De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Top 10 gelezen vandaag

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-006 Productie biobrandstof leidt tot verhoging uitstoot broeikasgas

Productie biobrandstof leidt tot verhoging uitstoot broeikasgas

Zaterdag 5 januari 2012

Biobrandstof is minder goed voor natuur en milieu dan in brede kring wordt aangenomen. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. De productie van biobrandstof uit gewassen als koolzaad, tarwe en soja leidt waarschijnlijk zelfs tot een netto verhoging van de uitstoot van broeikasgas. Dat komt onder meer doordat de benodigde akkergrond, bemest met stikstofhoudende kunstmest, een deel van die stikstof weer uitstoot in de vorm van N2O, lachgas. En dat is een krachtig broeikasgas, dat lang in de atmosfeer blijft.

Die uitstoot is volgens recente berekeningen van onder anderen de Nederlandse Nobelpijswinnaar Paul Crutzen (Scheikunde, 1995) zo’n twee keer zo groot als tot nu toe in berekeningen als richtwaarde werd aangenomen. In het nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat in september moet verschijnen, worden volgens insiders de richtwaarden voor de N2O uitstoot bijgesteld.

EU streeft naar vervanging benzine door ‘hernieuwbare brandstoffen’

Biofuel, nee bedankt

Biofuel?
Niet zolang eigenaren van hun land worden beroofd en er massaal tropisch bos voor moet worden gekapt.

De Europese Unie streeft tot nader order naar 10 procent vervanging van benzine en diesel door “hernieuwbare brandstoffen” in het jaar 2020. Momenteel wordt biobrandstof in Nederland tot zo’n 5 à 7 procent bijgemengd in gewone brandstof.

Het basisidee achter biobrandstoffen was dat bij verbranding van alcohol uit bijvoorbeeld tarwezetmeel nooit méér CO2 in de atmosfeer kan komen dan de tarwe er tijdens zijn groei aan onttrok, dus dat de brandstof “CO2-neutraal” zou zijn. Maar dat is niet zo: de industriële productie van biobrandstof zelf kost veel energie en levert veel CO2-uitstoot op, evenals de energievretende productie van kunstmest. Ook het omzetten van weiland in akkerland levert extra CO2-uitstoot op. Nu komt daar dus nog de N2O kwestie bij.

De berekeningen van het energiegebruik en de broeikasgasuitstoot van biobrandstofproductie is zeer ingewikkeld; het is moeilijk om met alle factoren rekening te houden en vaak is onduidelijk hoe die gewogen moeten worden. Er wordt bijvoorbeeld nog nauwelijks rekening gehouden met verdringing van de voedselproductie door de teelt van voedselgewassen voor biobrandstof, en de extra bossen, savannen en graslanden die ervoor moeten worden ontgonnen. Ook dat zal extra CO2-uitstoot tot gevolg hebben.

Zie ook ons artikelen Oxfam Novib kraakt bijmengen biobrandstof af

Algenproductie voor biobrandstof niet duurzaam

en vooral deze Europese Unie wil grens gebruik biobrandstoffen en stop op subsidies

Opmerking van de redactie van Fibronot.nl

De heer Hermans had in Tanzania met zijn failliete bedrijf Bioshape ook zo’n vreemd biobrandstof project. Van alle kanten verkondigde Hermans aan wie het maar wilde horen dat zijn jatropha project CO2 neutraal zou zijn.

Op Fibronot.nl hebben we deze leugens van Hermans direct met de echte cijfers omtrent de CO2 uitstoot, doorgeprikt. Daaruit bleek dat het 80 tot 100 jaar duurt voordat je pas over CO2 neutraal mocht gaan nadenken.
Voor de rest leverde het al dan niet illegaal kappen van tropisch bos alleen maar duizenden tonnen CO2 uitstoot op. En dan hebben we het nog niet eens over de CO2 uitstoot die vrijkomt bij de productie van het kunstmest dat rijkelijk werd gebruikt.

Wat het NRC schrijft

De berekeningen van het energiegebruik en de broeikasgasuitstoot van biobrandstofproductie is zeer ingewikkeld; het is moeilijk om met alle factoren rekening te houden en vaak is onduidelijk hoe die gewogen moeten worden. Er wordt bijvoorbeeld nog nauwelijks rekening gehouden met verdringing van de voedselproductie door de teelt van voedselgewassen voor biobrandstof, en de extra bossen, savannen en graslanden die ervoor moeten worden ontgonnen. Ook dat zal extra CO2-uitstoot tot gevolg hebben.

hebben we op Fibronot.nl al drie jaar geleden uitgerekend en was verre van ingewikkeld.

Het probleem is dat niemand in die tijd, en zelfs nu nog niet, de echte cijfertjes wilde weten en er dus met een grote boog omheen liep. Men hield al dan niet bewust de cijfers buiten de berekeningen die de uitkomst negatief zouden beïnvloeden.
Op dezelfde manier als sommige klimaatwetenschappers cruciale data weglaten die hun berekeningen negatief zouden beïnvloeden waardoor het lijkt alsof de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, terwijl die in de praktijk al sinds 1997 nagenoeg gelijk is gebleven.

Belanghebbenden probeerden op die manier de argeloze burger zand in de ogen te strooien in de hoop dat ze verder konden met hun werkzaamheden.