De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-005 Windparken contra vogels en vleermuizen

Windparken contra vogels en vleermuizen

Vrijdag 4 januari 2013

De schokkende gevolgen voor de vogel- en vleermuizen stand  dankzij hernieuwbare energie

De levensduur van windmolens is volgens een recente wetenschappelijke studie in Engeland slechts de helft dan altijd door windmolenbouwers wordt gezegd. Gedurende deze korte levensduur richten ze veel schade aan. Windmolens verwoesten grote populaties zeldzame vogels en vleermuizen over de hele wereld. Een aantal zeldzame soorten wordt zelfs met uitroeiing bedreigd door de aanwezigheid van windmolens.

De meeste milieu activisten willen er echter niets van weten. Omdat ze zo wanhopig bezig zijn te geloven in duurzame energie verkeren ze in een staat van ontkenning.

Het lijkt er inmiddels op dat, in ieder geval gedurende deze eeuw, hernieuwbare energie een veel grotere bedreiging vormt voor vogels en vleermuzen dan klimaatverandering.

Een hoogleraar biologische en humane wetenschappen aan de Universiteit van Oxford geeft ook college Ecologie en Natuurbehoud. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de omstandigheden voor het milieu langs verschillende lange en drukke spoorbanen in Engeland.

Ten aanzien van hernieuwbare energie had hij een neutrale opstelling, maar gezien de schade die op de natuur wordt aangericht door windenergie, waterkracht, biobrandstoffen en getijdenenergie is zijn mening over hernieuwbare energie veranderd.
Milieu activisten die dit soort projecten steunen doen dit om ideologische redenen, zonder enige vorm van wetenschap in hun achterhoofd. Ze sporen ons zelfs aan om dit soort technologieën te bespoedigen, terwijl windenergie één van de meest destructieve technologieën is.

Dode vleermuis bij windmolen

Dode vleermuis bij windmolen

Elk jaar worden er in Spanje tussen de 6 en 18 miljoen vogels en vleermuizen door windmolens gedood. Windmolens doden ongeveer twee keer zoveel vleermuizen als vogels, wat neer komt op ongeveer 110 tot 330 vogels per windmolen per jaar en 200 tot 670 vleermuizen per windmolen per jaar. Deze cijfers zijn nog conservatief in vergelijking met het aantal dode vogels per turbine per jaar in Duitsland, 309 dode exemplaren en in Zweden, 895 dode exemplaren.

Omdat veel windfarms gebouwd worden op hooglanden en heuveltoppen waar veel thermiek heerst doden ze daar een onevenredig groot aantal roofvogels. In Australië wordt de Tasmaanse wigstaartarend met uitsterven bedreigd door aanvaringen met windmolens.
In Noord Amerika doden windmolens tienduizenden roofvogels waaronder steenarenden en het nationale symbool van de VS, de zeearend. In grote delen van Spanje wordt de aasgier bedreigd evenals de vale gier waarvan er in enkele jaren tijd ruim 400 door windmolens zijn gedood.
Noorse windmolens doden meer dan tien zeearenden per jaar en de bevolking van het eiland Smøla is zwaar getroffen door de aldaar gebouwde windmolens waarvan de bouw werd afgeraden door ornithologen.

Niet alleen roofvogels en vleermuizen zijn de dupe. In de VS bijvoorbeeld worden in windparken die bij de Grote Meren zijn gebouwd grote aantallen trekkende zangvogels gedood. In offshore windparken in de Atlantische Oceaan worden zeevogels als de Noordse pijlstormvogel bedreigd.
Wat dat betreft zijn offshore windparken net zo bedreigend voor vogels als windmolens op het land en vormen een toenemende bedreiging voor zeevogels en trekvogels en ze verminderen het leefgebied voor zeevogels als de zwarte eend en de eidereend.

Een dode rode wouw

Een dode rode wouw bij een windmolenpark in Engeland nadat hij een klap van een wiek van meer dan 220 km/u te verwerken kreeg

Er is wel gesuggereerd dat vogels zich snel zullen aanpassen aan de turbinebladen, maar het vermogen om je aan te passen vergaat je als vogel snel als de uiteinden van een wiek met een snelheid van meer dan 200 km/u een einde aan je leven maken.
Vogels vliegen al miljoenen jaren ongehinderd door de lucht en het is een misvatting te veronderstellen dat ze nu even binnen een jaar een alternatief vinden om windparken te omzeilen.

De rode wouw hier links op de foto was in de jaren ´90 van de vorige eeuw in Engeland nagenoeg uitgestorven. Een succesvol programma om de vogel sinds 1995 te herintroduceren wordt in sneltreinvaart afgebroken door windparken die deze mooie roofvogels bij bosjes om zeep helpen.

De grootste bedreiging voor vogels en vleermuizen zijn dus de windmolens.
Een recente studie in Duitsland door het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research toonde aan dat bij windmolens aangetroffen dode vleermuizen afkomstig waren van plaatsen die op meer dan 1000 km van de windmolens lagen. Dat zou betekenen dat Duitse windmolens die naar schatting volgens een studie meer dan 200.000 vleermuizen per jaar doden, een slachting veroorzaken onder vleermuis populaties in het hele noordoostelijke deel van Europa.
In de VS geeft een onderzoek aan dat er 70 vleermuizen per geïnstalleerde megawatt sterven. Met de ruim 40.000 MW aan geïnstalleerd vermogen in de VS en Canada betekent dat niets minder dan een jaarlijkse dodentol van ongeveer 3 miljoen vleermuizen.

Ook in Nederland

Niet alleen in het buitenland doen zich problemen voor bij vleermuizen.
Op de laatste dag van 2012 werd bekend dat de rechter in Breda kritiek heeft geuit op de verleende milieuvergunningen van het windmolenpark Heijningen. Een uitspraak die zeker gevolgen zal hebben voor de bouw van nieuwe windmolenparken.
Zie:  Vleermuizenleed door windmolens

Waarom is het grote publiek zich niet bewust van dit mondiale en nationale bloedbad?
Ten eerste omdat de windindustrie grote moeite doet om alle vogelaanvaringen te bagatelliseren en zelfs de dodelijke slachtoffers bij de windmolens weg haalt om te voorkomen dat het publiek wakker wordt geschud.
Zo wordt een aantal van enkele tientallen dodelijke vogelaanvaringen met offshore windmolens afgedaan met de opmerking dat er in het verkeer meer vogels om het leven komen.
Maar owee zodra een schip op de Noordzee wat olie verliest en er een paar met olie besmeurde vogels op Texel worden opgevangen en schoongemaakt. Dan is  het wereldnieuws en verschijnen de met olie besmeurde vogels in alle Nederlandse journaal uitzendingen. Dan is elk vogel leven er één. Terecht, maar laat dan ook de dode vogels zien die bij windmolens worden weggehaald.
Ten tweede omdat de obsessie voor klimaatverandering bij veel milieuactivisten zodanig groot is dat ze een oogje dichtknijpen.
Wat milieuactivisten ook niet inzien is dat de vogel- en vleermuis soorten die ze claimen door klimaatverandering te worden bedreigd, al meer dan 10 to 20 ijstijden hebben overleefd.
Klimaatverandering zal deze soorten niet bedreigen. Ze worden door milieuactivisten en de windmolenindustrie bedreigd.
Bron: The Spectator

Lees ook ons artikel Windindustrie is de meest corrupte en corrumperende industrie ter wereld