van mening dat de methode de watervoorziening besmet en broeikasgassen genereert als gevolg van het weglekken van methaan.

Volgens Shell is fracken veilig

Volgens de Shell-bestuurder is fracken veilig en is de methode reeds tientallen jaren getest. Als er wel sprake was van onvolkomenheden was dit volgens hem het resultaat van slecht ontworpen putten. Wanneer een put goed wordt ontworpen en gebouwd,  is er geen sprake van grondvervuiling.’Feit is dat hydraulisch fracken in de VS al meer dan 1,1 miljoen keer is gedaan de afgelopen zestig jaar. Geraporteerde incidenten met drinkwater zijn zeldzaam.’

Peter Voser stelt dat hij de oproep van de Amerikaanse president Barack Obama deelt om de details van de chemicaliën die bij het fracken worden gebruikt bekend te maken. De bestuurder meldt in de Verenigde Staten op vrijwillige basis de informatie openbaar te zullen maken, voor zover dit is toegestaan in leverancierscontracten.

Voser benadrukt dat de sector de zorgen over het mogelijk weglekken van methaan “serieus dient te nemen”. Hij benadrukt echter dat sommige studies omtrent de uitstoot van broeikasgassen “sterk overdreven” zijn, waarbij de maatregelen die bedrijven hebben genomen om de uitstoot tegen te gaan worden genegeerd, aldus Voser. Ook concludeert hij dat “het duidelijk is dat er meer onderzoek gedaan moet worden en er meer harde data nodig zijn om de effecten van het vrijkomen van methaan te begrijpen.”

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De redactie voegt eraan toe dat de inwoners en vooral de politiek in Boxtel misschien wat genuanceerder in hun oordeel over schaliegas hadden moeten zijn.

Men heeft zich kennelijk door de misleidende film Gasland van Josh Fox laten leiden.

In plaats van overleg met de diverse betrokken partijen werden de hakken in het zand gezet met het gevaar (voor de inwoners en politiek van Boxtel) dat de overheid straks ingrijpt en Boxtel buiten spel staat.