De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-87 Duitsland investeert 200 miljard euro in duurzame energie

Duitsland investeert 200 miljard euro in duurzame energie

Maandag 19 maart 2012

Duitsland steekt als alternatief voor gesloten kerncentrales de komende tien jaar tweehonderd miljard euro in haar grootschalige duurzame energieprogramma. Zo worden er onder meer grootschalige windparken gerealiseerd aan de Noordzee en de Baltische Zee, een gebied dat zes keer zo groot is als de stad New York.

5000 nieuwe windmolens

Het programma houdt in dat er vijfduizend nieuwe turbines moeten worden geïnstalleerd op een gebied van in totaal vijfduizend vierkante kilometer. Dat heeft tot gevolg dat er 4.500 kilometer aan nieuwe elektriciteitslijnen getrokken moeten worden om de parken te verbinden met het bestaande energienet. De netbeheerders moeten hun netwerken moderniseren om het fluctuerend aanbod van duurzame energie af te stemmen op de energiestroom van kolen en nucleaire energie.

Het ministerie van Milieu heeft als doel om in 2020 35 procent van haar energie duurzaam op te wekken. In 2011 was dit aandeel nog twintig procent. Minister Norbert Röttgen van Milieu, wil 25 duizend megawatt aan nieuwe windenergie capaciteit installeren aan de Noordzee en aan de Baltische Zee. De capaciteit is vergelijkbaar met 25 kerncentrales. Op dit moment wordt ongeveer tweehonderd megawatt aan windenergie gegenereerd.

Het ambitieuze duurzame energieprogramma van Duitsland zal effect hebben op de bestaande posities op de energiemarkt. Grote partijen zoals Suntech, de grootste zonnepanelenproducent ter wereld, en Vestas, de grootste maker van windturbines ter wereld zullen het nieuws toejuichen. Partijen zoals RWE en EO.N moeten diepe verliezen op hun balans accepteren doordat ze hun kerncentrales eerder hebben moeten sluiten. Of ze zullen een transformatie in hun investeringen moeten aanbrengen. Zo investeert E.ON, op dit moment de grootste producent van nucleaire energie, de komende vijf jaar zeven miljard euro in duurzame energie. Onder meer in een project van 1 miljard euro in een windpark aan de Duitse Noordzee (Amrumpark West). Het bedrijf Siemens levert voor dit project tachtig windturbines.

Geen alternatief

Er zijn ook risico’s verbonden aan de Duitse strategie. Zo zal er worden gewerkt met nieuwe technologieën die nog niet grootschalig getest zijn. Stephan Reimelt, CEO van General Electric Duitsland, noemt Duitsland ‘een groot energielaboratorium’. Reimelt: “Duitsland moet nu experimenteren met systemen die nog niet zijn toegepast. Er is consensus dat nucleaire energie moet verdwijnen, maar op dit moment is er geen duidelijk, technologisch alternatief”.

Onstabiliteit op Europese energienet verwacht

Claudie Kemfert, senior energie expert bij het DIW instituut, zegt dat door de transitie de energievoorziening onstabiel kan worden, met alle negatieve economische en sociale gevolgen van dien. Het heeft ‘shocks’ op de Europese energiemarkt tot gevolg. Doordat duurzame energie prioriteit krijgt op het energienet, zal bij veel wind en zon de afname van fossiele energie dalen. De eerste tekenen zijn hiervan al zichtbaar.  Zo sloot het Noorse Statkraft, een gascentrale in het Duitse Emden, vlakbij de Nederlandse grens, omdat de rendabiliteit is gedaald. De centrale draait nu volledig op biomassa. Asbjoern Grundt, vice-president bij Statkraft, zei dat er de afgelopen twee jaar sprake was van een negatieve marge en dat deze de komende drie jaar ook verwacht wordt.

Minister Röttgen houdt het erop dat deze transformatie voor het komende decennium de grootste uitdaging is voor Duitsland. Röttgen: “Het succes is afhankelijk of andere landen ons model overnemen of niet. Maar het gaat om innovatie. Als we hierin slagen, ontstaan er nieuwe, economische perspectieven”. Binnen Europa staat Duitsland overigens vijfde op het gebied van duurzame energie. In de landen Zweden, Oostenrijk, Spanje en Slovenie, die allen sterk leunen op hydro-centrales, is het aandeel duurzame energie hoger dan in Duitsland. Eind 2011 was er 53,8 gigawatt aan duurzame energie in Duitsland geïnstalleerd.

Windparken in Duitsland in het jaar 2007

Windparken in Duitsland in 2007
Windparken in Duitsland in 2007
(Klik op de afbeelding voor een vergroting)