De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-008 Lozen op stortplaats baart Apeldoornse politiek zorgen

Lozen op stortplaats baart Apeldoornse politiek zorgen

Woensdag 9 januari 2013

De lozingspijpen

De pijpen die illegaal het water in het Gat van Zevenhuizen lozen. Op 6 meter hoogte, halverwege het talud, verborgen tussen de braamstruiken. (Klik op de foto voor een vergroting)
Eigen opname Fibronot van 11 december 2012

De Partij voor de Dieren in Apeldoorn is bezorgd over het lozen van water door Vitens op een voormalige stortplaats bij de Koningin Juliana Toren. De PvdD-fractie betitelt dit als ‘onverantwoord handelen’ en stelt hier vragen over aan het College van B&W.

De Partij voor de Dieren reageert hiermee op publicaties in de pers over illegale waterlozingen in het zogenaamde ‘Gat van Zevenhuizen’. Onder die voormalige stort bevindt zich volgens officiële rapportages een ‘gifwolk onder de grond’. De eigenaar van de locatie vreest dat als gevolg van de lozingen vervuiling kan doordringen in het drinkwater dat Vitens iets verderop oppompt.

 

 

 

Het gat van Zevenhuizen

Het gat van Zevenhuizen. In de jaren ´50 van de vorige eeuw tot meer dan 12 meter onder het maaiveld uitgegraven om zand te winnen voor de bouw van Apeldoorn. Daarna is er 15 jaar lang illegaal afval gestort. Voordat het zand werd uitgegraven bevond zich op deze plaats een heuvel van waaruit je op 80 meter boven NAP een mooi uitzicht had op Apeldoorn. (Klik op de foto voor een vergroting)
Eigen opname Fibronot van 11 december 2012 

De artikelen in de pers tonen volgens de Partij voor de Dieren duidelijk aan dat de volksgezondheid mogelijk in het geding is door de situatie bij ‘het beruchte Gat van Zevenhuizen’. Er moeten watermonsters worden genomen, stelt de PvdD.

Het water moet volgens de partij vooral worden onderzocht op de aanwezigheid van stoffen die zich bevinden in de voormalige stortplaats.

Zie ook ons artikel Waterleidingbedrijf en schaliegas is als water en vuur

en Sanering stortplaats Apeldoorn mogelijk vertraagd