De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2012-130 EU wil snel einde aan zon- en wind subsidie in lidstaten

EU wil snel einde aan zon- en wind subsidie in lidstaten

Woensdag 23 mei 2012

De kosten voor de uitbreiding van hernieuwbare energie worden op termijn onbetaalbaar. De Europese Commissie streeft nu naar een snelle afschaffing van subsidieprogramma’s voor zonne- en windenergie in de lidstaten. EU Energie Commissaris Günther Oettinger zal dit strategisch document begin volgende maand in Brussel aan de Europese Commissie aanbieden.
Oettinger geeft daarmee de Duitse regering steun aan haar plan om de subsidie voor zonne-energie op termijn af te willen schaffen. Dit plan stuitte op weerstand in de Bundesrat, de Duitse Eerste Kamer, maar zal volgens waarnemers de uitvoering ervan niet vertragen.

De uitbreiding en vooral de markt van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie zijn veel sneller dan verwacht gegroeid, zo staat in de strategienota van Oettinger. Zo zijn de kosten van fotovoltaïsche systemen binnen vijf jaar met ruim de helft gedaald en de kosten voor de bouw van windparken op zee zijn sinds 208 met 12 procent gedaald.

In het licht van deze ontwikkelingen moeten de lidstaten hun subsidie-programma’s zo snel mogelijk beëindigen.

Het risico bestaat, volgens commissaris Oettinger dat bedrijven meer zouden worden gecompenseerd dan nodig is. De scherpe daling van de kosten van de vele nieuwe energiebronnen en de gelijktijdige groei van zonne- en windenergie zou de kosten voor de belastingbetalers fors hoger maken. De energiekosten zijn voor veel mensen nu al onaanvaardbaar hoog geworden, zeker in de huidige moeilijke economische situatie.

De prijzen voor zonne- en windenergie installaties moeten daarom zo snel mogelijk aan een vrije marktwerking worden overgelaten.

De EU wil niet alle subsidies afschaffen. Zo moet de subsidie op niet commercieel levensvatbare energiebronnen zoals aardwarmte voorlopig blijven bestaan.

De Europese Commissie zegt in het strategisch document ook te streven naar een harmonisatie van alle nationale subsidie-systemen. De EU heeft al langere tijd kritiek op het naast elkaar bestaan van verschillende ondersteunde systemen gedurende een lange tijd. Dit leidt tot inefficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de EU, omdat ze nu niet ontwikkeld worden op de plaats die er het meeste voor geschikt is.

In plaats van de ontwikkeling van de zonne-energie in Noord Europa te bevorderen wil de EU juist de financiering van de uitbreiding van haar zonne-energie programma in zonnige landen zoals Griekenland bevorderen. Met name wordt in het EU document het Helios project genoemd. Dit project beoogt een zonnecentrale in Griekenland te bouwen ter waarde van minstens € 25 miljard.

De energie die door dit soort projecten wordt opgewekt mag door de landen in Noord Europa worden meegenomen in hun nationale doelstellingen.

De bondsregering in Duitsland heeft zich steeds tegen een Europese gecoördineerde actie uitgesproken, want dat zou grote consequenties voor de Duitse Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) en het Feed in tarief.
Ondanks alle symboliek en lippendienst door de coalitie van Merkel ter ondersteuning van zonne- en windenergie verlaagde de Duitse regering vorige maand de subsidie op zonne-energie met 30 procent om deze in 2017 helemaal te beëindigen. Het is duidelijk dat de Duitsers ook snel van deze geldverslindende subsidies af willen.

Zelfs met de honderden miljarden subsidies voor zonne-energie is Duitsland er niet in geslaagd van zonne-energie een succesverhaal te maken.
De massale fabricage van zonne-modulen in Duitsland is verpletterd door de concurrentie uit Azië met als gevolg dat tientallen Duitse fabrikanten van zonnecellen en modules failliet zijn gegaan ten koste van duizenden arbeidsplaatsen.

Wat er ook gebeurt, één ding is zeker, Europa begint te beseffen dat groene energie niet is wat ooit beloofd is dat het zou worden.
Als eventuele toekomstige coalities in Den Haag daar aan denken en er ook naar handelen dan is er weer wat gewonnen.

Overigens beweren bronnen in Den Haag dat Rutte van het nieuwe EU document  geweten zou hebben en om die reden snel even de 12 procent subsidieregel voor zonnepanelen per 1 juli in het leven heeft geroepen om steun te kopen in het ESM debat.

De demissionair Minister President vergeet wellicht dat energie voor veel huishoudens een ondraaglijke last is geworden vanwege de ontelbare belastingen om het subsidie festijn te kunnen vieren.
Op EU niveau heeft men dit al door.

Verstandige kiezers die het beu zijn links en rechts subsidies voor wind- en zonne- energie te moeten betalen zullen op 12 september ongenadig afrekenen met de partij van onze demissionair Minister President.