De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-004 Fracking nader toegelicht

Fracking nader toegelicht

Donderdag 3 januari 2013

Weinigen kennen de NOGEPA.  NOGEPA staat voor de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. NOGEPA is in 1974 opgericht en vertegenwoordigt de bedrijven die in Nederland vergunningen hebben om gas of olie op te sporen en te winnen. Zowel op land als op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel van NOGEPA is om olie en gasvoorraden zo efficiënt, veilig en milieubewust mogelijk uit de Nederlandse bodem te winnen.

Schematische doorsnede boorput

Schematisch overzicht van verbuizing en cementering van een boorput.
(Klik op de afbeelding om te vergroten)

Exact dezelfde techniek die al tientallen jaren in Nederland veilig wordt gebruikt wordt ook toegepast bij het boren naar schaliegas.

Fracking is een techniek die erop is gericht om de doorlatendheid (permeabiliteit) van een olie- of gasreservoir te vergroten, zodat olie en/of gas beter toestromen naar de boorput. Door fracking kan meer aardgas worden gewonnen uit bestaande reservoirs waar de productie zonder fracking zou worden gestaakt. Ook kunnen nieuwe reservoirs in productie worden genomen, waar zonder toepassing van deze techniek winning technisch en economisch niet haalbaar zou zijn. Dit sluit aan bij de overheidsdoelstelling om zo veel mogelijk aardgas uit de Nederlandse bodem te halen, zodat het volle potentieel aan aardgas-voorraden wordt benut.

NOGEPA heeft een fact sheet gemaakt over fracking met aandacht voor de bij dit proces gebruikte chemicaliën, eigenschappen, risicobeheersing en regelgeving verbonden aan het gebruik van deze stoffen.

Het fact sheet bevat een nadere toelichting op de wijze waarop fracking activiteiten worden uitgevoerd. Wat is het, welke chemicaliën worden gebruikt, etc. Bij fracking activiteiten wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is (niet alleen REACH). Blootstelling van personeel aan chemicaliën wordt voorkomen door toepassing van voorschriften op het gebied van de arbeidshygiëne. Het risico dat de door fracking aangebrachte scheuren in het reservoir zouden doorbreken naar grondwater voerende lagen is praktisch uitgesloten.

Tot nu toe zijn er in Nederland ruim 200 putten waar fracking is uitgevoerd, zowel op land als op zee. Geen van deze fracking activiteiten heeft geleid tot negatieve consequenties. In de periode 2007-2011 werden 22 fracks uitgevoerd, 9 op landlocaties en 13 offshore.

Download hier het Fact Sheet: fracking nader toegelicht

Lees ook eens ons Dossier Schaliegas