De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-93 BioShape kapte unieke, zeldzame en onvervangbare boomsoort in Tanzania

BioShape kapte unieke, zeldzame en onvervangbare boomsoort in Tanzania

Donderdag 29 maart 2012

Vandaag staat er in Scientific American een artikel over twee vermoedelijk uitgestorven boomsoorten in Tanzania die jaren geleden herontdekt zijn maar daarna opnieuw zijn gekapt. Verblind door het vooruitzicht op miljoenen Dollars aan houtopbrengst werd één zeldzame soort door BioShape met de grond gelijk gemaakt.

Eén boom, de Erythrina schliebenii kende men uit 1930 toen er monsters van twee exemplaren bij met meer van Lutamba werden aangetroffen.
Jarenlang  leek het alsof de boomsoorten waren uitgestorven, maar in 2001 werd in een zijtak van de beschermde Namateule-Namatimbili bossen een exemplaar van de Erythrina schliebenii aangetroffen die in 2008 door BioShape is gekapt bij het bouwrijp maken van plantages voor de teelt van jatropha.

De Erythrina schliebenii in 2001
De Erythrina schliebenii zoals hij in 2001 op de plaats
waar nu de BioShape plantages staan door het WWF
werd gefotografeerd.
De boom is door BioShape in 2008 gekapt en het onkruid
op de verlaten plantages staat inmiddels meters hoog


De directie van BioShape heeft altijd ontkend dat ze waardevolle bomen kapte, maar nu ligt er een onweerlegbaar bewijs dat BioShape zich wel degelijk heeft schuldig gemaakt aan het kappen van zeldzame boomsoorten.

Deze website heeft er in een uitgebreid artikel twee jaar geleden al aandacht aan besteed. De redactie had namelijk zware kritiek op het feit dat BioShape in de directe nabijheid van een beschermd tropisch bos, het Namateule-Namatimbili oerbos een plantage aanlegde, waarbij grote hoeveelheden bos werden gekapt.
Daarbij werd niet op een kubieke meter zeldzaam tropisch hardhout gekeken. BioShape kapte onder meer in grote getale de beschermde boomsoort Mpingo.

Volgens de directie van BioShape in overleg met leden van het Mpingo Conservation Program, maar de directeur van het MCP verklaarde tegenover een lid van de redactie van fibronot.nl dat hij slechts 1 keer met Hermans, de CEO van BioShape had gesproken en dat in dat gesprek nooit toestemming was gegeven voor het op grote schaal kappen van Mpingo bomen.
Hermans had toestemming om slechts een enkel exemplaar te kappen dat toevallig in de weg zou kunnen staan, maar niet hele bosgebieden vol.

Kennelijk zag de CEO van BioShape deze toezegging als een vrijbrief om massaal aan het kappen te gaan. Zo massaal dat BioShape er zelfs de grootste zagerij van zuid oost Tanzania voor bouwde waar de zaagmachines tienduizenden kubieke meters tropisch hardhout zaagden dat in stukken gezaagd naar een timmerwerkplaats in Arusha, 700 km verder werd getransporteerd om er tot exclusieve meubelen  te worden verwerkt die uiteindelijk in Nederland in een lampenzaak in Neer werden verkocht.
Advocaten in Tanzania die ex werknemers van BioShape Tanzania bijstaan hebben vorige maand verklaard dat BioShape er alleen maar op uit was om zoveel mogelijk kostbaar hout te kappen en dat het kweken van jatropha slechts bijzaak was.

Behalve dat BioShape zich te buiten ging aan het illegaal kappen van tropische bossen, kapte BioShape en passant ook nog een uniek en onvervangbare soort, de Erythrina schliebenii.