De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-003 Weigering windmolens Steenwijkerland terecht

Weigering windmolens Steenwijkerland terecht

Donderdag 3 januari 2013

De gemeente Steenwijkerland hoeft niet terug te komen op haar weigering om een bestemmingsplan vast te stellen voor Windmolenpark Scheerwolde. De Raad van State heeft een hoger beroep van energiebedrijf Raedthuys uit Enschede ongegrond verklaard.

Na gemeente en provincie heeft nu ook Nederlands hoogste bestuursrechter een definitieve streep gehaald door de bouw van vier windmolens bij Scheerwolde. De Raad van State besliste gisteren dat Steenwijkerland uiteindelijk terecht weigerde een bestemmingsplan vast te stellen voor Windmolenpark Scheerwolde.

Het hoger beroep dat energiebedrijf Raedthuys uit Enschede vorig jaar november aantekende tegen dit ‘nee’ werd ongegrond verklaard. Raedthuys is al jaren bezig om langs de Scholtensloot in polder Gelderingen ten noordoosten van Scheerwolde windturbines te plaatsen. Het bedrijf trok hierbij samen op met melkveehouder Toon van Galen die de nodige (bouw)grond beschikbaar stelde. Al meer dan twintig jaar geleden probeerde de agrariër samen met enkele collega’s een windparkje van de grond te tillen. In 2000 bracht hij een plan voor zeventien molens in procedure, maar na veel verzet werd dit teruggebracht naar vier turbines met een ashoogte van 105 meter. Al die tijd gaf de gemeente de indruk dat het sterk afgeslankte windmolenpark haalbaar was. “Vele jaren was de gemeenteraad vóór, maar burgemeester en wethouders tegen. Pas in 2011 draaide dit om en stemde de gemeenteraad tegen een bouwvoorstel van het college”, verzuchtte Van Galen tijdens de Raad van State-behandeling op 12 november vorig jaar.

Hij en Raedthuys vinden dat de gemeente het vertrouwensbeginsel schond omdat de raad in december 2004 officieel toezegde planologische medewerking te verlenen. “Dit werd drie jaar later zelfs nog eens bevestigd met het besluit de bestemmingsplanprocedure voor het windmolenpark voort te zetten. “Op basis hiervan zijn ook al investeringen gedaan”, zo klaagden Raedthuys en Van Galen bij de bestuursrechter. Die oordeelde echter dat de windmolens inderdaad in strijd zijn met de Beleidsnotitie Windenergie. Hierin zijn twee andere locaties aangewezen als potentieel geschikt voor windmolens. “Een windpark bij Scheerwolde is bovendien strijdig met het Landschapsontwikkelingsplan, waarin vastgelegd is dat ter plaatse de openheid van het gebied moet worden behouden en versterkt.”

Lees hier de uitspraak van de Raad van State

Zie ook ons artikel van 9 november 2012  Geen windmolens bij nationaal park Weerribben

Lees ook het artikel in de Stentor van 5 april 2011  ‘Doe mij maar een windmolen in de tuin

Vraag:

Als er geen subsidie op windmolens zou bestaan, zouden van Galen, Raedthuys en al die anderen die ook zo graag een molen in de achtertuin willen, ook jaren zijn doorgegaan met procederen?
Er zijn legio gevallen bekend van agrariërs die hun beroep aan de wilgen hebben gehangen om van 1 of meerdere windmolens op hun land rijkelijk kunnen leveren dankzij de subsidie die op de onrendabele kWh top wordt verstrekt.

We hebben de stellige overtuiging dat wanneer er geen subsidie meer wordt verstrekt er niemand meer voorop de krant wil staan omdat hij zo graag uit ideologische overwegingen een windmolen op het erf wil hebben.