De Energiewende in Duitsland:

Het laatste nieuws over Typhoon:

Vul je emailadres in en ontvang een melding van nieuwe berichten.

Fibronot browser support

Firefox4+  Chrome  Safari  Opera  IE9+

nieuwsartikel2013-009 NVWA vindt zware metalen en verontreinigingen in biomassavergisters

NVWA vindt zware metalen en verontreinigingen in biomassavergisters

Woensdag 9 januari 2013

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft in november en december 2012 onderzoek gedaan bij toeleveranciers van biomassavergisters, om te kijken of de restproducten voldoen aan de Meststoffenwet.

Uit de uitslag van het laboratoriumonderzoek blijkt dat in vijf van de zeven monsters geen afwijkingen zijn gevonden. In twee gevallen wel. In een monster was een afwijking voor fluorantheen, in een ander monster werd arseen gevonden. Naar aanleiding van deze uitslagen is verder onderzoek nodig naar het gebruik van de betreffende twee partijen. Deze mogen nog wel vergist worden met dierlijke mest, maar het digestaat dat na het vergistingsproces overblijft, mag niet meer als meststof in de landbouw afgezet worden. De eigenaar van de biomassavergister zal hiervoor een andere oplossing moeten vinden.

De betreffende twee monsters zijn genomen van partijen ontoliede bleekaarde met als doel een beeld te krijgen van de kwaliteit van deze zogenoemde G-stof, die sinds april 2012 op de positieve lijst is opgenomen.

Onder de naam actie ‘Waakzaam’ hebben controleurs van de NVWA in november 2012 steekproefgewijs vijf monsters genomen van co-vergistingsmateriaal. Daarnaast zijn bij reguliere acties in december 2012 nog twee monsters genomen. De monsters zijn onderzocht op zware metalen en microverontreinigingen.

De lijst met toegestane co-materialen in co-vergistingsinstallaties is op 1 april 2012 uitgebreid. De NVWA heeft geen controles uitgevoerd in de eerste maanden van vorig jaar omdat nieuwe regelgeving op komst was. De uitgevoerde actie ’Waakzaam’ heeft de NVWA uitgevoerd met het oog op de invoering van het certificeringsysteem. De actie moet dienen als voorbereiding op een nog op te stellen handhavingsproject, waarin de hele biogasketen wordt meegenomen en gecertificeerd moet worden.