De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-129 Ministerie van EL&I waarschuwt Typhoon Offshore

Ministerie van EL&I waarschuwt Typhoon Offshore

Dinsdag 22 mei 2012

De redactie van deze website volgt de geschiedenis rondom Typhoon op de voet. Bij het bedrijf voeren ex managers van het failliete Econcern de scepter. We hebben er zelfs een apart dossier voor gemaakt waar alle artikelen rond Typhoon zijn samengebracht.
De redactie neemt met instemming kennis dat nu ook het ministerie wakker wordt en Typhoon de duimschroeven aandraait. Het ministerie heeft Typhoon Offshore tot haast gemaand bij de naleving van de tendervoorwaarden die gelden voor de ontvangen miljardensubsidie voor het windpark Gemini (600 MW), ten noorden van Schiermonnikoog.

Typhoon Offshore moet voor de ontwikkeling van het windpark met bankgaranties over de brug komen, maar verzuimt dit tot nu toe. Dit verbaast de redactie van Fibronot.nl niets. Het lijkt er op dat het management van Typhoon het eerlijk zaken doen niet tot standaard heeft verheven.
Dat maakt banken en investeerders huiverig en is er de oorzaak van dat Typhoon noch voor de beide Gemini windparken, noch voor het afgeven van een bankgarantie, investeerders kan vinden.

Het ministerie van EL&I heeft Typhoon om opheldering gevraagd en zegt desgevraagd dat wanneer Typhoon niet heel snel met een bankgarantie komt het zich zal beraden op stappen tegen Typhoon. Dat kan volgens de redactie van Fibronot.nl betekenen dat Typhoon kan fluiten naar de verleende subsidie van ongeveer € 4,5 miljard. Het staat voor ons vast dat Typhoon in dat geval failliet zal gaan, een mogelijkheid waar we overigens in eerdere artikelen al op gewezen hebben.

De managing director van Typhoon, van der Heijden zegt dat deze zaak iets is tussen Typhoon en het ministerie van EL&I, en zwijgt verder in alle talen.

We hebben de indruk dat Typhoon het water tot aan de lippen staat.

Oorspronkelijk had Typhoon Offshore als ontvanger van de subsidie (maximaal € 4,4 miljard) met een bankgarantie als financiële onderbouwing van het offshore windinitiatief moeten komen binnen acht weken nadat de Europese Commissie groen licht gaf voor het project. Dat was eind 2011. Typhoon Offshore leverde de bankgaranties in de eerste maanden van dit jaar niet aan en EL&I verleende “enkele weken” uitstel, met half mei daaraan gekoppeld als nieuwe deadline.
Die deadline is nu verlopen.

Enkele weken geleden zei de managing director van Typhoon dat de voorbereidingen voor de bouw van het windpark goed verlopen.
Dat betwijfelen wij.

Eerst wordt de leverancier voor de 120 windturbines, BARD, aan de kant gezet en ingeruild voor Siemens, die nu 150 windmolens mag leveren.
Deze ruil betekent wel dat de hele infrastructuur zoals die eerst was ontworpen nu opnieuw moet worden ontworpen. Zonder kant en klaar plan is er niet één bank of investeerder bereid geld in dit oeverloze project te steken.

Typhoon stelde toen in exclusieve onderhandelingen te zijn met twee beoogde kopers van een belang van 75% in het project. HVC houdt in dat geval 15% eigendom en Typhoon 10% -waarvan mogelijk in latere fase een deel wordt doorverkocht.

Onze indruk is dat wanneer Typhoon niet binnen een maand met een bankgarantie komt, het over en uit is.

De bouw van beide Gemini windparken, bestaande uit Buitengaats en Zee Energie, van allebei 300 MW moet voor 1 augustus 2013 starten.